У сучасних умовах розвитку лісової галузі держави успішна діяльність і конкурентоспроможність окремого підприємства залежить не від розміру лісового фонду чи виробничих ресурсів, а інтелектуального потенціалу його працівників, який характеризується рівнем набутих знань.
У зв’язку з тим, що на ринку надання освітніх послуг ситуація стає щораз напруженішою працівники ННІ ЛСПГ особливу увагу звертають на профорієнтаційну роботу серед випускників лісових і лісотехнічних коледжів, які готують молодших спеціалістів зі спеціальності лісове господарство.
З огляду на це 28 березня 2018 року у Закарпатському лісотехнічному коледжі, а 29 березня 2018 року у Технологічному коледжі НЛТУ України відбулася зустріч представників дирекції інституту з випускниками.
Директор інституту проф. Миклуш С.І. та заступник директора Хомюк П.Г. ознайомили присутніх з умовами вступу у 2018 році, висвітлили особливості навчання в університеті для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
Також увагу майбутніх абітурієнтів було зосереджено на необхідності здобуття якісних знань з фахових дисциплін, що дасть змогу високому рівні організовувати господарство та планувати і виконувати лісогосподарські заходи.
З метою ознайомлення майбутніх вступників з рівнем складності завдань під час вступу було проведено пробне тестування з фахових дисциплін – лісової таксації, лісівництва, лісознавства, захисту лісу і лісових культур. Отримані попередні результати свідчать про високі шанси вступу на місця державного замовлення.
За час, який залишився до вступних випробувань, випускники коледжів можуть краще підготуватися для вступу на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» в університеті.
Висловлюємо вдячність директорам коледжів Ковалишину Роману Володимировичу і Дадаку Роману Михайловичу за організацію зустрічі і надану можливість спілкування з випускниками.