Відповідно до наказу МОН України № 446-Л з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» в нашому інституті з 22 травня по 24 травня 2018 року працювала експертна комісія у складі:

Ковалевський Сергій Борисович – професор кафедри дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, голова комісії;

Кичилюк Олександр Володимирович – завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Члени комісії ознайомились з професорсько-викладацьким персоналом кафедр інституту та проаналізували показники для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників. Особлива увага була приділена методичному, матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню навчального процесу..
Члени комісії проаналізували результати виконання комплексних контрольних робіт, що виконані студентами під час самоаналізу та за графіком, затвердженим головою комісії, здійснили перевірку залишкових знань студентів. Також вони ретельно перевірили звіти про проходження переддипломної практики бакалаврів на виробництві, курсові та дипломні роботи.
Науково-педагогічні працівники інституту вдячні членам комісії за висловлені зауваження, побажання та рекомендації, що сприятиме удосконаленню підготовки кваліфікованих фахівців для лісового, садово-паркового та мисливського господарства України.