Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народилася 20 травня 1979 року у с. Храпин Зарічненського району Рівненської обл.
Освіта вища. Закінчила Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «лісове та садово-паркове господарство».
Кваліфікація – інженер садово-паркового господарства.
Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.
Спеціальність – 06.03.03 – лісівництво та лісознавство.
Кандидатська дисертація захищена у 2008 році в Національному лісотехнічному університеті України, м. Львів.
Посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу.
Із 2002 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер, асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу.

Основні наукові інтереси

Вивчення рідкісних та зникаючих видів трав’янистих рослин в умовах лісостепової зони. Розроблення шляхів оптимізації збереження природного потенціалу трав’янистої флори в умовах сталого розвитку довкілля. Здійснюю керівництво студентів за даними питаннями.

Дисципліни, що викладає

Основи фахової підготовки, недеревні ресурси лісу, методологія наукових досліджень, сучасні методи досліджень.

Основні наукові праці

Методична література:

  • Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу. Словник-довідник понять і термінів: термінологічний словник. – / В.П. Рябчук, О.М. Гриник. – Львів: РВВ НЛТУУ. – 2010. – 84 с.
  • Рябчук В.П. Основи фахової підготовки : методичні вказівки для виконання самостійної практичної роботи для студентів спеціальності 7.130401 “Лісове господарство” / В.П. Рябчук, О.М. Гриник. – Львів : РВВ НЛТУУ. – 2010. – 34 с.
  • Рябчук В. П. Основи фахової підготовки : методичні вказівки для проведення практики з основ фахової підготовки. / В.П. Рябчук, О.М. Гриник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – 12с.

Наукові статті:

  • Гриник О.М. Вплив атмосферної вологи на ріст і розвиток конвалії звичайної / О.М. Гриник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 28-33.
  • Гриник О.М. Екологічна характеристика газонотвірних трав’яних рослин паркової зони Львова / О.М. Гриник, Н.Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 58-65.
  • Гриник О.М. Вплив кліматичних чинників на ріст і розвиток конвалії звичайної / О.М. Гриник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 43-49.
  • Гриник О.М. Культивування форм лісових рослин у парках України / О.М. Гриник, Н.Є. Горбенко, Л.І.Улейська, О.П. Панасюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 19-23.