Делеган Іван Васильович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 11 травня 1951 року в с. Загаття Іршавського р-ну Закарпатської обл. Випускник Львівського лісотехнічного інституту (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Кандидат сільськогосподарських наук з 1984 р. за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво, лісові пожежі та боротьба з ними. Дисертаційна робота захищена у Львівському лісотехнічному інституті. Вчене звання – доцент присвоєне у 1990 р. по кафедрі лісівництва цього ж навчального закладу.

Трудову діяльність розпочав у Мукачівському лісокомбінаті помічником лісничого Новосільського лісництва (1973 р.). З 1973 р. і до сьогодні діяльність Делегана І.В. пов’язана з кафедрою лісівництва – аспірант, науковий співробітник, асистент, доцент.

Дисципліни

Лісова зоологія, облік диких тварин, звірівництво та дичерозведення, лісомисливське господарство, лісознавство і лісівництво

Основні наукові праці

  • Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Татаринов К.А. та ін.; Мисливствознавство. – К.: НМК ВО, 1993. – 200 с.
  • Делеган І. В. Концепція екологічно збалансованого ведення мисливського господарства в умовах Українських Карпат // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Біологічні науки. – Запоріжжя, 2000. – № 2. – С. 196-204.
  • Делеган І.В. Охорона різноманіття мисливських тварин: правові аспекти // Збірник наук. техн. праць УкрДЛТУ: Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – Вип. 10.3. – С.34-39.
  • Делеган І.В. Лісова зоологія. Безхребетні.– Львів: Поллі, 2003. – 472 с.
  • Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.І. Біологія лісових птахів і звірів. – Львів: Поллі, 2005. – 600 с.
    Stoyko S., Delehan I., Kuhn N., Lavnyy V. Alois Zlatnik – ein wegweisender Forscher in transkarpatischen Urwälder. // Schweic. Z. Forstwesen, (154), 2003. 6. – S. 219-225.
  • Криницький Г.Т., Делеган І.В., Король М.М. Методологічні засади поліфункціонального ведення лісового господарства в Карпатах // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2006. – Вип. 30. – С. 62-76.
  • Делеган І.В., Чернявський М.В. Феннич В.С. Перспективи розвитку мисливського господарства в Закарпатті (Практичні рекомендації щодо розвитку мисливського господарства при запровадженні багатофункціонального, наближеного до природи ведення лісового господарства). – Івано-Франківськ: Фоліант, 2007. – 158 с.