Науковий вісник НЛТУУ
Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л.: НЛТУ України, 1994. – Виходить раз на два місяці. – ISSN 1994-7836

Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.

Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вищих навчальних закладів освіти, коледжів і технікумів, студентів старших курсів.

Наукові праці Лісівничої академії наук України
Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук.-техн. пр. / Лісівн. акад. наук України, Нац. лісотехн. ун-т України. – Л.: [б. в.], 2001. – Виходить щорічно. – ISSN 1991-606X

У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, у яких висвітлено наукові досягнення лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено передові розробки щодо відтворення та покращення лісових ресурсів, захисту лісів та аспектів ведення мисливського господарства, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, наведено нові технології галузі, а у сторінках пам’яті згадано видатні наукові постаті сучасності.

Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість = Foresty, forest, paper and woodworking industry : наук.-техн. зб. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л.: НЛТУ України, 1964. – Виходить щорічно. – ISSN 0130-9080

У статтях збірника містяться матеріали наукових досліджень і проектноконструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення технології та техніки лісового господарства, лісової, паперової, деревообробної промисловості та економіки.

Збірник розрахований на наукових, інженерно-технічних працівників, а також студентів, які виявляють інтерес до наукової діяльності.

Збірник підготовлено Національним лісотехнічним університетом України.

Лісовий журнал
Лісовий журнал : наук.-вироб. вид. / Держ. аген-во ліс. ресурсів України, Укр. н.-д. ін-т ліс. госп-ва та агролісомеліор. ім. Г. М. Висоцького, Укр. н.-д. ін-т гір. лісівництва ім. П. С. Пастернака, Держ. вищ. навч. закл. “Нац. лісотехн. ун-т України”. – К.: Еко-інформ, 2011. – Виходить щоквартально

Висвітлення наукової та виробничої інформації про стан і напрямки діяльності лісівництва, агролісомеліорації, радіології, інформаційної технології лісової галузі, лісової економіки, технології лісозаготівель та переробки деревини.