ОГОЛОШЕННЯ

До уваги студентів НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України і Університет сталого розвитку м. Еберсвальде
(Hochschulefür Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Німеччина) оголошують конкурс
на здобуття стипендій для навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина)
за програмою Євросоюзу Еразмус+(напрям КА1)

Конкурс оголошується на здобуття стипендій для навчання за такими програмами:

1. Бакалаврська програма «International Forest Ecosystem Management». Мова навчання – німецька (В2) або англійська (В2).
До участі в конкурсі допускаються:
• студенти 1-3 курсів денної форми навчання за освітніми програмами бакалаврів спеціальностей «Екологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

2. Бакалаврська програма «Forestry». Мова навчання – німецька (В2/С1).
До участі в конкурсі допускаються:
• студенти 1-3 курсів денної форми навчання за освітніми програмами бакалаврів спеціальностей «Екологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

3. Магістерська програма «Forest Information Technology». Мова навчання – англійська (В2).
До участі в конкурсі допускаються студенти 4-го курсу, які вступають до НЛТУ України в 2018 році на освітній ступінь магістра за освітньою програмою «Лісове господарство» (денна форма навчання).

4. Магістерська програма «Global Change Management». Мова навчання – англійська (В2).
До участі в конкурсі допускаються студенти 4-го курсу, які вступають до НЛТУ України в 2018 році на освітній ступінь магістра за освітніми програмами «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Екологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

Інші програми навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде – німецькомовні. Якщо Ви зацікавлені у навчанні за німецькомовними програмами, які не перелічені у цьому списку, Ви можете подати заявку за умови знання німецької мови на рівні не нижче В2.

Термін навчання: 24 вересня 2018 р. – 15 лютого 2019 р.

Навчання фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+. Стипендія передбачає покриття витрат на проживання в Німеччині в сумі 800 євро на місяць і витрат на проїзд у сумі 275 євро.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

1. Копія чинного закордонного паспорту.
2. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде. У листі претенденти повинні вказати освітню програму, за якою бажають навчатися, пояснити свою мотивацію щодо участі у програмі академічної мобільності та очікувані результати для навчання і професійної кар’єри.
3. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (у форматі Europass).
3. Довідка про успішність навчання англійською мовою (Transcript of Records). Для отримання довідки звертатися в дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 14 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”» (надалі – Положення).
4. Довідка з місця навчання англійською мовою (Registration Certificate). Для отримання довідки звертатися в дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 13 Положення).
5. Сертифікат незалежного оцінювання, який підтверджує знання мови обраної програми навчання:
• англійська мова: рекомендований рівень – В2;
• німецька мова: мінімальний рівень – В2, рекомендований рівень – С1.
У разі відсутності сертифікату, що видається визнаними незалежними організаціями, претендент здає іспит, який проводить кафедра іноземних мов НЛТУ України. За результатами іспиту видається довідка, підписана завідувачем кафедри іноземних мов, яка подається в пакеті документів для участі в конкурсі. Форма довідки Language Assessment Sheet затверджена Положенням (див. додаток 15).
Іспит буде проведено 20 квітня 2018 р. в 11.00 год. на кафедрі іноземних мов НЛТУ України. Для попередньої реєстрації потрібно звернутися заздалегідь на кафедру іноземних мов.
6. Заява українською мовою із зазначенням обраної програми навчання (див. додаток 2 Положення).

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.
Пакет документів подається до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складених у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків vmz@nltu.edu.ua.

Назва файлу:
NameSurname380ххххххххх
(імʼя, прізвище згідно з закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).
Тема листа:
NameSurname380ххххххххх

Термін подання документів в електронній формі та на паперових носіях – до 15.00 год. 23 квітня 2018 р. (понеділок).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Співбесіда, на якій студент повинен виступити з презентацією тривалістю 7-10 хв. іноземною мовою на довільну тему за фахом. Співбесіда відбудеться в середу 25 квітня в 10.00 в залі засідань Вченої ради (адміністративний корпус, 2-й поверх, кім. 27).
2. Складання загального рейтингу всіх претендентів.
3. Подання рейтингу і документів претендентів на розгляд до Університету сталого розвитку м. Еберсвальде.
4. Прийняття рішення про надання стипендій Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде.
5. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
6. Погодження та тристороннє підписання навчального плану студента (Learning Agreement) (див. додаток 4 Положення).
7. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 Положення.

Рейтинг претендента визначається на основі таких критеріїв:

1. Рівень компетентності, мотивації та комунікації за фахом іноземною мовою, продемонстрований під час співбесіди (50%).
2. Середній рівень успішності за час навчання (50%).

З питаннями щодо конкурсу звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10. Контактна особа – Депʼяк Анастасія, тел. +38 096 243 5453.

Додатки:

1. Оголошення про конкурс англійською мовою.

2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.