Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 1965 року у с. Свірж Перемишлянського району Львівської обл. Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – “лісове господарство”. Кваліфікація – інженер. Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.
Спеціальність – 06.03.03. – лісівництво та лісознавство. Кандидатська дисертація захищена у 1997 році в Українському державному лісотехнічному університеті (Національний лісотехнічний університет України). Вчене звання – доцент, посада – доцент, завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу. Вчене звання присвоєне по кафедрі кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу у 2001 р.
З 1990 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженера, завідувача лабораторії, асистента кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу.
У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: “Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її підвищення в умовах України”.
З листопада 2014 року займає посаду завідувача кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу до завершення процедури обрання за конкурсом.

Основні наукові інтереси

Вивчення лісівничо-технологічних методів підвищення смолопродуктивності соснових насаджень України. Дослідження впливу підсочки сосни на життєдіяльність рослин

Дисципліни, що викладає

Недеревні ресурси лісу, лісове товарознавство, підсочка лісу і лісохімія, основи наукових досліджень

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 • Рябчук В.П. Підсочка лісу та лісохімія. Навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.П. Рябчук, В.М. Гриб, Л.С. Осадчук, Т.В. Юськевич. – Київ: Фірма “Інкос”, 2012. — 204 с.

Методична література:

 • Рябчук В.П. Практикум з недеревної продукції лісу та підсобного господарства. / В. П. Рябчук, В. Я. Заячук, Л. С. Осадчук. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 161 с.
 • Рябчук В.П. Практикум з підсочки лісу та лісохімії. / В. П. Рябчук, Л. С. Осадчук, Юськевич Т.В. – Львів: УкрДЛТУ. 2003. 110 с.
 • Рябчук В.П., Підсочка лісу та лісохімія. Курс лекцій / В. П. Рябчук, Л. С. Осадчук, Юськевич Т.В. – Львів: РВВ НЛТУУ. 2005. – 132 с.

Наукові статті:

 • Осадчук Л. С. Смолопродуктивність екотипів сосни звичайної в Україні / Л. С. Осадчук // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 24-29.
 • Осадчук Л. С. Залежність смолопродуктивності сосни звичайної від лісівничих чинників / Л. С. Осадчук, О. О. Погрібний // Наук. вісник НЛТУ України : Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.6. – С. 48-52.
 • Осадчук Л. С. Морфолого-анатомічні показники хвої сосни звичайної у дерев різних категорій смолопродуктивності / Л. С. Осадчук // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 18-22.
 • Осадчук Л. С. Біосинтез пластидних пігментів у хвої дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності / Л. С. Осадчук, Л. М. Кондратюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Лісівництво та декоративне садівництво”. − К. : ВЦ НУБіП, 2013. − Вип. 187, ч. 2.− С. 78-84.
 • Осадчук Л. С. Морфолого-таксаційні особливості дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності / Л. С. Осадчук, М. М. Король // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.03. – С. 17-22.
 • Селекційні основи підвищення смолопродуктивності соснових насаджень / Науковий вісник УкрДЛТУ: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. 2005. Вип. 15.3. С. 56-60.
 • Смолопродуктивність культур сосни звичайної різної густоти садіння / Науковий вісник НАУ: Лісівництво. Декоративне садівництво К.: НАУ. 2006. Вип. 103. С. 40-44.
 • Заготівля живиці закритим способом / Наук. вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. 2007. Вип. 17.7. С. 16-20.
 • Смолопродуктивність сосни звичайної у насадженнях цільового призначення / Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. 2008. Вип. 18.7. С. 33-37.
 • Лісівничі та технологічні методи підвищення смолопродуктивностіі сосни звичайної / Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 61-64.

Патенти на винахід:

 • Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10. Стимулятор виходу живиці для підсочки сосни звичайної: Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10 Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В. (Україна); Національний лісотехнічний університет України. № а200600122; Заявл. 03.01.2006; Опубл. 11.06.2007. Бюл. № 8. – 4 с.
 • Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14; Закритий спосіб підсочки сосни звичайної. Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14; Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В. (Україна); Національний лісотехнічний університет України. – № а201006331; заявл. 25.05.2010, опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21. – 4 с.