ОГОЛОШЕННЯ

До уваги студентів НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України і Університет сталого розвитку м. Еберсвальде
(Hochschulefür Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Німеччина) оголошують конкурс
на здобуття стипендій для навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина)
за програмою Євросоюзу Еразмус+(напрям КА1).

Конкурс оголошується на здобуття стипендій для навчання за такими програмами:

1. Бакалаврська програма «International Forest Ecosystem Management». Мова навчання – німецька (В2) або англійська (В2).
До участі в конкурсі допускаються студенти 1-3 курсів денної форми навчання за спеціалізаціями «Екологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Лісова інженерія».

2. Магістерська програма «Forest Information Technology». Мова навчання – англійська (В2).
До участі в конкурсі допускаються студенти денної форми навчання 4-го курсу або 2-го курсу (скорочений термін навчання), які будуть вступати до НЛТУ України в 2019 році на освітній ступінь магістра за спеціальностями «Лісове господарство» (спеціалізації – «Лісове господарство», «Мисливське господарство», «Лісова інженерія») та «Садово-паркове господарство».

3. Магістерська програма «Global Change Management». Мова навчання – англійська (В2).
До участі в конкурсі допускаються студенти денної форми навчання 4-го курсу або 2-го курсу (скорочений термін навчання), які будуть вступати до НЛТУ України в 2019 році на освітній ступінь магістра за спеціальностями «Лісове господарство» (спеціалізації – Лісове господарство», «Мисливське господарство»), «Садово-паркове господарство», «Економіка» (спеціалізація – «Економіка довкілля і природних ресурсів»), «Екологія».

4. Магістерська програма «Forestry System Transformation». Мова навчання – англійська (В2).
До участі в конкурсі допускаються студенти денної форми навчання 4-го курсу або 2-го курсу (скорочений термін навчання), які будуть вступати до НЛТУ України в 2019 році на освітній ступінь магістра за спеціальностями «Лісове господарство» (спеціалізації – «Лісове господарство», «Мисливське господарство», «Лісова інженерія»), «Садово-паркове господарство», «Економіка» (спеціалізація – «Економіка довкілля і природних ресурсів»), «Екологія», «Менеджмент» (спеціалізація –«Менеджмент організацій і адміністрування»).

Інші програми навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде – німецькомовні. Якщо Ви зацікавлені у навчанні за німецькомовними програмами, які не перелічені у цьому списку, Ви можете подати заявку за умови знання німецької мови на рівні не нижче В2.

Термін навчання: 23 вересня 2019 р. – 21 лютого 2020 р.

Навчання фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+. Стипендія передбачає покриття витрат на проживання в Німеччині в сумі 800 євро на місяць і витрат на проїзд у сумі 275 євро.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

1. Копія чинного закордонного паспорту.
2. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде. У листі претенденти повинні вказати освітню програму, за якою бажають навчатися, пояснити свою мотивацію щодо участі у програмі академічної мобільності та очікувані результати для навчання і професійної кар’єри.
3. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (у форматі Europass).
3. Довідка про успішність навчання англійською мовою (Transcript of Records). Для отримання довідки звертатися в дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 14 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”» (надалі – Положення).
4. Довідка з місця навчання англійською мовою (Proof or enrollment). Для отримання довідки звертатися в дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 13 Положення).
5. Довідка про знання іноземних мов (сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або сертифікат, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1 року до дедлайну подання документів).
Вимоги щодо знання мови:
• англійська мова: мінімальний рівень – В1, рекомендований рівень – В2;
• німецька мова: мінімальний рівень – В2, рекомендований рівень – С1.
Отримати довідку про знання іноземних мов (Language Assessment Sheet, див. додаток 15 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”») можна здавши іспит. Для здачі іспиту зареєструватись до 27 травня 2019 р. на кафедрі іноземних мов (прохання про реєстрацію надіслати на електронну адресу fld@nltu.edu.ua із зазначенням ПІБ). Іспит відбудеться 28 травня 2019 р. (вівторок) о 11.00 год. на кафедрі іноземних мов.
6. Заява українською мовою із зазначенням обраної програми навчання (див. додаток 2 Положення).
7. Реєстраційна форма. Див. додатки до оголошення.

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.
Пакет документів подається до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складених у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків vmz@nltu.edu.ua.

Назва файлу:
NameSurname380ххххххххх
(імʼя, прізвище згідно з закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).
Тема листа:
NameSurname380ххххххххх

Термін подання документів в електронній формі та на паперових носіях – до 15.00 год. 03 червня 2019 р. (понеділок).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Співбесіда, на якій студент повинен виступити з презентацією тривалістю 7-10 хв. іноземною мовою на довільну тему за фахом. Співбесіда відбудеться у вівторок 04 червня в 15.00 в залі засідань Вченої ради (адміністративний корпус, 2-й поверх, кім. 27).
2. Складання загального рейтингу всіх претендентів.
3. Подання рейтингу і документів претендентів на розгляд до Університету сталого розвитку м. Еберсвальде.
4. Прийняття рішення про надання стипендій Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде.
5. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
6. Погодження та тристороннє підписання навчального плану студента (Learning Agreement) (див. додаток 4 Положення).
7. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 Положення.

Рейтинг претендента визначається на основі таких критеріїв:

1. Рівень компетентності, мотивації та комунікації за фахом іноземною мовою, продемонстрований під час співбесіди (50%).
2. Середній рівень успішності за час навчання (50%).

З питаннями щодо конкурсу звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10. Контактна особа – Іванна Шевченко, тел. +38 097 321 4145.

Додатки:

1. Оголошення про конкурс англійською мовою.

2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.

3. Реєстраційна форма.