Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:
o67-84o-o5-16

Коротка біографічна довідка

Освіта вища. У 1991 р. закінчив з відзнакою лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) за спеціальністю «Лісове і садово-паркове господарство».
Кваліфікація – «Інженер лісового господарства».
З 1991 року працює в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – стажист-дослідник, завідувач лабораторії, асистент, старший викладач, доцент.
Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 «Лісознавство та лісівництво» присуджено у 1996 р. на підставі публічного захисту дисертації в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – НЛТУ України, м. Львів).
Вчене звання доцента кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу НЛТУ України присвоєно в 2003 р.
Науково-педагогічний стаж роботи доцента Заячука В.Я. становить понад 27 років.

Основні наукові інтереси

Вивчення дикорослої і культивованої дендрофлори та шляхів комплексного використання недеревних ресурсів лісових насаджень України

Дисципліни, що викладає

 • Дендрологія
 • Дендроекологія
 • Недеревна продукція лісу
 • Недеревні ресурси лісу
 • Лісова сертифікація
 • Системи технологій лісогосподарського виробництва

Основні наукові праці

Одноосібні два підручники та три навчальні посібники з Грифами Міністерства освіти та науки:

 1. Заячук В.Я. Дендрологія: підручник. – Львів: Апріорі. – 2008. – 656 с.: іл.
 2. Заячук В.Я. Дендрологія: підручник, видання друге зі змінами та доповненнями. – Львів: Сполом. – 2014. – 676 с.: іл.
 3. Заячук В.Я. Дендрологія. Хвойні: навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”. – 2003. – 128 с.: іл.
 4. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”. – 2004. – 408 с.: іл.
 5. Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: навчальний посібник. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”. – 2005. – 176 с.: іл.
 6. Рябчук В.П., Заячук В.Я., Горбенко Н.Є. Недеревна продукція лісу. Кормові ресурси лісу: навчальний посібник. – Львів: “СПОЛОМ”. – 2015. – 140 с.: іл.
 7. Заячук В.Я. Посібник лісівника з дендрології. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2006. – 44 с.: іл.
 8. Заячук В.Я. Посібник лісівника з дендрології /Видання друге, доповнене та перероблене. – Львів: ТзОВ “Фірма Камула”, 2009. – 80 с.: іл.

Методична література:

 1. Рябчук В.П., Свириденко В.Е., Заячук В.Я., Карпенко В.І. Навчальна програма з дисципліни “Недеревна продукція лісу”: типова програма. Навчальні програми для вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації з напряму підготовки фахівців 1304 “Лісове і садово-паркове господарство”. Частина 4. – Київ-Львів – 2000, С. 62-67.
 2. Рябчук В.П., Свириденко В.Е., Заячук В.Я., Карпенко В.І. Навчальна програма з дисципліни “Недеревна продукція лісу”: типова програма / Навчальні програми для вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації з напряму підготовки фахівців 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство”. Частина 4, Київ-Львів – 2009, с. 62-67.
 3. Рябчук В.П., Заячук В.Я., Осадчук Л.С. Практикум з недеревної продукції лісу та підсобного господарства. – Львів : ВМС, 2000. – 161 с.
 4. Нормативно–довідкові матеріали з недеревної продукції лісу. Довідник /Рябчук В.П., Осадчук Л.С., Заячук В.Я., Мельник Ю.А., Юськевич Т.В. – Львів: ВМС, 2000. – 130 с.
 5. Заячук В.Я. Лікарські рослини. Практикум для студентів стаціонарної форми навчання. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 101 с.

Монографії та наукові статті:

 1. Заячук В.Я. Калина звичайна. Монографія. – Львів: Каменяр, 2001. – 157 с.
 2. Погрібний О. О., Заячук В.Я. Сосна звичайна в лісах Українських Карпат. Монографія. – Косів: Писаний камінь, 2017. – 192 с.
 3. Погрібний О.О., Лосюк В.П., Заячук В.Я. Аналіз лісового фонду та ведення лісового господарства на Косівщині. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, – 2016, вип. 26.8. – С. 39-48.
 4. Заячук В.Я. Петро Контний — ботанік, етнограф, громадський діяч (з нагоди 120-річчя від дня народження). Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : ТзОВ “Фірма «Камула»”. – 2015. – Вип. 13. – 304 с., С. 298 299.
 5. Осадчук Л.С., Заячук В.Я. Микола Мельник – творець української ботанічної номенклатури (До 140-річчя з дня народження). Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : ТзОВ “Фірма «Камула»”. – 2015. – Вип. 13. – 304 с., С. 296 297