Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри лісівництва НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народжений 26 березня 1939 року у с. Кархутора Криничанського району Дніпропетровської обл. Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю «лісове господарство» (до навчання в інституті закінчив Чугуєво-Бабчанський лісний технікум за тією ж спеціальністю). Кваліфікація – інженер. Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук. Почесний доктор Інституту агроекології (тепер агроекології і природокористування) Національної академії аграрних наук України. Спеціальність – 06.03.01. – лісові культури, селекція, насінництво і озеленення міст. Кандидатська дисертація захищена 1974 року у Львівському лісотехнічному інституті. Вчене звання – професор, присвоєне по кафедрі лісівництва. Посада – професор кафедри лісівництва. В Національному лісотехнічному університеті України працює з 1973 року на посадах – інженер науково- дослідної групи кафедри лісівництва, ст. викладач, доцент, професор кафедри лісівництва. Працював також заступником декана та деканом Заочного факультету ЛЛТІ. Дійсний член (академік) Лісівничої академії наук України (з 200.. р.). Член наукового товариства ім. Шевченка (з 1998 р.).Член Товариства лісівників України (від дня заснування). „Відмінник освіти України” (1999 р.). „Почесний лісівник України” (2009 р.). Нагороджений медаллю Міністерства освіти і науки «Петро Могила. За розвиток вищої освіти України» (2009), медаллю Державного аграрного університету Республіки Молдова (2008), знаком Держкомлісгоспу «Почесний лісівник України» (2009). Член Національної спілки письменників України з 1994 р., автор більше 10 поетичних збірок (“Лісівники ми, друже мій”; „Дуби в діброві”, “Абетка з лісу”; “Тепло дерев” та ін. В поетичних творах домінують мотиви, пов`язані з лісом, з духовним світом і повсякденними турботами працівника лісу, це сприяє популяризації професії лісівника, профорієнтації молоді.

Основні наукові інтереси

Наукові інтереси стосуються лісознавства, природоохоронних проблем, лісомисливського господарства, екологічної освіти, історії лісівництва, національних традицій природокористування.

Дисципліни, що викладає

Лісова зоологія, мисливствознавство, лісомисливське господарство, біотехнія

Основні наукові праці

Навчальні посібники, підручники:

 • Охрана природы и природных ресурсов. Навч. посібник. Співавтори С. Стойко, Ю. Туниця, В. Пешко, Л. Половников – Львів: Вид-во “Вища школа”, 1985. – 192 с.
 • Мисливська зброя, полювання, ведення мисливського господарства. Навч. посібник. Співавтори І. Делеган, Т. Кьогалмі (Угорщина), К. Татаринов. – Киів: НОК ВО, 1993. – 120 с.
 • Ліс і рекреація в лісі. Навч. посібник. Співавтор О. Фурдичко. – Львів: Вид-во “Світ”, 1994. – 232 с.
 • Мисливські трофеї. Навч. посібник. Співавтори В. Делеган, В. Мазепа, М. Рудишин. – Киів: ІЗМН, 1996. – 104 с.
 • Мисливська кінологія. Підручник. Співавтори В. Мазепа, П. Хоєцький. – Львів: Вид-во “Афіша”, 2002. – 160 с.
 • Біотехнія. Навч. посібник. – Ч.1. – Львів: ІЗМН, 1998. – 260 с.; Ч. 2 – Львів: Вид-во “Престиж Інформ”, 2002. – 352 с.
 • Мисливськогосподарське законодавство України. Посібник. Співавтори А. Дейнека, В. Бурмас, П. Хоєцький, В. Ходзінський. – Львів: Вид-во “Сполом”, 2005. – 336 с.

Методичні розробки:

 • Лісомисливське господарство. Навчальна практика студентів спеціальності «Лісове господарство». Методичні вказівки. Львів, 2003. – 42 с. Співавтор П.Б.Хоєцький.
 • Лісова зоологія. Метод. вк-ки для вхідного контролю та самостійної роботи. Львів, 2004. – 28 с. Співавтор Е.М.Різун.
 • Лісова зоологія. Методичні вказівки для навчальної практики. Львів, 2006. – 78 с. Співавтор Харамбура Я.І.
 • Лісова зоологія. Посібник з препарування тварин та формування колекцій для музею лісової фауни Метод. вказівки. Львів, 2006. – 74 с. Співавтор Різун Е.М.
 • Біотехнія. Курсовий проект. Методичні вказівки для студ. спец. «Мисливське г-во». Львів, 2008
 • Мисливствознавство. Курсовий проект. Методичні вказівки для студ. спец. «Мисливське г-во». Львів, 2009. – 60 с. Співатори Хоєцький П.Б., Ходзінський В.П