Основними науковими напрямками кафедри є:

 • аналіз поширення і встановлення запасів лікарських, технічних, харчових і кормових рослин, прогнозування та підвищення їх урожайності, вивчення хімічного складу рослин (професор В.П. Рябчук, доценти В.Я. Заячук, Ю.А. Мельник, Н.Є. Горбенко, О.М. Гриник, канд. с.-г. наук Т.В. Колодій, інженер О.Р. Кирничишин);
 • розроблення технологічних режимів підсочки хвойних і листяних дерев, вивчення їх смоло- та сокопродуктивності, вплив на життєдіяльність рослин, визначення складу живиці і деревних соків (професор В.П. Рябчук, доценти Л.С. Осадчук, Т.В. Юськевич);
 • дослідження флори і рослинності Розточчя, генетичних типів основних асоціацій рослинності та встановлення динамічних тенденцій рослинності; шляхи ренатуралізації природних комплексів Розточчя; спільні українсько- польські дослідження біорізноманіття біосферного резервату Розточчя (професор М.І. Сорока);
 • встановлення залежності флористичного складу і продуктивності медодайних від інтегрованої дії факторів (професор В.П. Рябчук);
 • дендрологічні дослідження закономірностей змін річного приросту дерев на території України та вивчення їх екологічної зумовленості (доцент А.Д. Шовган);
 • аналіз і шляхи відновлення природних фітоценозів урбанізованих територій (старший викладач Г.Б. Лукащук);
 • теологічні дослідження про флору і фауну в біблійних оповідях (професор В.П. Рябчук);
 • вивчення будови та властивостей деревини вітчизняних і інтродукованих дерев (професори В.П. Рябчук, І.С. Вінтонів, доценти О.П. Божок, Т.В. Юськевич, І.М. Сопушинський, старший викладач В.О. Божок).
Науково-методичний семінар з деревинознавства із використанням випробувальної машини для деревини
Науково-методичний семінар з деревинознавства із використанням випробувальної машини для деревини

Основні наукові здобутки:

 • Виконані комплексні дослідження наявних та потенційних ресурсів недеревних компонентів лісу. Результати роботи дозволяють моделювати продуктивність недеревних компонентів лісу в конкретних типах лісорослинних умов з врахуванням їх раціонального використання та відтворення. Запропоновані моделі будуть визначати режими заготівлі недеревної сировини. Методика комплексної оцінки продуктивності недеревних компонентів лісу дозволить уніфікувати проведення лісовпорядкувальних робіт;
 • Розроблені нормативи сприятимуть неперервній і невиснажливій експлуатації сировинної бази лісів. Розроблені методики прогнозування урожайності плодових рослин; вивчений якісний та кількісний склад флор мохоподібних та судинних рослин Українського Розточчя;
 • Вивчено смоло- і сокопродуктивність аборигенних та інтродукованих видів хвойних та листяних дерев, а також розроблені технологічні режими підсочки; опрацьована методика підвищення медопродуктивності лісових насаджень;
 • Опубліковані нормативно-довідкові матеріали з недеревної продукції лісу;
 • Розроблені дендрохронологічні шкали основних лісоутворювачів старовинної деревини;
 • Вивчені біоекологічні особливості рідкісних та зникаючих рослин; розроблені нормативні матеріали оцінки якості деревини;
 • Вивчені особливості формування щільності в різних порід та вплив на неї лісівничих факторів;
 • Розроблені нормативи раціонального використання деревини з врахуванням її щільності;
 • Розроблено документацію на створення наукового гербарію та одержано міжнародний акронім для нього;
 • Розроблено діагностичні моделі якості декоративної деревинита її оцінювання;
 • Вивчено фізико-механічні властивості деревини інтродукованих сосен;
 • Розроблено 18 рекомендацій з підвищення продуктивності лісів;
 • Захищено 8 докторських дисертацій;
 • Отримано 6 патентів на винаходи.

Професорсько-викладацький колектив організовує науково-дослідну діяльність серед студентської молоді. Наукові роботи студентів неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах.

За матеріалами наукових досліджень працівники кафедри видали понад 20 підручників, навчальних посібників, монографій. Розроблено та затверджено Мінлісгоспом (Держлісгоспом) України й управліннями лісового і мисливського господарства 16 рекомендацій із підвищення продуктивності лісів.