Горбенко Наталія Євгенівна

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народилася 20 липня 1973 року у м.Львів.
Освіта вища. Закінчила з відзнакою Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «Лісове та садово-паркове господарство».
Кваліфікація – інженер.

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.

Спеціальність – 06.03.01. – лісові культури, селекція, насінництво.
Кандидатська дисертація захищена у 2001 році в Українському державному лісотехнічному університеті (НЛТУ України).
Посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу ННІ ЛСПГ.

З 1995 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер, асистент, старший викладач, доцент ННІ ЛСПГ

Основні наукові інтереси

Вивчення рослин в умовах природних та штучних фітоценозів, їх культивування, формове різноманіття, ландшафтна архітектура та дизайн

Дисципліни

Декоративна дендрологія, дендрологія, недеревні ресурси лісу, кормові ресурси лісу, лісове бджільництво,  декоративне садівництво, плодівництво і огородництво, основи садівництва.

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 • Сорока М.І. Ботаніка. Систематика рослин [Текст]: практикум [для студ.вищ.навч.закл.] / М.І. Сорока, Т.В. Юськевич, Н.Є. Горбенко. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 216 с.
 • Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу. Кормові ресурси лісу [Текст]: навчальний посібник / В.П. Рябчук, В.Я. Заячук, Н.Є. Горбенко. – Львів: СПОЛОМ, 2019. – 140 с.

Наукові статті:

 • Горбенко Н.Є. Збереження фітоценозів за участю плюща звичайного / Н.Є. Горбенко // Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні. – Вип.12.4. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – C. 191-195.
 • Рябчук В.П. Ліани заходу України / В.П. Рябчук, Н.Є. Горбенко // Наук. вісник: Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні. – Вип.14.5. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – С.135-139.
 • Рябчук В.П. Лікарські рослини лісових та суміжних територій, їх ресурси та перспективи плантаційного вирощування у Західному регіоні України / В.П. Рябчук, В.Я. Заячук, Н.Є. Горбенко, О.М. Переходько // Матер. міжнар. наук.-практ. конф.– Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 32.– С. 34 38.
 • Горбенко Н.Є. Використання в озелененні тіневитривалих лісових рослин та їх декоративних форм у м.Львові / Н.Є. Горбенко, О.М. Гриник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – Вип.152 ч.1. – Київ, 2010. – С.12-17.
 • Горбенко Н.Є. Нові інтродуковані ліани України / Н.Є. Горбенко, Л.І. Улейська // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 2012. – Вып. 104. – С.44-48.
 • Горбенко Н.Є. Однорічні декоративні рослини у квітковому оформленні м.Львова / Н.Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2013. – Вип. 23.9. – С. 172-176.
 • Гриник О.М. Перспективи інтродукції барвінку малого (Vinca minor L.) у Львівській області / О.М. Гриник, Н.Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2013. – Вип. 23.5. – С. 358-364.
 • Горбенко Н.Є. Формування газонів на території Ботанічного саду НЛТУ України по вул. ген.Чупринки (м.Львів) / Н.Є. Горбенко, О.М. Гриник // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2013. – Вип. 23.2. – С. 52-60.
 • Шума О. В. Класифікація квітників центральної частини міста Львова. / О. В. Шума, Н. Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 94-97.
 • Горбенко Н. Є. Принципи формування колекції лікарських рослин ботанічного саду НЛТУ України / Н. Є. Горбенко, О. О. Єфремова, О. В. Шума // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 47-52.
 • Дерев’янко Н. В. Інтродукція хурми віргінської (Diospyros virginiana L.) в Україні / Н. В. Дерев’янко, В. М.Дерев’янко, Н. Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.5. – С. 48-59.
 • Левчик Н.Я. Вміст флавоноїдів у рослин Phlox paniculata L. в умовах Лісостепу України / Н. Я. Левчик, Г. І. Скрипка, В. Ф. Левон, А. В. Любінська, Н. Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – т. 28, № 3. – С.38-42.
 • Скрипченко Н. В. Ідентифікація статі рослин актинідії гострої (Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.)  / Н. В. Скрипченко, О. І. Дзюба, Л. М. Короткіх, Н. Є. Горбенко, Н. В. Нужина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – т. 28, № 6. – С.43-46.
 • Курницька М. П. Ландшафтно-історичний аналіз території парку у смт Поморяни  / М. П. Курницька, Л. В. Пархуць, Н. Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – т. 29, № 9. – С.32-37.
 • Левчик Н.Я. Алелопатичний потенціал рослин роду Crambe L. (Brassicaceae Burnett) колекції Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України / Н. Я. Левчик, Д. Б. Рахметов, А. В. Любінська, Н. Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – т. 29, № 5. – С.40-46.