Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

Посада:

Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 21 жовтня 1954 року в с. Кульчиці Самбірського району Львівської області в сім’ї колгоспників. В 1972 році вступив до Львівського лісотехнічного інституту (ЛЛТІ). Під час навчання в інституті захопився науковою роботою з алелопатичної взаємодії рослин. Студентська наукова робота Гута Р.Т. отримала перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт і нагороду йому особисто вручив академік Б.Є. Патон.
У 1977 р. Гут Р.Т. закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут, після чого деякий час працював у Липниківському лісництві Львівського ліспаргоспу на посаді майстра лісу. В 1977 році вступив до очної аспірантури ЛЛТІ, яку закінчив у 1980 р., після чого був скерований на посаду асистента кафедри лісівництва ЛЛТІ. Кандидатську дисертацію на тему «Биологические особенности климатипов сосны обыкновенной в условиях Львовского расточья» захистив у 1986 р. у ЦРБС Академії наук УРСР. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Морфогенетична мінливість та біохімічні механізми стійкості сосни звичайної у ценопопуляціях заходу України».

Основні наукові інтереси

Сучасні методи досліджень з фізіології, біохімії, молекулярної біології, генетики та селекції деревних порід.

Дисципліни, що викладає

Фізіологія рослин

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

  • Юсипович Ю.М., Гут Р.Т., Ковальова В.А. Вплив фітопатогенних грибів Heterobasidion annosum та Fusarium oxysporum на рівень експресії дефензинів в проростках Pinus sylvesris та Picea adies. – Науковий вісник НЛТУ України: зб. науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.7. – С.123-127.
  • Dzialuk A., Gout R., Chybicki I. Genetik variation of Pinus sylvestris in Eastern Carpathias in Eastern Carpathians assessed by cpSSR markers/ – International IUFRO-CTIA 2008 Joint Conference.– Quebec City, Kanada. August 24-29, 2008. – S. 152.
  • Гут Р.Т., Криницький Г.Т. Мінливість мітохондріальної ДНК у локальних популяціях сосни звичайної Українських Карпат /Матеріали Міжнародної конференції «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття» 23-27 вересня 2008 р. – Львів, 2008. – С.101-102.
  • Гут Р.Т. Вплив кліматичниих чинників на ширину річних кілець дерев сосни звичайної різних селекційних категорій в ценопопуляціях / Науковий вісник НЛТУ України: зб. науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.9. – С. 20-25.
  • Ковальова В.А., Гут Р.Т. Молекулярне клонування та характеристика дефензину 2 сосни звичайної / Цитологія і генетика. – 2008. – Т. 42. – №6. – С. 55-60.