Заячук Василь Яремович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 2 січня 1967 року в с. Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області. Освіта вища. Закінчив з відзнакою лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту (тепер Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «Лісове та садово-паркове господарство». Кваліфікація – інженер лісового господарства.

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.

Спеціальність – 06.03.03 «Лісознавство та лісівництво». Кандидатська дисертація захищена у 1996 році в Українському державному лісотехнічному університеті (нині НЛТУ України).

Посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу ННІ ЛСПГ.

У 1996-2000 рр. працював на посадах завідувача лабораторії, асистента та старшого викладача (з 2000 р.) кафедри лісових культур і деревинознавства. З 2001 р. і до цього часу працює на посаді доцента кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Вивчення дикорослої і культивованої дендрофлори та шляхів комплексного використання недеревних ресурсів лісових насаджень України.

Дисципліни

«Дендрологія», «Дендроекологія», «Недеревні ресурси лісу», «Недеревна продукція лісу», «Лісова сертифікація» та «Системи технологій лісогосподарського виробництва» для студентів спеціальностей «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Архітектура» та «Менеджмент організацій» освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр».

Основні наукові праці

Підручники:

 1. Заячук В.Я. Дендрологія. Підручник. – Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.: іл.
 2. Заячук В.Я. Дендрологія. Підручник: видання друге зі змінами та доповненнями. – Львів: Сполом. – 2014. – 676 с. : іл.

Навчальні посібники:

 1. Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2005. – 176 с.:іл.
 2. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: Навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2004. – 408 с.:іл.
 3. Заячук В.Я. Дендрологія. Хвойні: Навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2003. – 128 с.:іл.
 4. Рябчук В.П., Заячук В.Я., Горбенко Н.Є. Недеревна продукція лісу. Кормові ресурси лісу: Навчальний посібник. – Львів: Сполом. – 2015. – 140 с.
 5. Рябчук В.П., Заячук В.Я., Горбенко Н.Є. Недеревна продукція лісу. Кормові ресурси лісу (видання друге, доповнене та перероблене) : Навчальний посібник.. – Львів: Сполом. – 2019. – 144 с.

Монографії:

 1. Заячук В.Я. Калина звичайна : монографія. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 157 с.
 2. Погрібний О. О., Заячук В.Я. Сосна звичайна в лісах Українських Карпат : монографія. – Косів: Писаний камінь, 2017. – 192 с.

Практикуми:

 1. Заячук В.Я. Лікарські рослини. Практикум для студентів стаціонарної форми навчання. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 101 с.
 2. Рябчук В.П., Заячук В.Я., Осадчук Л.С. Практикум з недеревної продукції лісу та підсобного господарства. – Львів: ВМС, 2000. – 161 с.

Конспект лекцій:

 1. Рябчук В. П., Заячук В.Я., Мельник Ю. А. Лісове плодівництво: конспект лекцій, – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 130 с.

 Довідники:

 1. Заячук В.Я. Посібник лісівника з дендрології. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2006. – 44 с.: іл.
 2. Заячук В.Я. Посібник лісівника з дендрології /Видання друге, доповнене та перероблене. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2009. – 80 с.: іл.
 3. Рябчук В.П., Заячук В.Я., Осадчук Л.С., Мельник Ю.А., Юськевич Т.В. Нормативно-довідкові матеріали з недеревної продукції лісу: довідник. – Львів: ВМС, 2000. – 130 с.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Заячук В.Я. Taxus baccata в Українських Карпатах: поширення, участь у складі лісостанів, продуктивність. Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – 2019. – Вип. 18., С. 57‑67. https://doi.org/10.15421/411905
 2. Заячук В.Я. Тис ягодный (Taxus baccata L.) в Украинских Карпатах: история изучения, распространение и причины исчезновения. Universitatea agrară de stat din Moldova. Ştiinţa agricolă, nr. 1 (2019), Chişinău, 2019. С. 111-116.
 3. Погрібний О.О., Юсипович Ю.М., Заїка В.К., Заячук В.Я., Осташук Р.В., Кополовець Я.М. , Шаловило Ю.І. Дослідження причин всихання деревостанів ялиці білої (Abies alba Mill.) в Українських Карпатах. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, – 2018, том.28, №8. – С. 9-13. https://doi.org/10.15421/40280801
 4. Максимчук Р. Т., Сопушинський І. М., Кополовець Я. М., Заячук В.Я. Внутрішньовидова диференціація Abies alba за структурою деревини. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 7. С. 44–48. https://doi.org/10.15421/40280709
 5. Погрібний О.О., Сорока М.І., Заячук В.Я. Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris ) в Українських Карпатах. Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : ТзОВ “Фірма «Камула»”. – 2015. – Вип. 13. – 304 с., С. 99‑106.
 6. Осадчук Л.С., Заячук В.Я. Микола Мельник – творець української ботанічної номенклатури (До 140-річчя з дня народження). Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : ТзОВ “Фірма «Камула»”. – 2015. – Вип. 13. – 304 с., С. 296‑297.
 7. Заячук В.Я. Петро Контний — ботанік, етнограф, громадський діяч (з нагоди 120-річчя від дня народження). Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : ТзОВ “Фірма «Камула»”. – 2015. – Вип. 13. – 304 с., С. 298‑299.
 8. Заячук В.Я., Хомюк П.Г., Хомюк А.П., Погрібний О.О., Юркевич А.О. Структура та санітарний стан деревостану гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.) в дендрарії ВЛНС “Березинка” ДП “Мукачів-ське лісове господарство”. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, – 2016, вип. 26.5. – С. 41-48.
 9. Погрібний О.О., Лосюк В.П., Заячук В.Я. Аналіз лісового фонду та ведення лісового господарства на Косівщині. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, – 2016, вип. 26.8. – С. 39-48.
 10. Заячук В.Я., Джурик В.П. Структура дендрофлори та санітарний стан парку «Берегометський» НПП «Вижницький». Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, – 2015, вип. 25.5. – С. 25-31.

 

Публікації у закордонних наукових фахових виданнях:

 1. Погрибный О.О., Осадчук Л.С. Заячук В.Я. Особенности роста и смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Украинских Карпатах. Universitatea agrară de stat din Moldova. Agricultural science. Stiinta agricola, nr. 2. Chişinău 2017. – C. 71-77.
 2. Погрибный О.О., Заячук В.Я., Осадчук Л.С., Кирица Г.Т. Особенности роста и смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Украинских Карпатах. Международный научный симпозиум: „Современное плодоовощеводство и виноградарство – достижения и перспе-ктивы”, посвященный 85-летию Государ-ственного аграрного университета Молдовы, 4-6.10. 2018, Кишинев. – С. 455-460.

Навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, практикуми, методичні вказівки:

 1. Заячук В.Я., Осадчук Л.С., Горбенко Н.Є. Недеревні ресурси лісу. Недеревна продукція лісу. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів. Національний лісотехнічний університет України, 2015. – 12 с.
 2. Заячук В.Я., Сопушинський І.М. Лісова сертифікація: методичні вказівки, робоча програма та контрольні завдання для студентів, які здобувають освітній ступінь «Магістр» за спецiальністю: 205 – лiсове господарство, спеціалізація лiсове господарство [для студ. вищ. навч. закл.]/ В.Я. Заячук, І.М. Сопушинський. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 28 с.
 3. Сопушинський І.М., Заячук В.Я. Лісова сертифікація: методичні вказівки, робоча програма та контрольні завдання для студентів, які здобувають освітній ступінь «Магістр» за спецiальністю: 205 – лiсове господарство, спеціалізація лiсова інженерія [для студ. вищ. навч. закл.]/ І.М. Сопушинський, В.Я. Заячук. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 28 с.
 4. Заячук В.Я., Сопушинський І.М. Лісова сертифікація: метод. вказ. з самостійної роботи для студентів, які здобувають освітній ступінь «Магістр» за спецiальністю: 205 – лiсове господарство, спеціалізація лiсове господарство [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Я. Заячук, І.М. Сопушинський. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 20 с.
 5. Сопушинський І.М., Заячук В.Я. Лісова сертифікація: метод. вказ. з самостійної роботи для студентів, які здобувають освітній ступінь «Магістр» за спецiальністю: 205 – лiсове господарство, спеціалізація лiсова інженерія [для студ. вищ. навч. закл.] [для студ. вищ. навч. закл.]/ І.М. Сопушинський В.Я. Заячук. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 20 с.
 6. Горбенко Н.Є. , Заячук В.Я. Ботаніка. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів II курсу за напрямом підготовки 6.060102 Архітектура, спеціальністю 06010202 Містобудування”. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 12 с.
 7. Горбенко Н.Є., Осадчук Л.С., Заячук В.Я. Робоча програма навчальної дисципліни “Лісове бджільництво” для підготовки магістра спеціальності 205 “Лісове господарство”. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 17 с.
 8. Горбенко Н.Є. , Заячук В.Я. Ботаніка. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів. НЛТУ України, 2017. – 12 с.
 9. Горбенко Н.Є. , Заячук В.Я. Основи садівництва. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів. НЛТУ України, 2018. – 15 с.
 10. Осадчук Л.С. , Заячук В.Я. , Горбенко Н.Є.  Недеревні ресурси лісу. Недеревна продукція лісу. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 12 с.

