Заячук Василь Яремович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
 

Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Народився 2 січня 1967 року в с. Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області. Освіта вища. Закінчив з відзнакою лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту (тепер Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «Лісове та садово-паркове господарство». Кваліфікація – інженер лісового господарства.

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.

Спеціальність – 06.03.03 «Лісознавство та лісівництво». Кандидатська дисертація захищена у 1996 році в Українському державному лісотехнічному університеті (нині НЛТУ України).

Посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу ННІ ЛСПГ.

У 1996-2000 рр. працював на посадах завідувача лабораторії, асистента та старшого викладача (з 2000 р.) кафедри лісових культур і деревинознавства. З 2001 р. і до цього часу працює на посаді доцента кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Вивчення дикорослої і культивованої дендрофлори та шляхів комплексного використання недеревних ресурсів лісових насаджень України.

Дисципліни

«Дендрологія», «Дендроекологія», «Недеревна продукція лісу», «Лісова сертифікація»

Основні наукові праці

Підручники (із грифом МОН України):

Заячук В.Я. Дендрологія. Підручник. – Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.: іл.

Заячук В.Я. Дендрологія: видання друге зі змінами та доповненнями. Підручник. – Львів: Сполом. – 2014. – 676 с.

 

Навчальні посібники (із грифом МОН України):

Заячук В.Я. Дендрологія. Хвойні: Навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2003. – 128 с.:іл.

Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: Навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2004. – 408 с.:іл.

Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2005. – 176 с.:іл.

Рябчук В.П., Заячук В.Я., Горбенко Н.Є. Недеревна продукція лісу. Кормові ресурси лісу: Навчальний посібник. –  Львів: “СПОЛОМ”. – 2015. – 140 с.

Рябчук В.П., Заячук В.Я., Горбенко Н.Є. Недеревна продукція лісу. Кормові ресурси лісу (видання друге, доповнене та перероблене) : Навчальний посібник . – Львів: “СПОЛОМ”. – 2019. – 144 с.

Миклуш С.І., Дебринюк Ю.І., Гузь М.М., Заячук В.Я. та ін. Науково-практичні засади ведення лісового господарства: Навчальний посібник. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2022. – 720 с.

 

 

Навчально-методичні праці:

Рябчук В.П., Заячук В.Я., Осадчук Л.С.  Практикум з недеревної продукції лісу та підсобного господарства. – Львів : ВМС, 2000. – 161 с.

Рябчук В.П., Осадчук Л.С., Заячук В.Я., Мельник Ю.А., Юськевич Т.В. Нормативно–довідкові матеріали з недеревної продукції лісу. Довідник. – Львів: ВМС, 2000. – 130 с.

Заячук В.Я. Лікарські рослини. Практикум для студентів стаціонарної форми  навчання. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 101 с.

Заячук В.Я. Посібник лісівника з дендрології. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2006. – 44 с.: іл.

Заячук В.Я. Посібник лісівника з дендрології /Видання друге, доповнене та перероблене. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2009. – 80 с.: іл.

Заячук В.Я. Лабораторний практикум з дендрології. Львів: Сполом, 2022. 148 с.

 

Монографії:

Заячук В.Я. Калина звичайна. Монографія. – Львів: Каменяр, 2001. – 157 с.

Погрібний О. О., Заячук В.Я.  Сосна звичайна в лісах Українських Карпат. Монографія. –  Косів: Писаний камінь, 2017. – 192 с.

Геник Я.В., Заячук В.Я., Дида А.П. Посттехногенні екосистеми Заходу України та їх ревіталізація. Монографія. –  Львів : ННВК: АТБ, 2022. – 182 с.

 

Фахові видання:

