Сопушинський Іван Миколайович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер телефону:
+380687297137
 

ResearchGate   Academia.edu  

 

Коротка біографічна довідка

Закінчив з відзнакою Сторожинецький лісовий технікум та Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю – «лісове господарство» та «менеджер лісового господарства та лісової промисловості»

Кандидатська дисертація захищена у 2001 році у НЛТУ України за спеціальністю – 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.

Докторська дисертація захищена у 2014 р. у НЛТУ України за спеціальністю – 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.

З 2001 р. на посадах – науковий співробітник НДЧ, асистент, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

З 2017 р. на посаді професора кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

У 2019 р. отримав Кембриджський сертифікат з англійської мови (B2 First Certificate English) відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти

Основні наукові інтереси

 • Дослідження будови та фізико-механічних властивостей деревини;
 • вивчення впливу лісівничо-екологічних факторів на властивості деревини;
 • діагностування та вирощування лісових деревних порід із заданими властивостями деревини;
 • діагностування резонансної та декоративної деревини;
 • проведення дендрохронологічного аналізу деревостанів;
 • кваліметрія та сортування деревини.

Дисципліни

 • Деревинознавство
 • Деревинознавство та лісове товарознавство
 • Лісова сертифікація
 • Кваліметрія деревини

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 1. Вінтонів, І.С., Сопушинський, І. М., & Тайшінґер, А. (2007). Деревинознавство: навчальний посібник. Львів: Апріорі.
 2. Вінтонів, І.С., Сопушинський, І. М., & Тайшінґер, А. (2005). Деревинознавство: навчальний посібник. Львів: РВВ УкрДЛТУ.

Методична література:

 1. Сопушинський, І.М., & Заячук, В. Я. (2017). Лісова сертифікація: методичні вказівки. Львів: НЛТУ України.
 2. Сопушинський, І.М., & Заячук, В. Я. (2017). Лісова сертифікація: методичні вказівки з самостійної роботи. Львів: НЛТУ України.
 3. Сопушинський, І. М., & Вінтонів, І. С. (2014). Деревинознавство: практикум. Львів: Ліга-Прес.

Наукові статті:

 1. Сопушинський, І. М., & Кополовець Я. М. (2019). Кваліметрія лісоматеріалів ялиці білої в Українських Карпатах. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць, 29(7), 142-145. https://doi.org/10.15421/40290728
 2. Сопушинский, И., Кополовец, Я., Тымочко, Я., & Максымчук, Р. (2019). Влияние структурных изменений ксилемы пихты белой на объёмную массу древесины. Agrară de Stat din Moldova, 1, 94-99.
 3. Гасій, О. Б., Сопушинський, І. М., & Білоус, О. В. (2018). Вплив зональності стовбура на триботехнічні характеристики пари тертя “деревина – сталь з йонно-плазмовим покриттям”. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць, 28 (11), 96–100. https://doi.org/10.15421/40281118
 4. Сопушинскый, И. М., Максымчук, Р.Т., & Кополовец, Я. М. (2018). Структурное изменение стволовой древесины пихты белой в Украинских Карпатах. Agrară de Stat din Moldova, 47, 470-475.
 5. Сопушинський, І. М., Максимчук, Р. Т., Кополовець, Я. М., & Заячук, В. Я. (2018). Внутрішньовидова диференціація Abies alba за структурою деревини. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць, 28 (7), 44–48. https://doi.org/10.15421/40280709
 6. Sopushynskyy, I., Maksymchuk, R., Tymochko, I., & Bardarov, N. (2018). Some features of timber quality of Betula pendula growing in Carpathian agroforestry. Innovation in woodworking industry and engineering design, 1 (13), 52–56.
 7. Сопушинський, І. М., Мілітц, Х., Максимчук, Р. Т., & Біцікс, В. (2018). Динамічний модуль пружності хвилясто-завилькуватої деревини Abies alba Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць, 28 (3), 52–56.
 8. Mysyk, M., Matsyshyn, Ya., Mayevskyy, V., Ray Ch., Kurka R., & Sopushynskyy, I. (2017). Identification of the length distribution of lumber defect free-areas, Wood and Fiber Science, 49 (4): 396-406.
 9. Sopushynskyy,, Kharyton, I., Teischinger, A., Mayevskyy, V., & Hrynyk,H. (2017). Wood density and annual growth variability of Picea abies (L.) Karst. growing in the Ukrainian Carpathians, European Journal of Wood and Wood Products, 75 (3): 419-428. https://doi.org/10.1007/s00107-016-1079-1
 10. Максимчук, Р. Т., & Сопушинський, І. М. (2017). Макроскопічні особливості хвилясто-завилькуватої деревини ялиці білої. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць, 27(6), 33–37. https://doi.org/10.15421/40270606
 11. Максимчук, Р. Т., Сопушинський, І. М., & Тимочко, І. Я. (2017). Особливості формування річного кільця та базисної щільності прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини Abies alba Mill. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць, 27(9), 30–33. https://doi.org/10.15421/40270906