Лукащук Галина Богданівна

 
Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер телефону:
0674763230
 

 

Коротка біографічна довідка

У 1985 році закінчила Львівський лісотехнічний інститут лісогосподарський факультет за спеціальністю «інженер лісового господарства», спеціалізація: “Озеленення населених міст і населених пунктів”.

З 1988р. – по сьогоднішній день – Львівський Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України), асистент кафедри ботаніки (з 1990р.); з 2015 року на посаді доцента.

2001-2005 р.р. навчалася у аспірантурі без відриву від виробництва;

2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.03 «лісознавство і лісівництво». Дисертація “Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Ґорґан”.

Читаю лекції, проводжу лабораторні і практичні заняття та навчальні практики студентів, керую дипломними роботами студентів лісового та садово-паркового господарства.

Основні наукові інтереси

Історико-теоретичні засади формування історичних парків Західного регіону України, їх фітоценотичне обстеження.

Дисципліни

Геоботаніка, Ботаніка, Дендрологія.

Основні наукові праці

Методична література:

  1. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Геоботаніка». Методичні вказівки. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 37 с.
  2. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Ботаніка». Методичні вказівки. – Львів: НЛТУ України, 2017р. – 35 с.
  3. Дендрологія. Конспект лекцій для студентів інституту архітектури. Конспект лекцій для студентів інституту архітектури. для базового напрямку «Архітектура» – Львів: Львівська політехніка, Г.Б. Лукащук. – Львів: Вид.-во Львівської політехніки, 2015. – 116 с.

Наукові статті:

  1. The park in St.Yuri (St.George) square – the level in the emerald necklace of the city of Lviv. In: Technical Transaction: Architecture. 10-A / 2015. – Cracovia: PK, 2015. p. 3-20.
  2. Зміна дендрологічного складу насаджень у сквері на площі святого Юра у Львові в умовах містобудівної інтенсифікації. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016 р. Вип. 26.8. – С. 224-231.
  3. The parterre on the Svobody avenue – a «visiting card» of modern Lviv.Architectural studies. Lviv Polytechnic National University, Vol. 2, No. 2, 2016. p. 161-173.