Мельник Юрій Анатолійович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер телефону:
+38(032)258-42-11
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився у м. Львові.

Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – “лісове господарство”.

Кваліфікація – інженер.

Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.

Спеціальність – 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво.

Кандидатська дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України) у 1999 році.

Вчене звання – доцент, посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Вчене звання присвоєне по кафедрі ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

З 1993 року ‒ в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер НДС, провідний інженер НДС, молодший науковий співробітник НДС, аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Адаптація дендрофлори в антропогенних умовах, її раціональне використання та охорона.

Виявлення та збереження вікових дерев.

Дисципліни

дендрологія, біологія, ботаніка

Основні наукові праці

 • Навчальні посібники: 
 • Нормативно-довідкові матеріали з недеревної продукції лісу. Львів, 2000. 130 с.
 • Словник таксономічних назв деревних рослин. Львів, 2001. 148 с.
 • Методична література:
 • Мельник Ю. А. Визначник деревно-чагарникових видів за плодами, шишками та насінинами. Львів, 2002. 70 с.
 • Рябчук В. П., Заячук В. Я., Мельник Ю. А. Лісове плодівництво : консп. лекц. Львів, 2003. 130 с.
 • Шовган А. Д., Мельник Ю. А. Біологія. Дендрологія з основами екології рослин : консп. лекц. Львів, 2004. 96 с.
 • Шовган А.Д., Мельник Ю.А. Декоративні форми голонасінних (методичні вказівки). Львів, 2007. 50 с.
 • Шовган А. Д., Мельник Ю. А. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з дисциплін “Дендрологія” та “Декоративна дендрологія”. Львів, 2015. 35 с.
 • Сорока М. І., Юськевич Т. В., Лукащук Г. Б., Мельник Ю. А. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни “Геоботаніка”. Львів, 2015. 36 с.
 • Шовган А. Д., Мельник Ю. А. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи та виготовлення гербарію пагонів у безлистому стані з дисциплін “Дендрологія” та “Декоративна дендрологія”. Львів, 2016. 16 с.
 • Шовган А. Д., Мельник Ю. А. Фенологічні спостереження за деревними рослинами : методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисциплін “Дендрологія” та “Декоративна дендрологія” для студентів спеціальностей 205   лісове господарство та 206 садово-паркове господарство / А. Д. Шовган, Ю. А. Мельник; Нац. лісотех. унів. України. Львів : НЛТУ України, 2018. 32 с.
 • Наукові статті:
 • Мельник Ю. А. Фактори плодоношення дикорослих деревно-чагарникових видів заходу України // Міжвід. наук.-техн. зб. : лісове г-во, лісова, паперова і деревообробна пром-сть. Львів, 2006. Вип. 30. С. 113-121.
 • Мельник Ю. А., Мельник А. С. Формове різноманіття Голонасінних штучних фітоценозів // Міжвід. наук.-техн. зб. : лісове г-во, лісова, паперова і деревообробна пром-сть. Львів, 2006. Вип. 32. С. 133-140.
 • Мельник Ю. А., Тимочко І. Я. Цибуля ведмежа (Allium ursinum L.): біологія, екологія та моніторинг // Наук. вісник НЛТУ України. Львів, 2008. Вип. 18.8. С. 77-80.