Керівництво аспірантом:

Науковий керівник аспіранта стаціонарної форми навчання, здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: Погрібний Олег Олегович, 06.03.03 – лісознавство і лісівництво, тема: «Лісівничо-екологічні особливості формування лісостанів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах», 03.07.2014 р.

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Заячук В.Я., Хомюк П.Г., Сеник В.М. Інвентаризація дендрологічного парку ”Білокриницький”. Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 30-річчя Шацького НПП. – Світязь: 23-25. 04. – Київ: ЦП «Компринт», 2014. – 610 с. (С.233-237).
 2. Заячук В.Я., Феннич В.С., Гербут Ф.Ф. Структура та сучасний стан дендрофлори арборетуму Закарпатського відділення УкрНДІгірліс. Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. Матеріали міжнародної наукової конференції до 175-річчя Ботанічного саду ім. акад.. Фоміна Київського нац.. ун-ту ім. Т. Шевченка (20.05.2014 р.) – Київ: Паливода А.В., 2014. –266 с. (С.50-51).
 3. Заячук В.Я., Феннич В.С., Гербут Ф.Ф. Досвід збереження дендрофлори в умовах ех situ на Закарпатті. Роль гірських національних парків у збереженні природної, історичної та етнокультурної спадщини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 15-річчя створення Ужанського НПП (2-3.10. 2014 р.) – В. Березний: 2014.
 4. Заячук В.Я., Горбенко Н.Є., Ляховець М.В.; Мартинюк І. І. Сучасний стан дендропарку «Білокрини́цький». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 175-річчя ННІ ЛСПГ НУБіП України та 90-річчя ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» (7-9.10. 2015 р.) – м. Київ
 5. Джурик В. П., Заячук В. Я., Козубовська Л. В. Біоморфологічна характеристика дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Берегометський». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку», присвяченої 20-річчю НПП «Вижницький» 17–19 вересня 2015 року смт Берегомет, Чернівецька область. – Чернівці «Друк Арт», 2015. – С. 191-194.
 6. Ivan Sopushynskyy, Zayachuk, V. Ryabchuk, R. Maksymchuk, I. Akryshora, V. Dzuryk, І. Kharyton, O. Mnyukh. Challenges in the eco-based forest management of coppice forests in Ukraine. Ecology and Silvicultural Management of Coppice Forests in Europe: Scientific Meeting of FSP COST Action FP 1301, 19-23 Oct. 2015. – Bukharest, 2015. – 17 p.
 7. Ivan Sopushynskyy, Vasyl Zayachuk, Nikolai Bardarov, Mykola Sopushynskyy, Ruslan Maksymchuk. Some features oftimber quality of betula verrucosa growing in Carpathian agroforestry. VIII-та международна научно-техническа конференція „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн”. – гр. София, ЛТУ, 3-5 ноември, 2016.
 8. Sopushynskyy I., Ray C. D., Zayachuk V., Zhmurko S., Kharyton I., Sopushynskyy M., Maksymchuk R., Hrymenchuk I. Silvicultural assessment of natural coppice forests: a case study relating to coppice management by rural communities in the Ukrainian Subcarpathians. Coppice forests in Europe: ecosystem services, protection and nature conservation: intern.сonf. within COST Action FP1301 EuroCoppice (Antwerpen, 16-17 June 2016). Antwerpen, 2016. P. 37.
 9. Sopushynskyy I., Zayachuk V., Bardarov N., Sopushynskyy M., Maksymchuk R. Some features of timber quality of Betula pendula Roth growing in Carpathian agroforestry. Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн: тез. доп. интер. научно-техн. конф. (София, 3-5 нояб. 2016.). Sofia, C. 41.
 10. Sopushynskyy I., Petkova K., Zayachuk V., Mandzyuk R., Maksymchuk Silvicultural characteristics of Eucommia ulmoides Oliv. growing in Ukrainian Precarpathians. COST Action FP1403 NNEXT: Intern. сonf. non-native tree species for European forests (Vienna, 12-14 Sept. 2018.). Vienna, 2018. P. 93.
 11. Ivan Sopushynskyy, Charles David Ray, Vasyl Zayachuk, Ruslan Ostashuk, Mykola Sopushynskyy. Manual and Mechanized Forest Operations in Ukrainian copp icing: Products Diversity and Economic Assessment. Coppice forests in Europe: a traditional natural resource with great potential / EuroCoppice Final Conference 19th – 21st June, 2017 Limoges, France.
 12. Погрібний О. О., Заячук В.Я. Реліктові старовікові деревостани сосни звичайної (Pinus sylvestris ) в Українських Карпатах, як перспективні об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя створення об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» : Історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту. (місце проведення м. Рахів, 26-29 вересня, 2017 р.) – Львів: Растер. -2017 р. с. 248-254.
 13. Погрібний О.О., Заїка В.К., Заячук В.Я., Юсипович Ю. М., Осташук Р.В. Пошуки причин всихання деревостанів ялиці білої в НПП «Гуцульщина». 67-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2016 році. Секція «Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем», 28.11.2017 р.
 14. Геник Я.В., Заячук В.Я., Дида А.П. Лісовідновлення посттехногенних екосистем Львівщини. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і Перспективи». м. Львів, 14 вересня 2018 року, С. 102.
