До уваги студентів!

Оголошується конкурс на здобуття стипендій для навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) в рамках академічної (кредитної) мобільності за програмою Еразмус+ http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html.

Стипендії пропонуються для навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) у весняному семестрі 2017-2018 навчального року, який триває з 19 березня по 03 серпня 2018 р.
Загальна кількість пропонованих стипендій – 2-4 (кількість буде уточнена за рішенням Університету сталого розвитку м. Еберсвальде).

Освітні програми

1. Бакалаврська програма “International Forest Ecosystem Management”

Мова навчання – англійська або німецька, мінімальний рівень володіння ‒ В2.
До участі в конкурсі допускаються студенти 2-3 курсів денної форми навчання за спеціалізаціями «Екологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

2. Бакалаврська програма “Landschaftsnutzung und Naturschutz”

Мова навчання – німецька, мінімальний рівень володіння – С1.
До участі в конкурсі допускаються студенти 2-3 курсів денної форми навчання за спеціалізаціями «Архітектура та містобудування», «Екологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

3. Бакалаврська програма “Forstwirtschaft”

Мова навчання – німецька, мінімальний рівень володіння – С1.
До участі в конкурсі допускаються студенти 2-3 курсів денної форми навчання за спеціалізацією «Лісове господарство».

4. Магістерська програма “Regionalentwicklung und Naturschutz”

Мова навчання – німецька, мінімальний рівень володіння – С1.
До участі в конкурсі допускаються студенти 5-го курсу денної форми навчання за спеціалізаціями «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Екологія», «Менеджмент організацій і адміністрування».

5. Магістерська програма “Sustainable Tourism Management / Nachhaltiges Tourismusmanagement”

Мови навчання німецька (мінімальний рівень володіння С1) та англійська (мінімальний рівень володіння В2).
До участі в конкурсі допускаються студенти 5-го курсу денної форми навчання за спеціалізаціями «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», які володіють на достатньому рівні обома іноземними мовами.

Фінансування

Навчання фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+. Стипендія передбачає покриття витрат на проживання в Німеччині в сумі 800 євро на місяць і витрат на проїзд у сумі 275 євро.

Умови участі у конкурсі

У всіх випадках умовою допуску студента до участі в програмі академічної мобільності є можливість виконання ним навчального плану з врахуванням результатів навчання, отриманих в зарубіжному університеті. Згідно з п. 6.2.3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Національний лісотехнічний університет України», схваленого Вченою радою НЛТУ України 25 травня 2017 р. (протокол № 6) і введеного в дію наказом ректора НЛТУ України від 29 травня 2017 року № 151, «…у разі, якщо зміст навчальних дисциплін, що будуть вивчатися у зарубіжному університеті, не дозволяє повною мірою забезпечити виконання освітньої програми Університету шляхом їх зарахування замість пропущених за період мобільності, то в індивідуальному навчальному плані додатково передбачаються дисципліни (модулі), які студент повинен вивчити дистанційно і здати за індивідуальним графіком, а також граничні терміни їх здачі. Загальний обсяг таких дисциплін не повинен перевищувати 9 (дев’яти) кредитів на один семестр».

Перелік документів для участі в конкурсі:

  • заява (пишеться рукописно) – див. зразок;
  • копія закордонного паспорту;
  • мотиваційний лист англійською або німецькою мовою;
  • резюме англійською або німецькою мовою в форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae з фотографією;
  • довідка про навчання в НЛТУ України – Registration Certificate (звертатись в дирекції інститутів);
  • для студентів бакалаврських програм: довідка про успішність навчання за освітньою програмою бакалавра в НЛТУ України – Transcript of Record (звертатись в дирекції інститутів);
  • для студентів магістерських програм: копія додатка до диплома бакалавра (Diploma supplement) і довідка про успішність навчання за освітньою програмою магістра в НЛТУ України – Transcript of Record (звертатись в дирекції інститутів).

Комплект документів подається до відділу міжнародних звʼязків (кім. 10, адміністративний корпус), а також надсилається на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків vmz@nltu.edu.ua. Скановані копії документів, складені у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб).
Назва файлу: NameSurnameTelephone
У темі листа необхідно зазначити: Eberswalde – NameSurnameTelephone.
Імʼя та прізвище пишуться згідно із закордонним паспортом. Номер мобільного телефону претендента вказується в форматі +380ХХХХХХХХ.

Термін подання документів – до вівторка, 02 січня 2018 р., 18.00 год.

Претенденти повинні виступити з презентацією англійською (та/або німецькою) мовою на довільно обрану тему, пов’язану з фахом, тривалістю 5-7 хв. Засідання комісії для заслуховування претендентів відбудеться в четвер, 04 січня 2018 р. в 10.00 в залі засідань Вченої ради (адміністративний корпус, 2-й поверх, кім. 27).

Критерії відбору учасників:

  1. Рівень комунікації за фахом іноземною мовою (60%).
  2. Середній рівень успішності за весь період навчання за освітніми програмами бакалавра і магістра (40%).

Оголошення результатів конкурсу на веб-сайті НЛТУ України відбудеться після прийняття рішення про надання стипендій Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде.

З питаннями щодо конкурсу звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України. Контактна особа – Лесюк Галина, тел. +38 098 55 92 780.

Документи для завантаження:
1. Зразок заяви на участь в конкурсі.
2. Оголошення про конкурс англійською мовою.
3. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Національний лісотехнічний університет України».