Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народилася 20 липня 1973 року у м.Львів.
Освіта вища. Закінчила з відзнакою Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «Лісове та садово-паркове господарство».
Кваліфікація – інженер.
Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.
Спеціальність – 06.03.01. – лісові культури, селекція, насінництво.
Кандидатська дисертація захищена у 2001 році в Українському державному лісотехнічному університеті (НЛТУ України).
Посада – старший викладач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу лісогосподарського факультету з 2006 року.
З 1995 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер, асистент, старший викладач лісогосподарського факультету НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Вивчення рослин в умовах природних та штучних фітоценозів, їх культивування, формове різноманіття, ландшафтна архітектура та дизайн

Дисципліни, що викладає

Ботаніка, геоботаніка, біологія, дендрологія, недеревні ресурси лісу

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

  • Сорока М.І. Ботаніка. Систематика рослин [Текст]: практикум [для студ.вищ.навч.закл.] / М.І. Сорока, Т.В. Юськевич, Н.Є. Горбенко. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 216 с.

Наукові статті:

  • Горбенко Н.Є. Збереження фітоценозів за участю плюща звичайного / Н.Є. Горбенко // Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні. – Вип.12.4. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – C. 191-195.
  • Рябчук В.П. Ліани заходу України / В.П. Рябчук, Н.Є. Горбенко // Наук. вісник: Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні. – Вип.14.5. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – С.135-139.
  • Рябчук В.П. Лікарські рослини лісових та суміжних територій, їх ресурси та перспективи плантаційного вирощування у Західному регіоні України / В.П. Рябчук, В.Я. Заячук, Н.Є. Горбенко, О.М. Переходько // Матер. міжнар. наук.-практ. конф.– Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 32.– С. 34 38.
  • Горбенко Н.Є. Використання в озелененні тіневитривалих лісових рослин та їх декоративних форм у м.Львові / Н.Є. Горбенко, О.М. Гриник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – Вип.152 ч.1. – Київ, 2010. – С.12-17.
  • Горбенко Н.Є. Нові інтродуковані ліани України / Н.Є. Горбенко, Л.І. Улейська // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 2012. – Вып. 104. – С.44-48.