ОГОЛОШЕННЯ

До уваги студентів НЛТУ України та науково-педагогічних працівників

Національний лісотехнічний університет України і

Університет сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока (Румунія)

(Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

оголошують конкурс на здобуття стипендій для навчання та стажування в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА107) (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Конкурс оголошується на здобуття таких стипендій у весняному семестрі 2019-2020 н.р.:

 • 1 стипендія для навчання студентів протягом семестру
 • 1 стипендія для проходження практики студентами тривалістю 2-5 місяці
 • 1 стипендія для стажування науково-педагогічних працівників тривалістю 5 днів
 • 1 стипендія для науково-педагогічних працівників для викладання тривалістю 5 днів (мінімум 8 год викладання)

Навчання та стажування фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+ у такому розмірі:

 • грант для студентів: 800 євро / місяць
 • витрати на подорож: 180 євро
 • грант для працівників: 140 євро / день

Мова навчання/стажування – англійська або румунська.

Тривалість весняного семестру в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока (період навчання): 24 лютого – 05 липня 2020 р.

Програми навчання для студентів НЛТУ України в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока:

До участі в конкурсі допускаються студенти 2-3 курсу денної форми, які навчаються за спеціальністю «Екологія». При формуванні Угоди навчання (додаток І) студентам потрібно вказати заплановану відповідність перезарахування дисциплін з програми навчання Університету Клуж-Напока в НЛТУ України за обраний семестр мобільності. При формуванні Угоди навчання враховувати дисципліни з бакалаврської програми Університету Клуж-Напока з різних семестрів: 2/4/6 семестрів за посиланням. При заповненні Угоди консультуватись з координаторами академічної мобільності у навчально-наукових інститутах.

До участі в конкурсі допускаються студенти 5-го курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: «Економіка» (освітні програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економіка підприємства») «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), «Облік і оподаткування».

При формуванні Угоди навчання (додаток І) студентам потрібно вказати заплановану відповідність перезарахування дисциплін з програми навчання Університету Клуж-Напока в НЛТУ України за обраний семестр мобільності. При формуванні Угоди навчання враховувати дисципліни магістерської програми «Agribusiness» Університету Клуж-Напока за 2 семестр та за потреби дисципліни 2 семестру магістерських програм «Food Quality Management», «Gastronomy, Nutrition and Dietetics» При заповненні Угоди консультуватись з координаторами академічної мобільності у навчально-наукових інститутах.

Практика студентів в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока:

До участі в конкурсі допускаються:

студенти 2-4 курсу повної форми навчання та 1-2 курсу скороченої форми навчання за спеціальністю «Екологія», денна форма навчання,

студенти 4 курсу за такими спеціальностями: «Економіка» (освітні програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економіка підприємства») «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), «Облік і оподаткування», денна форма навчання,

студенти 5 курсу за такими спеціальностями: «Екологія», «Економіка» (освітні програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економіка підприємства»), денна форма навчання,

студенти 3-5 курсу повної форми навчання за такими спеціальностями: «Лісове господарство» (в т.ч. освітніх програм «Мисливське господарство» i «Лісова інженерія»), «Садово-паркове господарство», «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Ландшафтна архітектура»), денна форма навчання,

студенти 2-3 курсу скороченої форми навчання за такими спеціальностями: «Лісове господарство» (в т.ч. освітніх програм «Мисливське господарство» i «Лісова інженерія»), «Садово-паркове господарство», денна форма навчання.

Студенти останніх курсів за вказаними спеціальностями допускаются за умови, що статус студента НЛТУ України повинен зберігатися впродовж всього терміну практики в Університеті Клуж Напока.

При формуванні Угоди про проходження практики (додаток ІІ) студентам потрібно вказати заплановану програму практики та дати, кількість ECTS кредитів, знання, навички та компетентності, що будуть здобуті під час практики та плани моніторингу/оцінювання (компонент Before the mobility в Угоді). При заповненні Угоди консультуватись з науковими керівниками/координаторами академічної мобільності у навчально-наукових інститутах.

Стажування та викладання наукового-педагогічних працівників в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока

Умови участі:

 • Пріоритетна галузь для стажування/викладання (згідно ISCED-2013): 08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
 • Проект Угоди мобільності для стажування (додаток ІІІ) повинен містити інформацію про факультет/кафедру, на якій заплановане проходження стажування, основні види діяльності під час стажування, відповідність мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України» (див. Додатки) та очікувані результати стажування.
 • Проект Угоди мобільності з метою викладання (додаток ІV) повинен містити інформацію про факультет/кафедру, на якій заплановане викладання, програму викладання, відповідність мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України» та очікувані результати.
 • Умовою допуску до участі у конкурсному відборі на здобуття стипендії для стажування науково-педагогічних працівників, у яких сумарний обсяг мобільності зі стажування складає понад 50 календарних днів, є наявність розробленого ними рукопису конспекту лекцій англійською мовою з відповідної дисципліни, затвердженого Науково-методичною радою університету (рішення Науково-методичної ради від 14 листопада 2019 р.).

