Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

Посада:
асистент кафедри лісівництва НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 28 січня 1981 року у м. Львів, виріс в с. Гукалівці Зборівського району Тернопільської обл.
Освіта вища. Закінчив Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «лісове господарство».
Кваліфікація – інженер.
З 2004 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер, асистент кафедри лісівництва НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Фауна ссавців лісу – видове різноманіття, чисельність, функціональне значення в лісових екосистемах, мисливськогосподарське використання; риюча діяльність лісових тварин – оцінка обсягів, вплив на ліс та його складові; санітарний стан лісостанів, збудники хвороб деревних порід

Дисципліни, що викладає

Лісова фітопатологія, лісова ентомологія, захист лісу

Основні наукові праці

  • Мисливськогосподарське законодавство. Посібник / Бондаренко В.Д., Дейнека А.М., Бурамас В.Р., Хоєцький П.Б., Ходзінський В.П. – Львів: Сполом, 2005. – 336 с.

Методична література:

  • Бондаренко В.Д., Хоєцький П.Б., Ходзінський В.П. Мисливствознавство. Курсовий проект. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 58 с.

Наукові статті:

  • Про активність, чисельність та синантропізацію крота в умовах Львівського лісопаркгоспу / В.П. Ходзінський // Науковий вісник. – Київ: НАУ, 2003. – № 64. – С. 145-148.
  • Літній аспект живлення крота європейського в свіжих сугрудах Розточчя / В.П. Ходзінський, В.Б. Різун // Науковий вісник УкрДЛТУ: Лісівницькі дослідження в Україні (ІХ-ті Погребняківські читання): Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.3. – С. 148-155.
  • К вопросу о влиянии роющей деятельности млекопитающих на естественное возобновление леса / В.П. Ходзинский // Проблемы лесоведения и лесоводства (Институту леса НАН Беларуси – 75 лет): Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2005. – Вып. 63. – 439-441.
  • Особливості впливу свині дикої (Sus scrofa L.) на лісостан за умов вольєрного утримання / В.П. Ходзінський, В.В. Білий // Потенціал і проблеми мисливського господарства України: Збірник матеріалів І Всеукраїнської мисливськогосподарської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (6-9 вересня 2006 року, м. Львів). – Львів: Вид-во “СПОЛОМ”, 2006. – С. 7-15.
  • Методичні аспекти моніторингу риючої діяльності дрібних ссавців / В.П. Ходзінський // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – С. 286-290.