 1. Pohribnyi, O., Shlapak, V., Zayachuk, V., Khomiuk, P., & Pohribna, L. Infertile and less infertile forest types in the Ukrainian Carpathians: Classification and complementation. Scientific Horizons, 24 (11), 57-71. https://doi.org/10.48077/scihor.24(11).2021.57-71 (Scopus)
 2. Yaroslav Henyk, Vasyl Popovych, Vasyl Zayachuk, Nataliya Hotsii, Oleh Tyndyk. Principles of revitalization of technogically violated areas in the western region of Ukrainе. * Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. ZESZYTY NAUKOWE tom 22, rocznik XI numer 2/2022, С. 76-89. Sucha Beskidzka 2022.
 3. Погрібний О.О., Заячук В.Я., Погрібна Л.С., Мандзюк Р.І., Геник Я.В. Суборові типи лісу сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах: класифікація та доповнення. Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”, том 25, 2022. С. 122-125.
 4. Іванюк А.П., Заячук В.Я., Харачко Т.І., Колодій Т.В., М’якуш Б.М. Фізичні властивості деревини павловнії повстистої Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, – 2021, том. 31, №4. – С. 71-75. https://doi.org/10.36930/40310411
 5. Максимчук, Р. Т., Сопушинський, І. М., Кополовець, Я. М., Заячук, В. Я. (2018). Внутрішньовидова диференціація Abies alba Mill. за структурою деревини. Науковий вісник НЛТУ України, т. 28, № 7. С. 44–48. https://doi.org/10.15421/40280709
 6. Заячук, В.Я. (2019). Taxus baccata в Українських Карпатах: поширення, участь у складі лісостанів, продуктивність. Наукові праці ЛАН України *: зб. наук. праць. – Вип. 18., С. 57‑67. https://doi.org/10.15421/411905
 7. Заячук, В.Я. (2019). Засновник українського природознавства, етнограф, педагог, громадський діяч (до 100-річчя від дня смерті Івана Верхратського). Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Вип. 19. С. 225- 228.
 8. Погрибный, О.О., Заячук, В.Я., Осадчук, Л.С., Кирица, Г.Т. (2018). Особенности роста и смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в Украинских Карпатах. Международный научный симпозиум: „Современное плодоовощеводство и виноградарство – достижения и перспе-ктивы”, посвященный 85-летию Государ-ственного аграрного университета Молдовы, 4-6.10, Кишинев. – С. 455-460.
 9. Sopushynskyy, I., Petkova, K., Zayachuk, V., Mandzyuk, R., Maksymchuk, R. (2018). Silvicultural characteristics ofEucommia ulmoides growing in Ukrainian Precarpathians. COST Action FP1403 NNEXT: Intern. сonf. non-native tree species for European forests (Vienna, 12-14 Sept. 2018.). Vienna, Austria. P. 93.
 10. Elisovețcaia Dina, Ivanova Raisa, Gumeniuc Iachim, Zayachuk Vasili. Influenta factorilor abiotici asupra capacitătilor germinative a semintelor de fag (Fagus sylvatica L.). “Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor”, conferinţă ştiinţifică internaţională (7 ; 2021; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale “Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor” / International Scientific Conference “Genetics, Physiology and Plant Breeding” : (Ediţia a 7-a) : Materials Procedings, 4-5 octombrie 2021 / comitetul ştiinţific. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 364 p. – С. 46-49. https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.11
 11. Khomiuk Petro, Zaiachuk Vasyl, Henyk Yaroslav, Senyk Vasyl. Role of stationary monitoring facilities in conservation of biological diversity (on the example of A. Pyasetsky’s profile of forest types. «Zonele umede – valori perene cu rol vital pentru omenire», simpozion ştiinţific internaţional (2021; Slobozia Mare). Zonele umede – valori perene cu rol vital pentru omenire: Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional: dedicat aniversării a 30 deani de la fondarea Rezervaţiei „Prutul de Jos”, 11-12 noiembrie 2021, Slobozia Mare / comitetul ştiinţific: Iordanov Iordanca-Rodica [et al.]. – [Chișinău] : Pontos, 2021. (Europres SRL). – P. 133-139.

 

Методичні вказівки:

 1. Заячук В.Я. Дендроекологія. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 205 – лісове господарство (магістр) / Нац. лісотех. унів. України. — Львів: НЛТУ України, 2022. — 24 с.
 2. Горбенко Н.Є., Заячук В.Я. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 205 – лісове господарство, спеціалізація мисливське господарство (бакалавр, III-IV курс). — Львів: НЛТУ України, 2022. — 16 с.
 3. Горбенко Н.Є., Заячук В.Я. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів III курсу за спеціальністю 205 “Лісове господарство” спеціалізації “Мисливське господарство” . — Львів: НЛТУ України, 2022. — 13 с.
 4. Горбенко Н.Є., Заячук В.Я. Осадчук Л.С. Лісове бджільництво. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів VI курсу за напрямом підготовки 205 “Лісове господарство”. Національний лісотехнічний університет України, 2018. – 19 с.
 5. Горбенко Н.Є., Заячук В.Я. Основи садівництва. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів III курсу за напрямом підготовки 206 “Cадово-паркове господарство”. Національний лісотехнічний університет України, 2018. – 15 с.
 6. Горбенко Н. Є., Заячук В.Я. Основи садівництва. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 206 – садово-паркове господарство (бакалавр, III,IV курс) / Нац. лісотех. унів. України. — Львів: НЛТУ України, 2022. — 15 с.
 7. Горбенко Н. Є. , Заячук В.Я. Основи садівництва. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 206 – садово-паркове господарство (бакалавр, II,III курс, скорочений термін навчання) / Нац. лісотех. унів. України. — Львів: НЛТУ України, 2022. — 15 с.
 8. Горбенко Н. Є. , Заячук В.Я. Основи садівництва. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів III курсу за спеціальністю 206 “Cадово-паркове господарство” / Національний лісотехнічний університет України. — Львів: НЛТУ України, 2022. — 15 с.
 9. Горбенко Н. Є. , Заячук В.Я. Основи садівництва. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів III курсу за спеціальністю 206 “Cадово-паркове господарство” (скорочений термін навчання) / Національний лісотехнічний університет України. — Львів: НЛТУ України, 2022. — 15 с.
 10. Горбенко Н.Є., Осадчук Л.С., Заячук В.Я. Робоча програма навчальної дисципліни “Лісове бджільництво” для підготовки магістра спеціальності 205 “Лісове господарство”. – Львів: НЛТУ України, 2018. – 17 с.
 11. Горбенко Н.Є., Заячук В.Я. Ботаніка. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів. НЛТУ України, 2017. – 12 с.
 12. Горбенко Н.Є. , Заячук В.Я. Основи садівництва. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів. НЛТУ України, 2018. – 15 с.

 

За період наукової діяльності з 1991 р. по 2023 р. опублікував понад 185 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

– одноосібних підручників «Дендрологія» з грифом Міністерства освіти і науки України – 2 шт.

– одноосібних навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України – 3 шт.

– навчальних посібників у співавторстві – 3 шт.

– монографій – 3 шт.

– практикумів – 4 шт.

– методичних вказівок (за 5-річний період)  – 12 шт.

– фахових видань (за 5-річний період)  – 11 шт.

– статей у науково метричних базах Scopus (за 5-річний період)  – 1 шт.