Юськевич Тарас Васильович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер телефону:
+38(032)258-42-11
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 1974 року в м. Золочеві Львівської області.

Освіта вища. Закінчив Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – “лісове господарство”.

Кваліфікація – інженер.

Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.

Спеціальність – 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Кандидатська дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України) у 2000 році.

З 1995 року ‒ в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – стажист-дослідник, аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Вчене звання – доцент, посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Вчене звання присвоєне по кафедрі ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Інтродуковані види роду Pinus L. у лісових насадженнях України.

Фізичні та механічні властивості деревини.

Дисципліни

Ботаніка, Підсочка лісу та лісохімія

Основні наукові праці

Підручники:

 1. Коліщук В.Г. Сорока М.І., Юськевич Т.В. Ботаніка. Підручник  Львів: Світ, 2011. – 507 с.

Навчальні посібники:

 1. Рябчук В.П., Гриб В.М., Осадчук Л.С., Юськевич Т.В. Підсочка лісу та лісохімія. Навч. посібник. – Київ: Інкос, 2012. – 178 с.

Методична література:

 1. Рябчук В. П., Осадчук Л.С., Юськевич Т.В. Підсочка лісу та лісохімія : практикум [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 110 с.
 2. Коліщук В.Г., Сорока М.І., Юськевич Т.В. Ботаніка. Анатомія та морфологія. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 164 с.
 3. Рябчук В. П., Осадчук Л.С., Юськевич Т.В. Підсочка лісу та лісохімія : курс лекцій [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 134 с.
 4. Сорока М.І., Юськевич Т.В., Горбенко Н.Є. Ботаніка. Систематика рослин. Практикум. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 216 с.
 5. Коліщук В.Г. Сорока М.І., Юськевич Т.В. Ботаніка. Систематика рослин. Конспект лекцій. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – 300 с.

Монографії:

 1. Осадчук Л.С., Гриб В.М., Юськевич Т.В. Смолопродуктивність соснових насаджень в умовах України. Монографія. – К.: Наукова столиця, 2017. – 364 с.

Наукові статті:

 1. Сировинні ресурси для заготівлі живиці в Україні // Наук. вісник: зб. наук.–техн. праць. Вип. 19.8, Львів, НЛТУ України, 2009. – С. 66-70.
 2. Фітосоціологічні аспекти натуралізації сосни чорної (Pinus nigra Arn.) // Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 9. – С. 58-63.
 3. Физические свойства древесины видов рода Сосна // Лесной журнал: Архангельск: изд-во Архангельского государственного технического университета. – 2013. – Вып. 5. – С. 160-169.
 4. Натурализация сосны черной (Pinus nigra Arn.) на Подольской возвышенности // Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. – Tuchola: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 2012. – Tom VI. – S. 113-129.
 5. Особенности формирования лесных насаждений с участием сосны веймутова (Pinus strobus L.) в западном регионе Украины // Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. – Tuchola: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 2013. – Tom VІI. – S. 66-81.
 6. Особенности формирования насаждений с участием интродуцированных видов рода Pinus L. на Украинском Полесье // Лесной журнал: Архангельск: ФГАОУ ВПО “Северный (Арктический) федеральный университет”. – 2014. – № 5. – С. 9-16.
 7. Оцінювання стовбурового запасу деревостанів сосни Банкса та сосни жорсткої в умовах Західного регіону України // Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.4 – С. 17-23.
 8. Ботанічна межа між Лісостепом і Карпатами та її вплив на формування лісової рослинності Дрогобицької височини // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2018, том 28, № 3. С. 9-13.
 9. Юськевич Т.В., Вицега Р.Р., Гриник Г.Г. Залежність показників крон від морфолого-таксаційних параметрів дерев інтродукованих видів сосен в умовах Західного регіону України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 5. С. 75-81.
 10. Biochemical markers of vital biodestruction in common oak (Quercus robur). // Biosystems Diversity, 2019, 27(4), 314–321. DOI:10.15421/011941.

Патенти:

 1. Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10. Стимулятор виходу живиці для підсочки сосни звичайної: Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10 Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В.; НЛТУ України. — № а200600122; Заявл. 03.01.2006; Опубл. 11.06.2007. Бюл. № 8. – 4с.
 2. Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14. Закритий спосіб підсочки сосни звичайної: Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14 Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В.; НЛТУ України. — № а201006331; Заявл. 25.05.2010; Опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21. – 4 с.