Зобов’язання науково-педагогічного працівника після повернення зі стажування:

 • прозвітувати про стажування на засіданні кафедри та Вченої ради відповідного ННІ (копію звіту подати у відділ міжнародних зв’язків);
 • опублікувати на сайті НЛТУ України стислий звіт про стажування за програмою Еразмус+;
 • обовʼязкове розроблення дисципліни для викладання англійською мовою в НЛТУ України/ керівництво практикою студентів Університету Клуж Напока румунською мовою під час їхнього перебування в НЛТУ України.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

 1. Заява українською мовою із зазначенням обраної програми навчання/типу мобільності (див. додаток 2 “Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” (надалі – Положення).
 2. Копія чинного закордонного паспорту.
 3. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою навчання/стажування.
 4. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою навчання/стажування (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
 5. Довідка про успішність навчання англійською мовою (Transcript of Records). Для отримання довідки потрібно звернутися у відповідні дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 14 Положення).
 6. Довідка з місця навчання англійською мовою (Proof or enrollment). Для отримання довідки потрібно звернутися у відповідні дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 13 Положення).
 7. Довідка про знання іноземних мов (сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або сертифікат, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1-го року до встановленого терміну подання документів).

Вимоги щодо знання мови: англійська/румунська: мінімальний рівень – В1, рекомендований рівень – В2.

Отримати довідку про знання англійської мови (Language Assessment Sheet, див. додаток 15 Положення) можна, склавши іспит на кафедрі іноземних мов університету. Для складання іспиту потрібно зареєструватися до 16 грудня 2019 року на кафедрі іноземних мов (інформацію про реєстрацію необхідно надіслати на електронну адресу fld@nltu.edu.ua із зазначенням ПІБ та мови).

Іспит відбудеться 17 грудня 2019 року (вівторок) об 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. На іспит слід приходити із роздрукованим бланком довідки встановленого зразка. Довідка буде заповнена комісією відповідно до результатів складання іспиту та підписана завідувачем кафедри.

 1. Проект Угоди навчання (додаток І) або Угоди про проходження практики (додаток ІІ) із заповненим компонентом Before mobility .

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 1. Заява українською мовою із зазначенням типу мобільності (див. додаток 3 “Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” (надалі – Положення).
 2. Копія чинного закордонного паспорту.
 3. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою стажування.
 4. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою стажування (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
 5. Довідка про знання іноземних мов (сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або сертифікат, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1-го року до встановленого терміну подання документів).

Вимоги щодо знання мови: англійська/румунська: мінімальний рівень – В1, рекомендований рівень – В2;

Отримати довідку про знання англійської мови (Language Assessment Sheet, див. додаток 15 Положення) можна, склавши іспит на кафедрі іноземних мов університету. Для складання іспиту потрібно зареєструватися до 16 грудня 2019 року на кафедрі іноземних мов (інформацію про реєстрацію необхідно надіслати на електронну адресу fld@nltu.edu.ua із зазначенням ПІБ та мови).

Іспит відбудеться 17 грудня 2019 року (вівторок) об 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. На іспит слід приходити із роздрукованим бланком довідки встановленого зразка. Довідка буде заповнена комісією відповідно до результатів складання іспиту та підписана завідувачем кафедри.

 1. Проект Угоди мобільності для стажування (додаток ІІІ) або Угоди мобільності з метою викладання (додаток ІV).
 2. Лист підтримки (українською мовою) для викладачів, що подають заявку на стажування в рамках проектів Еразмус+ КА107 вперше – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа погодження включення дисципліни до плану розвитку англомовних дисциплін кафедри або доручення щодо здійснення керівництва практики студентів Університету Клуж Напока румунською мовою під час їхнього перебування в НЛТУ України.

Лист підтримки для викладачів, які уже проходили стажування в рамках проектів Еразмус+ КА107 – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа результатів попереднього стажування та їх впровадження на кафедрі/у ННІ, потреби проходження нового стажування та очікуваних результатів.

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.

Пакет документів на паперових носіях подається до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складені у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків: vmz@nltu.edu.ua.

Назва файлу: NameSurname380ххххххххх

(імʼя, прізвище згідно iз закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа: NameSurname380ххххххххх

 

Термін подання документів в електронній формі та на паперових носіях – до 13.00 год. 23 грудня 2019 року (понеділок).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Співбесіда (тільки для студентів) з презентацією тривалістю 5-7 хв. іноземною мовою (мовою навчання/стажування) на довільну тему за фахом. Співбесіда відбудеться у вівторок 24 грудня 2019 року о 10.00 в залі засідань Вченої ради (адміністративний корпус, 2-й поверх, кім. 27).
 2. Засідання конкурсної комісії НЛТУ України з розгляду поданих документів. Складання протоколу засідання із загальним рейтингом всіх претендентів та номінаційних листів.

Рейтинг студентів визначається конкурсною комісією НЛТУ України на основі таких критеріїв:

а) рівень компетентності, мотивації та комунікації за фахом іноземною мовою, продемонстрований під час співбесіди (50%);

б) середній рівень успішності за час навчання (50%).

Рейтинг науково-педагогічних працівників визначається конкурсною комісією НЛТУ України на основі таких критеріїв:

 • Відповідність запропонованої угоди мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України».
 • Рівень кваліфікації науково-педагогічного працівника.
 1. Заповнення онлайн-аплікаційних форм студентами та НПП, які відповідно до рішення конкурсної комісії НЛТУ України отримали номінаційні листи.
 2. Прийняття рішення Університетом сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока.
 3. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 4. Тристороннє погодження Угоди про навчання/проходження практики (для студентів) або Угоди мобільності для стажування/Угоди мобільності з метою викладання (для НПП, див. Додатки).
 5. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”».

З питаннями щодо участі в конкурсі звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10, відділ міжнародних зв’язків, е-mail: vmz@nltu.edu.ua

 

Додатки:

 1. Угода навчання для студентів.
 2. Угода про проходження практики для студентів.
 3. Угода мобільності (стажування) для НПП.
 4. Угода мобільності (викладання) для НПП.
 5. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.
 6. Стратегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України.