Ходзінський Василь Павлович

 

Посада:
асистент кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 28 січня 1981 року у м. Львів, виріс в с. Гукалівці Зборівського району Тернопільської обл.
Освіта вища. Закінчив Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «лісове господарство».
Кваліфікація – інженер.
З 2004 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер, асистент кафедри лісівництва НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Фауна ссавців лісу – видове різноманіття, чисельність, функціональне значення в лісових екосистемах, мисливськогосподарське використання. Риюча діяльність лісових тварин – оцінка обсягів, вплив на ліс та його складові.
Санітарний стан лісових насаджень; збудники хвороб та комахи-фітофаги деревних порід.
Науково-прикладний проект “Контроль чисельності крота (mole control)”.

Дисципліни

Лісова фітопатологія, лісова ентомологія, захист лісу.

Основні наукові праці

 • Мисливськогосподарське законодавство. Посібник / Бондаренко В.Д., Дейнека А.М., Бурамас В.Р., Хоєцький П.Б., Ходзінський В.П. – Львів: Сполом, 2005. – 336 с.

Методична література:

 • Бондаренко В.Д., Хоєцький П.Б., Ходзінський В.П. Мисливствознавство. Курсовий проект. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 58 с.
 • Крамарець В.О. Лісова ентомологія: Методичні вказівки до лаб. занять для студентів спеціальності 205 “Лісове господарство”. Частина 1. / В.О. Крамарець, В.П. Ходзінський. Львів, 2017. – 42 с.
 • Крамарець В.О. Лісова ентомологія: Методичні вказівки до лаб. занять для студентів спеціальності 205 “Лісове господарство”. Частина 2. / В.О. Крамарець, В.П. Ходзінський. Львів, 2017. – 84 с.

Наукові статті:

 • Ходзінський В.П. Про активність, чисельність та синантропізацію крота в умовах Львівського лісопаркгоспу // Науковий вісник. – Київ: НАУ, 2003. – № 64. – С. 145-148.
 • Ходзинский В.П. К вопросу о влиянии роющей деятельности млекопитающих на естественное возобновление леса // Проблемы лесоведения и лесоводства (Институту леса НАН Беларуси – 75 лет): Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2005. – Вып. 63. – 439-441.
 • Ходзінський В.П. Особливості впливу свині дикої (Sus scrofa L.) на лісостан за умов вольєрного утримання / В.П. Ходзінський, В.В. Білий // Потенціал і проблеми мисливського господарства України: Збірник матеріалів І Всеукраїнської мисливськогосподарської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (6-9 вересня 2006 року, м. Львів). – Львів: Вид-во “СПОЛОМ”, 2006. – С. 7-15.
 • Ходзінський В.П. Методичні аспекти моніторингу риючої діяльності дрібних ссавців // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – С. 286-290.
 • Khodzinskyi V. Szkodliwe owady w diecie kreta (Talpa europaea) / V. Khodzinskyi, V. Rizun // Aktualne problem ochrony lasy – 2016 (17-20 pazdziernika 2016 r.). – Bedlewo, 2016. – S. 31.
 • Ходзінський В.П. Кріт звичайний (Talpa europaea L., 1758) у фондах Державного природознавчого музею НАН України // В.П. Ходзінський, Н.М. Черемних // Наукові записки Держ. природознавчого музею. – Львів, 2018. – С. 29-36.
 • Ходзінський В.П. Про актуальність контролю чисельності крота звичайного (Talpa europaea L., 1758; mole control) в умовах України // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу”. – Львів: ЛДУБЖД, 2019. – С. 131-132.
 • Ходзінський В.П. Про нецільові види ссавців при контролі чисельності крота звичайного (Talpa europaea L., 1758) методом відлову (trapping mole control) // Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць. – Житомир, 2020. – С. 71-73.