Шановні студенти!

Соціальна стипендія призначається студентам відповідно до Правил призначення і виплати стипендій та премій студентам, аспірантам і докторантам…

Для призначення соціальної стипендії претендент має відповідати одній із пільгових категорій, наведених нижче, та підготувати пакет документів згідно з роз’ясненням (у двох примірниках!).
Для продовження виплати соціальної стипендії слід після кожного семестрового контролю подавати нову заяву для призначення соціальної стипендії (зразок заяви подано нижче).

Роз’яснення щодо призначення соціальних стипендій:

Зразок заяви на призначення соціальної стипендії: