Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства
та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:
+380687297137
E-mail:
sopushynskyy@ukr.net

Коротка біографічна довідка

Освіта вища. Закінчив з відзнакою Сторожинецький лісовий технікум та Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю – «лісове господарство» та «менеджер лісового господарства та лісової промисловості»
Кваліфікація – інженер.
Наукова ступінь – доктор сільськогосподарських наук.
Спеціальність – 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.
Кандидатська дисертація захищена у 2001 році у Національному лісотехнічному університеті України.
Докторська дисертація захищена у 2014 році у Національному лісотехнічному університеті України.
Вчене звання – доцент, посада – доцента кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.
Вчене звання присвоєне по кафедрі деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.
З 2001 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – науковий співробітник НДЧ, асистент, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

 • Анатомічні особливості деревини промислових порід;
 • Дендрохронологічний аналіз штучних та природних деревостанів;
 • Макроскопічні ознаки у діагностуванні якісних характеристик деревини;
 • Вплив вад та аномалій деревини на вихід високоякісної пилопродукції;
 • Декоративна деревина, її діагностування та оцінювання;
 • Вирощування лісових деревних порід із заданими властивостями деревини;
 • Сортування деревини за класами якості лісоматеріалів круглих A, B, C та D;
 • Текстурні особливості деревини та діагностування дерев із декоративною деревиною;
 • Вода у ростучому дереві та її вплив на фізичні показники деревини;
 • Особливості формування фітомаси стовбурної деревини лісових деревних порід;
 • Об’ємна маса дров’яної та ділової деревини;
 • Акустичні властивості деревини та відбір дерев із резонансною деревиною;
 • Неруйнівні методи дослідження якості деревини;
 • Основні показники механічної якості деревинних матеріалів.

Дисципліни, що викладає

Деревинознавство і лісове товарознавство

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 1. СопушинськийІ.М. Деревинознавство: практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів. ‒ Львів: Ліга-Прес, 2014. ‒ 144 с.
 2. Вінтонів І.С. Деревинознавство: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, А. Тайшінґер. – [2-е вид.]. ‒ Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.

Наукові статті:

 1. Харитон І.І. Якісні характеристики деревини Picea abies в умовах Українських Карпат / І.І. Харитон, І.М.Сопушинський // Наук. вісн. НУБІП України. – 2015. − Вип.  – С.
 2. Харитон І.І. Особливості формування об’ємної маси та макроструктури деревини ялини звичайної в Українських Карпатах / І.І. Харитон, І.М.Сопушинський // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2015. − Вип. 25.02. – С. 90-95.
 3. Сопушинський І.М. Особливості кваліметрії дров’яної деревини / І.М.Сопушинський, І.С. Вінтонів, І.І. Харитон, Р.В. Осташук // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2015. − Вип. 25.01. – С. 162‒166.
 4. Сопушинський І.М. Особливості кваліметрії стовбурної деревини / І.М.Сопушинський, В.О. Маєвський, Г.М. Воляник, І.І. Харитон // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2014. − Вип. 24.11. – С. 150‒154.
 5. Сопушинський І.М. Європейський досвід ціноутворення на ринку круглих лісоматеріалів хвойних порід / І.М.Сопушинський, Н.М. Клим, І.І. Харитон // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2014. − Вип. 24.10. – С. 29‒34.
 6. Сопушинский И. Н. Качественные характеристики декоративной древесины клёна-явора (Acer pseudoplatanus L.) и ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) / И. Н. Сопушинский, П. Г. Мельник // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. – 2014. – №1 (100). – С.79-84.
 7. Sopushynskyy I. Cechy diagnostyczne jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior ) z falistośeciᶏ wlókien rosnᶏcego na Ukrainie / I.Sopushynskyy, A. Teischinger // Leśne Prace Badawcze. – 2013. – Vol. 74 (3). – S. 189-195.
 8. Сопушинский И.Н. Фено-экологические особенности произрастающего в Украине клена-явора Acer pseudoplatanus L. / И.Н.Сопушинский, П.Г. Мельник // Вестник МГУЛ-Лесной вестник. – 2013. – № 2 (94). – С. 28-33.
 9. Сопушинський І.М. Фенологічні особливості Аcer pseudoplatanus L. та Fagus sylvatіca L. із декоративною аномальною деревиною / І.М.Сопушинський, В.П. Рябчук // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.14. – С. 14-18.
 10. Сопушинський І.М. Лісівничі особливості клена-явора, бука лісового та ясена звичайного з декоративною аномальною деревиною / І.М.Сопушинський, В.П. Рябчук // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.13. – С. 24-29.
 11. Сопушинський І.М. Особливості макроструктури декоративної деревини аномалій явора, бука лісового та ясена звичайного / І.М.Сопушинський // Наук. вісн. НЛТУ України.  – 2012. − Вип. 22.12. – С. 133-137.
 12. Сопушинський І.М. Анатомічні особливості прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини явора (Acer pseudoplatanus L.) та ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) / І.М.Сопушинський // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.11. – С. 151-155.
 13. Сопушинський І.М. Анізотропія хвилясто-завилькуватої деревини ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) / І.М. Сопушинський // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.10. – С. 129-134.
 14. Сопушинський І.М. Діагностична модель явора (Acer pseudoplatanus L.) із хвилясто- завилькуватою деревиною, що зростає в лісових деревостанах Українських Карпат / І.М.Сопушинський // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2012. ‒ Вип. 38. – С. 15-20.
 15. Сопушинський І.М. Біоекологічні та біометричні особливості ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) із завилькуватою деревиною / І.М. Сопушинський // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.8. – С. 13-19.
 16. ВінтонівІ.С. Поняття густини і щільності деревини / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, Р.В. Вінтонів // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.7. – С. 62-66.