Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:
+380687297137

ResearchGate Academia.edu

Коротка біографічна довідка

Закінчив з відзнакою Сторожинецький лісовий технікум та Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю – «лісове господарство» та «менеджер лісового господарства та лісової промисловості»
Кандидатська дисертація захищена у 2001 році у НЛТУ України за спеціальністю – 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.
Докторська дисертація захищена у 2014 р. у НЛТУ України за спеціальністю – 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.
З 2001 р. на посадах – науковий співробітник НДЧ, асистент, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.
З 2017 р. на посаді професора кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

 • дослідження будови та фізико-механічних властивостей деревини;
 • вивчення впливу лісівничо-екологічних факторів на властивості деревини;
 • діагностування та вирощування лісових деревних порід із заданими властивостями деревини;
 • діагностування резонансної та декоративної деревини;
 • проведення дендрохронологічного аналізу деревостанів;
 • кваліметрія деревини.

Дисципліни, що викладає

 • Деревинознавство
 • Деревинознавство та лісове товарознавство
 • Лісова сертифікація
 • Кваліметрія деревини

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 1. Вінтонів І. С. Деревинознавство: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, А. Тайшінґер. – [2-е вид.]. ‒ Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 2. Вінтонів І. С. Деревинознавство: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, А. Тайшінґер. – [1-е вид.]. ‒ Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2005. – 256 с.

Методична література:

 1. Сопушинський І. М. Деревинознавство: практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів. ‒ Львів: Ліга-Прес, 2014. ‒ 144 с.
 2. Сопушинський І. М. Практикум з деревинознавства: метод. вказ. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів. ‒ Львів: Апріорі, 2012. ‒ 127 с.
 3. Сопушинський І. М. Анатомія деревини: метод. вказ. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів. ‒ Львів: Апріорі, 2008. ‒ 42 с.

Наукові статті:

 1. Mysyk M., Matsyshyn Ya., Mayevskyy V., Ray Ch., Kurka R., Sopushynskyy I. (2017). Identification of the length distribution of lumber defect free-areas, Wood and Fiber Science, 49 (4): 1-11.
 2. Sopushynskyy I., Kharyton I., Teischinger A., Mayevskyy V., Hrynyk H. 2017). Wood density and annual growth variability of Picea abies (L.) Karst. growing in the Ukrainian Carpathians, Eur. J. Wood Prod., 75 (3): 419-428. DOI 10.1007/s00107-016-1079-1
 3. Sopushynskyy I., Ray C.D., Zayachuk V., Ostashuk R., Sopushynskyy M. (2017). Manual and Mechanized Forest Operations in Ukrainian coppicing: Products Diversity and Economic Assessment // Proceedings “EuroCoppice Final Conference” COST Action FP1301: 19-21 June, Limoges: 17.
 4. Sopushynskyy I., Zayachuk V., Maksymchuk R., Sopushynska M. 2017. Ukrainian Hutsul’s wooden musical instruments and their preservations Proceedings “Preservation of Wooden Musical Instruments: Ethics, Practice and Assessment”. COST Action FP1302: 05-07 Oct., 2017, Brussels: 123-127.
 5. Sopushynskyy I., Ray Ch. D., Zhmurko S., Borisov V., Kharyton І., Sopushynskyy M. (2016). Acoustic wood properties of Norway spruce growing in the Ukrainian Carpathians. Making wooden musical instruments an integration of different form of knowledge: 3rd Annual conference COST FP 1302 WoodMusICK, 7-9 Sept. 2016, Barcelona: 67-70.
 6. Sopushynskyy I., Zayachuk V., Bardarov N., Sopushynskyy M., Maksymchuk R. (2016) Some features of timber quality of Betula pendula Roth growing in Carpathian agroforestry // Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн: научно-техническа конференция 3-5.11.2016, Sofia, 2016: 41.
 7. Харитон І. І., Максимчук Р. Т. , Сенюк А. І., Сопушинський І. М., Жмурко С. В. 2015. Утвори ксилеми Abіes alba Mill. Лісівнича наука в контексті сталого розвитку: 29-30 вер. 2015 р., Харків: 53-54.