ОГОЛОШЕННЯ
До уваги студентів, аспірантів та науковців НЛТУ України
Стипендії Вишеградського фонду (Visegrad Scholarship Program)

Стипендії Вишеградського фонду (Visegrad Scholarship Program) це спеціальна програма Вишеградського Фонду, метою якої є фінансова підтримка мобільності студентів та дослідників, які є громадянами країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України) для навчання/проведення досліджень у країнах Вишеградської групи, а саме в Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині.

Фінансування:

Сума фінансової підтримки становить 2500 € на семестр для стипендіата та 1500 € на семестр для приймаючої установи.

Що фінансується:

 • навчання на магістратурі: 1-4 семестри, заявник повинен зберігати статус студента протягом усього періоду отримання стипендії; на момент подання заявки треба завершити мінімум 6 семестрів навчання або мати диплом бакалавра;
 • проведення досліджень для аспірантів, наукових дослідників: 1-2 семестри.

Умови участі:

 • Країна громадянства, постійного місця проживання та домашній університет повинні відрізнятися від країни приймаючої установи; попередній рівень освіти повинен бути завершений в іншій країні, ніж там, де заявник має намір навчатися/проводити дослідження;
 • Відстань між домашнім університетом заявника або постійним місцем проживання та приймаючим університетом/установою має перевищувати 150 км.
 • Заявник подає не більше однієї заявки протягом одного строку. У разі якщо заявник подає більше однієї заявки, Фонд розглядає першу подану заявку.
 • Мінімальна тривалість фінансованого періоду навчання / дослідження повинна становити 1 навчальний семестр (5 місяців).
 • Подання заявок для навчання/проведення досліджень може бути за будь-якою галуззю знань.

Для подачі заявки необхідно підготувати та завантажити наступні документи:

 • для навчання на магістратурі:
 1. Скан-копія дійсного закордонного паспорту;
 2. Академічна довідка про успішність навчання (Transcript of Records) за останні два завершені семестри;

Примітка! Будуть прийняті лише нотаріально завірені копії офіційного перекладу академічної довідки про успішність навчання або скан офіційної англійської версії академічної довідки про успішність навчання, виданої університетом. Якщо заявник вже закінчив навчання під час подання заявки, замість цього можна подати додаток до диплому.

Звертаємо увагу, що формат Transcript of Records затверджено Додатком 14 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”».

 1. Лист-підтвердження (letter of acceptance) від приймаючого університету/установи.

Якщо лист-підтвердження не є наявним на час подання заявки, заявник може завантажити документоване підтвердження звернення до приймаючого університету/установи. Фактичний лист-підтвердження може бути завантажений не пізніше кінця серпня відповідного року.

Остаточний лист-підтвердження повинен бути виданий не раніше, ніж за 4 місяці на момент його подання та повинен містити таку інформацію:

 • повне ім’я заявника;
 • навчальна програма;
 • денна форма навчання;
 • заплановані дати навчання / кількість семестрів;
 • підпис та печатку законного представника (або представника відділу міжнародних зв’язків приймаючої установи).

 

 • для аспірантів, наукових дослідників:
 1. Скан-копія дійсного закордонного паспорту;
 2. Лист-підтвердження (letter of acceptance) від приймаючого університету/установи з детальним робочим планом.

Лист- підтвердження повинен бути виданий не раніше, ніж за 4 місяці на момент його подання та повинен містити таку інформацію:

 • ім’я заявника;
 • детальний робочий план дослідження;
 • підтвердження того, що дослідження буде займати повний робочий день;
 • заплановані дати / кількість семестрів дослідження;
 • підпис та печатку законного представника (або представника відділу міжнародних зв’язків приймаючої установи).

Примітка! Під час заповнення аплікаційної форми кандидати повинні детально описати, на чому вони планують зосередитись у своєму дослідженні, або перелічити всі дисципліни та теми, які вони планують вивчати під час навчання, або конкретні лекції чи семінари, які вони мають намір відвідувати.

Заявка подається виключно через он-лайн-систему Фонду http://my.visegradfund.org/scholarships до зазначеного терміну. Всі документи повинні бути написані англійською мовою або офіційно перекладені. Система відкривається приблизно за 45 днів до кінцевого терміну. Після реєстрації в режимі он-лайн вас просять запам’ятати ID-номер (номер заявки), оскільки він буде використовуватися в усьому майбутньому спілкуванні з вами, та пароль, який дозволить вам отримати доступ до вашої анкети в майбутньому.