 15. Погрібний О.О., Заїка В.К., Заячук В.Я., Юсипович Ю. М., Осташук Р.В. Дослідження причин всихання ялиці білої (Abies alba Mill.) на Прикарпатті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Основні проблеми та тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах». – Івано-Франківськ: НАІР, 04-05.10. 2018. – 420 с. укр., англ. – С. 362-367.
 16. Заячук В.Я., Геник Я.В. Структура та господарська цінність рослинного вкриття борів Українських Карпат. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат». – Рахів, 22-25.10.2018 р. Івано-Франківськ «НАЇР», – 568с. – С. 202 -207.
 17. Заячук В.Я., Погрібний О.О., Лосюк В. П. Таксономічна характеристика дендрологічної колекції рослин в НПП «Гуцульщина». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації». – Львів, 4-5.04.2019 р. «ННВК «АТБ», – 334 с. – С. 116 -117.
 18. Хомюк П. Г., Заячук В. Я. Динаміка рослинності і типів лісу на типологічному профілі Андрія Пясецького. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації». – Львів, 4-5.04.2019 р. «ННВК «АТБ», – 334 с. – С. 312 -314.
 19. Заячук В.Я., Погрібний О.О., Хомюк П.Г. Борові типи лісу сосни звичайної (Pinus sylvestris) в Українських Карпатах: класифікація та доповнення. Матеріали міжнародної наукової конференції «100 років державної заповідності в Україні: результати і перспективи», Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України, 23–25 квітня 2019 р.
 20. Хомюк П. Г., Заячук В. Я., Сеник В.М. Зміни деревної і трав‘яної рослинності на профілі типів лісу А. Пясецького. Матеріали міжнародного наукового семінару «Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи», присвяченого 75-річчю з дня народження Б.П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка, 10–12.05.2019 р., Львів-Брюховичі, 2019,- Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка. – 236 с. – С. 184-186.
 21. Хомюк П.Г., Сеник В.М., Заячук В.Я., Максімов С.О. Таксаційна характеристика чорновільхових деревостанів на осушених лісових ділянках Рівненщини. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Природа Полісся: дослідження та охорона», присвяченої 20-річчю створення Рівненського природного заповідника (Україна, м. Сарни, 13-15 червня 2019 р.). – Сарни: Рівненський природний заповідник, – С. 212-218.
 22. Погрібний О.О., Заячук В.Я., Мандзюк Р.І. Поліські біотопи сосни звичайної (Pinus sylvestris) в умовах Українських Карпат. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Природа Полісся: дослідження та охорона», присвяченої 20-річчю створення Рівненського природного заповідника (Україна, м. Сарни, 13-15 червня 2019 р.). Сарни: Рівненський природний заповідник, 2019. – С. 115-120.
 23. Заячук В. Я., Геник Я.В., Хомюк П. Г., Сеник В.М., Веремчук Ю.С. Поширення та посівні якості насіння тиса ягідного (Taxus baccata) в Українських Карпатах. Матеріали міжнародна науково-практична конференція «Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах», присвячена 30-ти річчю НПП «Синевир», 18-20 вересня 2019 року. – С. 50-54. – 365 с.
 24. Геник Я.В., Заячук В. Я., Дида А.П. Відновлення лісових екосистем на посттехногенних територіях Львівщини. Матеріали міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських природоохоронних територій», 23-25 жовтня 2019 рокку, Львів – Івано-Франкове. – 92с. , С. 34-35.
 25. Геник Я.В., Заячук В.Я., Дида А.П. Трансформаційні процеси в едафотопах постехногенних територій заходу України. Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: збірник матеріалів між народ. Наук.-практ. Конф. (10-12 жовтня 2019 р., Хмельницький) / за заг. ред. Г.А.Білецької. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 262 с. – С. 60-61.
 26. Геник Я.В., Заячук В. Я., Дида А.П. Трансформаційні процеси в едафотопах постехногенних територій заходу України. Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: збірник матеріалів між народ. Наук.-практ. Конф. (10-12 жовтня 2019 р., Хмельницький) / за заг. ред. Г.А.Білецької. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 262 с. – С. 60-61.
 27. Заячук В. Я., Хомюк П. Г., Геник Я.В., Сеник В.М. Веремчук Ю. Поширення та репродуктивні особливості тиса ягідного (Taxus baccata L.) в Українських Карпатах.. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: « Роль природно-заповідних територій у збереженні природних і етнокультурних цінностей та у впровадженні цілей сталого розвитку»,  присвячена 20-ти річчю Ужанського НПП, 3-4 жовтня 2019 року, смт. Великий Березний С. 155-160.
 28. Лисюк Р.М., Заячук В.Я., Сопушинський І.М., Мандзюк Р.І., Кужель І.В. Евкомія в’язолиста (Eucommia ulmoides Oliv.) як перспективне джерело рослинних субстанцій. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (11 березня 2020 р., м. Харків). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2020. – 211 с. – С. 90-91.
 29. Заячук В.Я., Лисюк Р.М., Мандзюк Р.І., Сопушинський І.М., Кужель І.В. Сучасний стан інтродукції евкомії в’язолистої (Eucommia ulmoides Oliv.) у західних областях України. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 року)/ ДСЛР ІАП НААН – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2020 – 318 с. – С. 55-58.

