Копій Сергій Леонідович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Посада:
доцент кафедри лісівництва НЛТУ України
Номер телефону:
097 440 98 20
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 05.03.1983 року у м. Львів.

Магістр лісового господарства, спеціаліст з менеджменту організацій, випускник Національного лісотехнічного університету України 2006 року. Працював інженером захисту лісу в ДП «Клеванське лісове господарство» Рівненського обласного управління лісового господарства.

У 2009 році закінчив аспірантуру. Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук – «Особливості відтворення та формування корінних деревостанів за участю дуба звичайного в умовах грабових дібров заходу України».

Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.

Спеціальність – 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.

Кандидатська дисертація захищена у 2010 році у Національному лісотехнічному університеті України.

З 2009 року працює асистентом кафедри лісівництва.

Основні наукові інтереси

Вивчення особливостей природного поновлення різних деревних порід в західному регіоні України. Напрямки підвищення продуктивності та відтворення насаджень природним шляхом. Особливості змін трофності насаджень під впливом господарських заходів різної інтенсивності.Вплив екологічних факторів на появу, динаміку відпаду самосіву та підросту різних деревних порід.

Дисципліни

Лісознавство, лісівництво, екологія лісу, регіональне лісівництво.

Основні наукові праці

Методична література:

  • Т.Ю.Бедернічек, С.Л. Копій,Т.В.Партика, З.Г.Гамкало,Л.І. Копій,О.Л.Орлов Оцінка енергетичних змін лісових грунтів внаслідок знеліснення / Методичні рекомендації.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2012.- 20 с.
  • С.Л. Копій,О.Б. Михайлів Методичні вказівки для проведення практичних та лабораторних занять № 1-7 з екології лісу / Методичні рекомендації.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2012.- 96 с.

Наукові статті:

  • Копій С.Л., Бедернічек Т.Ю., Партика Т.В., Гамкало З.Г. Електропровідність як експрес-індикатор йонної активності едафотопу лісових екосистем / Біологічні системи. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи).- Чернівці: ЧНУ, 2009.- С. 85-88.
  • Криницкий Г.Т., Копий Л.И., Целень Я.П., Копий С.Л. Лесоводственно-экологические аспекты естественного семенного возобновления старовозрастных насаждений грабовых дубрав Украины / Наука о лесе ХХШ века: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Института леса НАН Беларуси, Гомель, 17-19 ноября 2010 г./ Институт леса НАН Беларуси, 2010.- С. 214-217.
  • Копій С.Л.,Копій Л.І., Каганяк Ю.Й. Методичні аспекти дослідження динаміки основних лісотаксаційних показників грабово-дубових деревостанів в умовах дібров / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць.- Львів: НЛТУ України, 2011.- вип. 21.7.- С. 8-16.
  • Копій С.Л., Копій Л.І. Перспективи забезпечення насінного відтворення старовікових дубових деревостанів / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2011.- вип. 21.14.- С. 8-14.
  • Мелещук О.О., Копій Л.І., Копій С.Л. Особливості природного поновлення сосни звичайної в суборових умовах Західного Полісся / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2011.- вип. 21.18.- С. 39-44.
  • Копій С.Л. Вплив лісогосподарських заходів на перерозподіл поживних речовин у грунті та посилення плодоношення дуба звичайного / Проблеми Західного Полісся. Науковий вісник Надслучанського інституту.- Березне: НСІ, 2011.- вип. 3.- С. 40-45.
  • Мелещук О.О., Копій Л.І., Копій С.Л. Вплив екологічних факторів на появу, динаміку відпаду самосіву та підросту сосни звичайної в суборах Західного Полісся / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2012.- вип. 22.2.- С. 48-56.