Бланк щоденника практики
Бланки титульних сторінок для звіту з переддипломної практики
Подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи
Титульні сторінки до дипломів
Положення про дипломну роботу