Гриник Олена Миколаївна

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
 

Publons   Orcid  

 

Коротка біографічна довідка

Народилася у с. Храпин Зарічненського району Рівненської обл.

Освіта вища. Закінчила Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «Лісове та садово-паркове господарство». Кваліфікація – інженер садово-паркового господарства. Здобула другу вищу освіту за спеціальністю “Економіст бухгалтерського обліку” в Українському державному лісотехнічному університеті, м. Львів.

Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук. Спеціальність – 06.03.03 – лісівництво та лісознавство. Кандидатська дисертація захищена у 2008 році в Національному лісотехнічному університеті України, м. Львів.

Посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу.

Із 2002 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер, асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу.

З метою підвищення кваліфікації проходила стажування на кафедрі хімії природних біологічно активних сполук в університеті Львівська Політехніка; в Ботанічному саду Національного університету ім. Ів. Франка, м. Львів; на кафедрі фармакогнозії і ботаніки у Національному медичному університеті імені Данила Галицького, м. Львів.

Основні наукові інтереси

Вивчення рідкісних та зникаючих видів трав’янистих рослин в умовах Лісостепової зони та Українських Карпат. Розроблення шляхів оптимізації збереження природного потенціалу флори в умовах сталого розвитку довкілля. Здійснюю керівництво студентів за даними напрямками.

Дисципліни

Основи фахової підготовки, недеревні ресурси лісу, методологія наукових досліджень, сучасні методи досліджень.

Основні наукові праці

Методична література:

  • Рябчук В.П., Гриник О.М. Недеревна продукція лісу. Словник-довідник понять і термінів: термінологічний словник. Львів: РВВ НЛТУУ, 2010. 84 с.
  • Рябчук В. П., Гриник О.М. Основи фахової підготовки : методичні вказівки для проведення практики з основ фахової підготовки. Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. 12 с.
  • Гриник О. М., Потіш Л. А., Гриник Г. Г. Методологія наукових досліджень : конспект лекцій. Ужгород: УжНУ, 2020. 142 с.

 

Наукові статті:

  • Kysliuk V.V., Kysliuk V.O., Hrynyk O.M., Hrynyk H.H. The analysis of the dynamics of forest land fund and current condition of Lithuanian forest. Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть, 2016. Вип. 42. С. 5-12.
  • Тимочко І.Я., Гриник О.М., Мельник Ю.А., Скробач Т.Б Вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. та їхні потенційні біологічні запаси у різних типах лісу в умовах Передкарпаття. Науковий вісник НЛТУ України, 2016. 26(7). С. 162-171. https://doi.org/10.15421/40260726
  • Кислюк В.В., Кислюк В.О., Гриник О.М., Гриник Г.Г. Вегетативне розмноження калини звичайної  (Viburnum opulus L.). Науковий вісник НЛТУ України, 2017. 27(1). С. 38-43. https://doi.org/10.15421/40270108
  • Мозоль О.В., Гриник О.М. Перспективи використання та розмноження представників роду Вейгела (Weigela). Науковий вісник НЛТУ України, 2018, 27(10), 60-64. https://doi.org/10.15421/40271009
  • Мельник Ю. А., Гриник Г. Г., Гриник О. М. Підсумки інвентаризації зелених насаджень дендропарку “Поділля” міста Хмельницький. Науковий вісник НЛТУ України, 2019, 29(7). С. 101–107.