Кандидати повинні обов’язково заповнити всі необхідні поля та завантажити всі документи у PDF форматі.

Кінцевий термін подачі заявок15 березня о 11:59 (опівдні) щороку.

Отримання листа-підтвердження (letter of acceptance) від приймаючого університету/установи:

Знаходження приймаючого університету/установи може зайняти багато часу. Тому заявникам рекомендується заздалегідь розпочати пошук. Будь-який акредитований вищий навчальний заклад у країнах призначення може приймати стипендіатів. Кандидатам пропонується використовувати офіційні портали (як правило, міністерств, відповідальних за вищу освіту), де зазначені акредитовані державні та приватні університети/установи для даної країни. Ви зможете вибрати один зі списку університетів/установ у меню форми заявки.

Звертаємо увагу, що з деякими університетами у державах Вишеградського фонду НЛТУ України має налагоджені міжнародні зв’язки, див. тут.

Порядок оцінювання та відбору заявки:

Вишеградський Фонд переглядає кожну заявку на предмет її змісту та відповідності її вимогам.

Комісія з відбору складається з щонайменше чотирьох представників академій (по одному від кожної держави-члена Фонду) та щонайменше чотирьох представників відповідних державних установ, відповідальних за вищу освіту (по одному від кожної держави-члена Фонду).

Фонд підсумовує результати відбору та представляє Раді Послів остаточний перелік рекомендованих претендентів з урахуванням принципів розподілу фінансових ресурсів, затверджених у бюджеті Фонду на даний рік.

На засіданні Рада Послів затверджує остаточні списки обраних стипендіатів разом із резервним списком. Рішення, прийняте Радою Послів, є остаточним і не має підстав для судового розгляду.

Фонд зобов’язаний повідомити заявників про затвердження чи відхилення їх заявок Радою Послів до 31 травня відповідного року.

Якщо відстань між домашнім та приймаючим університетом/установою становить понад 1500 км, Фонд може надати дотацію на подорож вибраним науковцям. Грант на подорож – це разовий внесок Фонду на покриття витрат на поїздку науковця, пов’язаних із затвердженим навчальним/дослідницьким проектом. Грант на подорож буде наданий на початку періоду отримання стипендії разом з 1-м її внеском після виконання умов її виплати.

Найшвидшою датою початку навчального/дослідницького проекту є вересень відповідного року.

Отримання стипендії:

Перший внесок перераховується після підписання договору про стипендію та після отримання Фондом підтвердження про прибуття, видане приймаючим університетом, скан якого кандидат повинен завантажити в он-лайн-систему подання заявок.

2-й та наступні внески перераховуються, як тільки Фонд отримає:

 • для магістрів: академічну довідку про успішність навчання (Transcript of Records) із щонайменше 30 кредитами ECTS, отриманими за попередній семестр, та підтвердження продовження навчання, виданого приймаючим університетом;
 • для аспірантів, наукових дослідників: доповідь про хід роботи із зазначенням проміжних результатів, відвідування конференцій, опублікованих статей та підтвердження продовження досліджень із зазначенням дати запланованого завершення, видану приймаючим університетом.

Звітність:

Остаточний звіт у формі анкети повинен бути заповнений в он-лайн-системі подання заявок, не пізніше 30 днів після закінчення періоду стипендії, і він повинен містити такі завантажені додатки:

 • для магістрів: виписка з оцінками із щонайменше 30 кредитами ECTS, отриманими за останній семестр надання стипендії, або копія диплома із додатком (якщо він отриманий) або академічною довідкою про успішність навчання;
 • для аспірантів, наукових дослідників: звіт підсумкових результатів та особисті внески під час науково-дослідної роботи, статті тощо.

Якщо стипендіат не виконає своїх обов’язків з приймаючим університетом/установою з власної вини або добровільно припинить навчання чи дослідження, він зобов’язаний повернути Фонду все фінансування, яке вже було сплачено в рамках стипендії відповідно до положень договору, укладеного між ним та Фондом.

З питаннями щодо участі звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10. е-mail: vmz@nltu.edu.ua

Детальнішу інформацію Ви можете переглянути на сайті: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply