Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народилася 12 жовтня 1962 року у с.м.т. Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської обл.
Освіта вища. Закінчила з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «лісове господарство» (спеціалізація «Озеленення населених пунктів»).
Кваліфікація – інженер.
Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.
Спеціальність – 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.
Кандидатська дисертація захищена у 2009 році у Національному лісотехнічному університеті України.
Посада – асистент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.
З 1988 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер,
асистент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.

Основні наукові інтереси

Вивчення сукцесійних змін у лісових природних комплексах Ґорґан, дослідження відновлення природних фітоценозів урбанізованого середовища

Дисципліни, що викладає

Ботаніка, дендрологія, геоботаніка

Основні наукові праці

Наукові статті:

  • Лісозбереження як складова фізичної та економічної безпеки України Ґілея. Науковий вісник НПУ ім. Драгоманова. – К., – 2008. – Вип. 15. – С. 382-383.
  • Концептуальні засади лісовідновлення на зрубах Ґорґан. Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективними методами ведення лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні. – Львів: Товариство «Зелений хрест», Ліга-Прес. 2011.
  • Флористичне різноманіття піднаметового вкриття Стрийського парку. Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова: материалы конференции 15-18 мая 2012года. – К: Моляр С. В., – 2012, ст. 167-171.
  • Динаміка ценопопуляцій рослин на зрубах Ґорґан. Науковий вісник НЛТУ України, збірник науково-технічних праць, випуск 22.8, – Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2012, ст. 42-48.
  • Автохтонна лісова рослинність – основа біологічного різноманіття девастованих ландшафтів. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво і декоративне садівництво»/ Редкол. Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч.1. Ст. 116-120.