Делеган Іван Іванович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Посада:
доцент кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 14 жовтня 1980 року в м. Львові.

Освіта вища. Закінчив з відзнакою Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «лісове господарство».

Кваліфікація – інженер.

Учасник та призер міжнародних змагань студентів-лісівників (IFSA, Sopron, Hungary 1997 – 1998 рр.).

2000 – 2008 рр. – співробітник редакції газети «Освіта лісівнича».

Виробничу практику пройшов у Німеччині (Forstamt, Freiburg, 2002 р.).

2003 – 2010 рр. голова студентського наукового товариства НЛТУ України.

З 2003 року – у Страдчівському навчально-виробничому лісокомбінаті на посадах інженер 1-ої категорії, інженер з науково-технічної інформації та підготовки кадрів, керівник виробничих практик, начальник науково-виробничого відділу, провідний інженер, провідний спеціаліст.

2004 – 2015 рр. – член ради молодих вчених НЛТУ України.

У 2006 році закінчив аспірантуру на кафедрі лісівництва НЛТУ України.

З 2007 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – старший лаборант кафедри лісівництва, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору, асистент кафедри лісівництва, старший викладач кафедри лісівництва.

Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.

Спеціальність – 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація.

Кандидатська дисертація захищена у 2013 році – на спеціалізованій вченій раді Національного лісотехнічного університету України.

Основні наукові інтереси

– Дослідження лісівничо-екологічних особливостей росту географічних культур бука лісового (Fagus sylvatica L.) в умовах Львівського Розточчя;

– Вивчення лісівничо-екологічних засад ведення мисливського господарства в Українських Карпатах.

Брав участь у п’яти наукових проектах, в тому числі двох міжнародних.

Виступав з доповідями на понад 20-х всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Дисципліни

Фізіологія рослин, фізіологія рослин з основами мікробіології, радіобіологія, радіоекологія, охорона тваринного світу, ритуали та етика, облік тварин, раціональне використання та оптимізація мисливських угідь, мисливське та природоохоронне законодавство, еволюція тваринного світу, мисливські ресурси України, регіональне мисливське господарство.

Основні наукові праці

Автор та співавтор понад 50 наукових праць, в тому числі 34 у фахових виданнях та п’ять в іноземних. Серед них:

Навчальні посібники, підручники:

 1. Біологія лісових птахів і звірів [Текст] : навч. посібн. / Іван В. Делеган, Ірина І. Делеган, Іван І. Делеган; За ред. І.В. Делегана. – Львів : Поллі, 2005. – 600 с. – ISBN 5-7763-1487-9

Методична література:

 1.  Загальна організація та фізіологія рослинної клітини – методичні вказівки для виконання лабораторних робіт: навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / В.К. Заїка, І.І. Делеган. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 14 с.
 2. Методичні вказівки з курсу «Фізіологія рослин» : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / В.К. Заїка, Р.Т. Гут, І.І. Делеган. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 23 с.
 3. Методичні вказівки з курсу «Радіобіологія» : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / В.К. Заїка, І.І. Делеган. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 20 с.
 4. Диференціація дерев у лісі, процес природного зрідження деревостану : метод. вказівки до виконан. практичн. заняття для студ. ЛГФ / О.Б. Михайлів, Ю.В. Зварич, І.І. Делеган. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 40 с.

Наукові статті:

 1. Biocoenotics role and wildlife resource management Importance of large predators in the Ukrainian Carpathians / M. Luschak, I. Delehan, V. Bondarenko // Silviculture and Forest Engineering. Book of abstracts. Faculty of Silviculture and Forest Engineering. Brașov, Romania, 7-8 October 2016. P. 116.
 2. Морфологічні особливості формування крон бука лісового в молодому віці / І.І. Делеган // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2014. – Т. 15. – С. 181-186.
 3. Біологічні та економічні показники рівня ведення мисливського господарства у Cловаччині / А.В. Домніч, І.І. Делеган // Питання біоіндикації та екології. – 2014. – Вип. 19, № 2. – С. 161-173.
 4. Пигментный фонд ассимиляционного аппарата экотипов бука лесного в географических культурах / И.И. Делеган // Инновационное развитие современной науки: сборник статей : Т 33 Международной научно-практической конференции. 31 января 2014 г.: 10 ч. Ч.8 / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 21-23.
 5. Вплив сонячної та геомагнітної активності на ріст екотипів бука лісового / І.І. Делеган, Т.П. Сумарук // Науковий вісник НЛТУ: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.15. – С. 57-63.
 6. Predation has a greater impact in less productive environments: variation in roe deer, Capreolus capreolus, population density across Europe / Melis, C.; Jedrzejewska, B.; Apollonio, M.; Barton´, K.A.; Jedrzejewski, W.; Linnell, J.D C.; Kojola, I.; Kusak, J.; Adamic, M.; Ciuti, S.; Delehan, I.; Dykyy, I.; Krapinec, K.; Mattioli, L.; Sagaydak, A.; Samchuk, N.; Schmidt, K.; Shkvyrya, M.; Sidorovich, V. E.; Zawadzka, B.; Zhyla, S. // Global Ecology and Biogeography. – 2009. – Volume 18, Issue 6, P. 724-734.