Рябчук Василь Петрович
Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри деревинознавства
та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:
E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 1 листопада 1939 року у с. Почапинці Літинського району Вінницької області.
Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – “лісове господарство”. Кваліфікація – інженер. Кандидатська дисертація захищено у 1974 році у Львівському лісотехнічному інституті, докторська – у Ленінградській (тепер Санкт-Петербургській) лісотехнічній академії у 1985р.
Вчене звання – професор, посада – професор кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу.
Вчене звання професора присвоєння по кафедрі дендрології і деревинознавства.
З 1969 р. у Національному лісотехнічному університеті України, – ст. лаборант, зав. лабораторією, ст. викладач, доцент, професор кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу.
Член Національної спілки письменників України.

Основні наукові інтереси

Недеревна продукція лісу, будова та властивості деревини, біокліматологія, етнографія, теологія

Дисципліни, що викладає

Недеревна продукція лісу, деревинознавство, лісове товарознавство, сучасні методи наукових досліджень у лісовому господарстві

Основні наукові праці

Підручники:

 • Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу: Підручник. — Львів: Світ, 1996. — 312 с.
 • Навчальні посібники:
 • Рябчук В.П., Осипенко Ю.Ф. Подсочка деревьев лиственных пород: Учебное пособие. — Львов: Вища школа, 1981. — 184 с.
 • Рябчук В.П. Лісове товарознавство: Навчальний посібник. — К.: НМК ВО, 1991. — 236 с.
 • Рябчук В.П. Підсочка лісу та лісохімія / В.П. Рябчук, В.М. Гриб, Л.С. Осадчук Т.В. Юськевич. – Київ: Інкос, 2012. – 204 с.

Методична література:

 • Нормативно-довідкові матеріали з недеревної продукції лісу. Під ред. Рябчука В.П. — Львів: ВМС, 2000. — 129 с.
 • Рябчук В.П. Довідник аспіранта і студента. — Львів: ВМС, 2000. — 98 с.
 • Рябчук В.П. Практикум з недеревної продукції лісу та підсобного господарства. / В. П. Рябчук, В. Я. Заячук, Л. С. Осадчук. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 161 с.
 • Рябчук В.П. Практикум з підсочки лісу та лісохімії. / В. П. Рябчук, Л. С. Осадчук, Юськевич Т.В. – Львів: УкрДЛТУ. 2003. 110 с.
 • Рябчук В.П., Гриник О.М. Недеревна продукція лісу. Словник-довідник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – 84 с.
 • Рябчук В.П., Божок О.П., Божок В.О. Біологічне деревинознавство. – Львів: РВВ України, 2012. – 78 с.

Художня і науково-популярна література:

 • Рябчук В.П. Біблійна ботаніка. — Львів: ВМС, 2002. — 126 с.
 • Рябчук В.П. Ліс зеленіє-серце веселіє: Прислів’я та приказки. — Львів: Камула, 2004. — 220 с.
 • Рябчук В.П. Зоряна вода. – Львів: Камула, 2006. – 58 с.
 • Рябчук В.П. Осіння пісня горобини… – Львів: Сполом, 2009. – 152 с.
 • Рябчук В.П. Числа Біблії. – Львів: Сполом, 2010. – 88 с.
 • Рябчук В.П. Хліб наш. Львів: Сполом, 2011. – 200 с.

Наукові статті:

 • Заготівля живиці закритим способом. Наук. вісник: зб. наук.–техн. праць. Вип. 17.7, Львів, НЛТУ України, 2008. С. 16-20.
 • Зміна вологості сировини конвалії звичайної протягом вегетаційного періоду в умовах Заходу Україну. Наук. вісник: зб. наук.–техн. праць. Вип. 18.11, Львів, НЛТУ України, 2008. С. 36-39.
 • Морфометрична характеристика первоцвіту весняного (Primula veris L.) в умовах Прикарпаття. Наук. вісник: зб. наук.–техн. праць. Вип. 21.6, Львів, НЛТУ України, 2008. С. 15-20.