Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 12 квітня 1975 р. у м. Львові. Освіта вища, Закінчив Укр. ДЛТУ у 1999 р. Кваліфікація – магістр лісового господарства. Наукова ступінь – кандидат с.-г. наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. Диплом ДК № 20770 від 12.11. 2003 р. З 2000 по 2003 р. аспірант кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу, з 2003 р. асистент, ст. викл. кафедри.

Основні наукові інтереси

Інтродукція горіхоплідних деревних порід, якість деревини

Дисципліни, що викладає

Лісове товарознавство з основами деревинознавства, деревинознавство

Основні наукові праці

  • Божок В.А. Физико-механические свойства древесины карии в условиях Украины [текст]: Материалы ІІІ Международного симпозиума «Строение, свойства и качество древесины» 11-14. 09. 2000 г. – Петрозаводск, 2000. – с. 118-121.
  • Божок В.А. Особенности плодоношения карии в Украине / В.А. Божок, В.П. Рябчук. // Лесной журнал. – 2001. – № 5-6. – с. 188-191.
  • Божок В.О. Уточнення видових назв видів карій, що зростають на території України / В.О. Божок, О.П. Божок // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – с. 104-109.
  • Божок В.О. Вади деревини і якість лісової продукції [текст]. Лаб. практикум / В.О. Божок, О.П. Божок. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2005. – 85 с.
  • Божок В.О. Карія в насадженнях України [текст]: моногр. / В.О. Божок. – Львів, Ліга прес, 2011. – 124 с.
  • Божок В.О. Біологічне деревинознавство. Терміни та визначення [текст]: дов. / В.О. Божок, В.П. Рябчук, О.П. Божок. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – 78 с.