 Науково-дослідна робота:

Керівник госпдоговірних науково-дослідних проектів:

Керівник науково-дослідної роботи: «Проект створення дендрологічного парку місцевого значення «Під Гараєм» та дендрологічного парку місцевого значення «В’язівський». ГД № 08.10-13-18. – 2018 р.

Співвиконавець госпдоговірних науково-дослідних проектів:

Науково-дослідна робота. Державний реєстраційний номер: 0115U001012 “Діагностування, кваліметрія та вирощування лісових деревних порід із заданими властивостями деревини в ДП “Берегометське лісомисливське господарство”” (2014-2017 рр.). ДП “Берегометське лісомисливське господарство”.

Науково-дослідна робота: “Діагностування, кваліметрія та вирощування лісових деревних порід із заданими властивостями деревини в ДП “Надвірнянське лісове господарство”” (2014-2017 рр.). ГД № 08.10-08-14. ДП “Надвірнянське лісове господарство”.

Науково-дослідна робота: «Біолого-екологічні особливості кваліметрії стовбурної деревини ялини європейської, ялиці білої та модрини європейської в лісорослинних умовах України». ГД № 08.10-08-19. (2019-2021 рр.). ДП “Брошнівське лісове господарство”.

Науково-дослідна робота: «Наукове обґрунтування щодо створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Адамівка» в м. Трускавець Львівської області», ГД № 08.09-06-19, Львів – 2019.

Науково-дослідна робота: «Розробка проектів створення об‘єктів природно-заповідного фонду: лісових заказників місцевого значення «Солотвина», «Заріччя», «Розгірче», «Рудно», », ГД № 08.09-11-19.