Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства
та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:
E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 2 січня 1967 року в с. Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області. У 1991 р.р. закінчив з відзнакою лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту (тепер – НЛТУ України, м. Львів) за спеціальністю «Лісове і садово-паркове господарство», здобув кваліфікацію «Інженера лісового господарства» та був рекомендований до аспірантури.
Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 «Лісознавство та лісівництво» присуджено у 1996 р. на підставі публічного захисту дисертації на тему: «Біоекологічні особливості зростання та плодоношення калини звичайної в умовах Прикарпаття». Кандидатська дисертаційна робота була захищена в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів).
Вчене звання доцента кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України присвоєно в 2003 р.
Після закінчення у 1991 році Львівського лісотехнічного інституту (тепер – НЛТУ України) по 1992 р. працював стажистом-дослідником кафедри лісових культур та деревинознавства ЛЛТІ. З 1992 по 1995 рр. навчався в аспірантурі при Українському державному лісотехнічному університеті (УкрДЛТУ). Після закінчення аспірантури згідно направлення Міністерства освіти України № 65/95 був зарахований на посаду завідувача лабораторії кафедри лісових культур і деревинознавства. Після захисту кандидатської дисертації працював на посадах асистента (1996-2000 рр.) та старшого викладача (з 2000 р.) кафедри лісових культур та деревинознавства. З 2001 р. і до цього часу працює на посаді доцента кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України. Науково-педагогічний стаж роботи доцента Заячука В.Я. становить понад 20 років.

Основні наукові інтереси

Вивчення дикорослої і культивованої дендрофлори та шляхів комплексного використання недеревних ресурсів лісових насаджень України

Дисципліни, що викладає

Біологія, Ботаніка, Паркова фітоценологія, Дендрологія, Недеревні ресурси лісу, Недеревна продукція лісу, Основи фахової підготовки та Системи технологій лісового господарства

Основні наукові праці

  • Заячук В.Я. Дендрологія. Підручник / В.Я.Заячук. – Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.: іл.
  • Заячук В.Я. Дендрологія. Хвойні: Навчальний посібник / В.Я.Заячук. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2003. – 128 с.:іл.
  • Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: Навчальний посібник / В.Я.Заячук. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2004. – 408 с.:іл.
  • Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник / В.Я.Заячук. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2005. – 176 с.:іл.
  • Заячук В.Я. Лікарські рослини. Практикум для студентів стаціонарної форми навчання / В.Я.Заячук. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 101 с.
  • Заячук В.Я. Посібник лісівника з дендрології / В.Я.Заячук. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2006. – 44 с.: іл.
  • Заячук В.Я. Посібник лісівника з дендрології /Видання друге, доповнене та перероблене / В.Я.Заячук. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2009. – 80 с.: іл.
  • Заячук В.Я. Калина звичайна. Монографія / В.Я.Заячук. – Львів: Каменяр, 2001. – 157 с.