Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 2.05.1940 р. с. Аркадіївці, Хмельницького р-ну, Хмельницької обл. Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут у 1964 році.
Кваліфікація – інженер лісового господарства.
Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.
Спеціальність 06.03.01. – лісові культури, селекція, насінництво й озеленення міст. Дисертація захищена 25.10. 1979 р. у Латвійському НДІ лісогосподарських проблем (м. Рига).
Вчене звання – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.
До 1970 р. інженер – таксатор Львівської експедиції «Ліспроект», з 1970 р. в Національному лісотехнічному університеті на посадах: молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента.

Основні наукові інтереси

Інтродукція та вивчення якості деревини в різних лісорослинних умовах

Дисципліни, що викладає

Лісове товарознавство з основами деревинознавства, дендрологія

Основні наукові праці

  • Божок А.А. О двух климатипах сосны обыкновенной на западе УССР / А.А. Божок, Р.М. Яцык // Лесное хозяйство. – 1982. – № 8. – с. 28-29.
  • Божок О.П. Деревинознавство з основами лісового товарознавства. [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.П. Божок, І.С. Він-тонів. – К.: НМК ВО, 1992. – 320 с.
  • Божок О.П. Вади деревини і якість лісової продукції. [текст]: Лаб. практикум / О.П. Божок, В.О. Божок. – Львів, НЛТУ України, 2005. – 85 с.
  • Божок О.П. Уточнення видових назв видів карій, що зростають на території України / О.П. Божок, В.О. Божок // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – с. 104-109.
  • Божок О.П. Біологічне деревинознавство. Терміни та визначення [текст]: дов./ О.П. Божок, В.П. Рябчук, В.О. Божок. – Львів: / РВВ НЛТУ України, 2012. – 78 с.