Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Вперше питання про створення кафедри лісівництва та дворічних лісівничих курсів піднімалося у 1818 р. і ще кілька разів пізніше при Львівському університеті. Вирішити його вдалося одночасно із заснуванням Рільничої школи. Саме в її структурі у 1856 р. відбулося організаційне оформлення кафедри лісівництва в тодішньому розумінні – як предмета (енциклопедичного курсу), виокремленого в навчальному плані. Першим очолив кафедру відомий тогочасний лісівник, член Галицького лісового товариства Ян Гебенстрайт. Його наступники – доценти В. Тинецький (1888-1892), Б. Липинський (1891-1900), С. Соколовський (1904-1916).
Новий етап розвитку кафедри розпочався із заснування Крайової школи лісового господарства у 1874 р. з ініціативи Галицького лісового. У вісімдесятих роках школа отримала статус Вищої лісової школи, після цього в ній започатковується кафедра лісівництва в сучасному розумінні. Завідували кафедрою послідовно професори В. Тинецький, Г. Стшелецький, Я. Дем’яновський, С. Соколовський. Поряд з ними працювали й інші видатні особистості – професори Б. Блоцький, Б. Липинський, Е. Станецький, О. Козіковський, В. Шафер, М. Малачинський, М. Янечко, Ш. В’єрдак та ін. Це були високоосвічені особи й професіонали лісової справи, які отримали класичну і спеціальну освіти у відомих університетах Європи. Завідувачів обирали за конкурсом, кафедра підтримували контакти з науковцями Європи, її працівники брали участь у міжнародних лісових конгресах.
У той самий період у Технічній академії (попередниця Львівської політехніки) для слухачів хімічного відділення доцент К. Ахт-Тарловський, а з 1913 р. С. Соколовський читали енциклопедичний курс лісівництва.
У 1919 р. Академію рільництва та Вищу лісову школу приєднано до Львівської політехніки та утворено на їхній основі рільничо-лісовий факультет. Кафедра лісівництва стала однією з кафедр цього факультету.
Розміщувалась кафедра лісівництва в тому ж будинку, що і за Вищої лісової школи (тепер це корпус НЛТУ України по вул. О. Кобилянської, 1), займала тут чотири кімнати, мала велику бібліотеку (понад 1400 видань), для практичних занять і досліджень їй було виділено 6 га лісу. Оглядові екскурсії для студентів проводились в лісах теперішнього Винниківського лісництва.
У 1920-1928 рр. кафедрою завідував в. о. професора, випускник Віденської лісової академії, досвідчений практик О. Бервід. Наукова праця його цікавила мало, основну увагу він приділяв практичній підготовці студентів. У штаті кафедри було 7 викладачів. У 1926 р. до роботи на кафедрі залучено К. Сухецького, теж випускника Віденської академії і досвідченого практика, але схильного до наукових досліджень.
У 1928 р. К. Сухецький обіймає посаду завідувача кафедри, працює на цій посаді до 1939 р. Докторську дисертацію захищає в 1930 р. Тематика досліджень кафедри в цей період: лісове насінництво, лісознавство. В 1929 р. в журналі «Silvan» надруковані ґрунтовні статті К. Сухецького та Т. Марковського з цих питань.
Після входження західноукраїнських земель до УРСР кафедра лісівництва функціонує у складі Львівської політехніки до липня 1941 р. В період німецької окупації на основі факультетів Політехніки були створені фахові курси з різних спеціальностей. Серед викладачів кафедри лісівництва Лісових фахових курсів відзначимо автора фундаментальної двотомної праці «Ліси і лісове господарство на Україні» Б. Іваницького. На курси було зараховано більше ніж 700 українців і поляків, у 1943 р. залишилися тільки поляки, українці стали бійцями УПА та дивізії «Галичина».
Після відновлення у Львові радянського режиму та Львівського політехнічного інституту (ЛПТІ) відновила роботу і кафедра лісівництва. Очолив її акад. П. Погребняк (за сумісництвом). 1946 року рільничо-лісовий факультет ЛПТІ трансформовано у Львівський сільськогосподарський інститут (ЛСП), завідувачем кафедри лісівництва став доцент (згодом професор) М. Горшенін.
В 1946 р. у Львові організовується Лісотехнічний інститут (ЛЛТІ). У 1949 р. в його складі засновується лісогосподарський факультет з двома кафедрами: ботаніки і ґрунтознавства та лісівництва, таксації і геодезії. Кафедру лісівництва, таксації і геодезії (з 1950 р. – кафедра лісівництва і захисту лісу) в різні роки очолювали: доц. Ф. Волков (1949-1950 рр.), доц. Галина Тишкевич (1950-1952 рр.), доц. О. Квіцінський (1952-1954 рр.).
У 1954 р. лісогосподарський факультет ЛСГІ було передано в ЛЛТІ; лісогосподарські факультети двох навчальних закладів об’єднано в один, відповідно об’єднано і дві кафедри лісівництва. Завідувачем єдиної відтоді кафедри лісівництва став проф. М. Горшенін. З 1980 до 1983 рр. обов’язки завідувача виконував доц. Л. Половников, з 1983 до 1988 рр. кафедрою завідував доц. В. Кучерявий.
У 1988 р. кафедру лісівництва об’єднали з кафедрою таксації, лісовпорядкування та геодезії. Завідував нею доц. М. Горошко. У 1994 р. кафедру лісівництва відновлено як окрему структурну одиницю лісогосподарського факультету і їй повернуто класичну, однозначну щодо наукового і навчального профілю назву – кафедра лісівництва.
З 1994 р. по червень 2015 р. кафедрою завідував доктор біологічних наук, професор Г. Криницький. Пізніше до кінця 2016 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент В. Павлюк. З січня 2017 р. кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук В. Лавний.