Копій Сергій Леонідович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісівництва НЛТУ України
 

ResearchGate   Scopus   Web of Science   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Копій Сергій Леонідович народився 05 березня 1983 року в м.Львові. Після закінчення СШ№ 76 ім. В.Стуса з поглибленим вивченням англійської мови . У 2000 році вступив до Українського державного лісотехнічного університету на лісогосподарський факультет, який закінчив з відзнакою у 2006 році. Другу вищу освіту здобув на економічному факультеті  НЛТУ України за спеціальністю:Менеджмент організацій.

У квітні 2006 року направлений на роботу інженером по захисту лісу у ДП «Клеванське лісове господарство». 30.11.2006 року зарахований до аспірантури НЛТУ України з відривом від виробництва, яку закінчив 30.11.2009 року за спеціальністю «лісознавство і лісівництво». З грудня 2009 року направлений в розпорядження НЛТУ України на посаді асистента кафедри лісівництва.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію у Національному лісотехнічному університеті України на тему «Особливості природного відтворення корінних деревостанів у грабових дібровах західного регіону України».  В 2018 році  отримав СЕРТИФІКАТ зі знання Польської мови на рівні В2 у Варшавському університеті м.Варшава (Польща). Також у цьому році присвоєно вчене звання доцента кафедри лісівництва Національному лісотехнічному університеті України.

Викладацьку роботу здійснює за напрямом «Лісове та садово-паркове господарство» , «Екологія». Основними навчальними дисциплінами, які він викладає за ОС «Бакалавр» і «Магістр» є «Лісознавство», «Екологія лісу».

Наукова діяльність доцента Копія С.Л. зосереджена в галузі лісознавства, лісівництва та екології лісу, зокрема –вивчення природного поновлення деревостанів, наближеного до природи лісівництва, оптимізації структури ландшафтів.

Має міжнародний досвід роботи, проходив наукове стажування в Польщі, Шотландії, Швейцарії, Німеччині, Румунії, Словаччині, виступав з доповідями на понад 20 закордонних науково-практичних  конференціях.

Основні наукові інтереси

Вивчення особливостей природного поновлення різних деревних порід в західному регіоні України. Напрямки підвищення продуктивності та відтворення насаджень природним шляхом. Особливості змін трофності насаджень під впливом господарських заходів різної інтенсивності. Вплив екологічних факторів на появу, динаміку відпаду самосіву та підросту різних деревних порід.

Дисципліни

Лісознавство, лісівництво, екологія лісу, регіональне лісівництво.

Основні наукові праці

 1. Nijnik, A., KopiyL.,Nijnik, M., Kopiy, S., Zahvoyska, L., Sarkki, S., Miller, D.Identifying and understanding attitudinal diversity on multifunctional changes in woodlands of the Ukraine’s Carpathians.-Climate Research Journal.- 2017.-34.- P.1-12. (Scopus).
 2. Nijnik, A.,Nijnik, M., Munoz-RojasJ.,Sarkki, S.,Miller, D.,KopiyS.Is forest related decision-making in European treeline areas socially innovative? A Q-methodology enquiry into the perspectives of international experts.-Elsevierhttp://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.01.001.- 2018. – P.1-10. (Scopus).
 3. Nijnik, M.Kluvánková, T.Nijnik, A., Kopiy S.,Fizyk, I.Miller, D.Is there a scope for social innovation in ukrainian forestry? Sustainability (Switzerland), 2020, 12(22), стр. 1–19, 9674(Scopus).
 4. Simo Sarkki, Alice Ludvig, Maria Nijnik, Serhiy Kopiy. Embracing policy paradoxes: EU’s Just Transition Fund and the aim “to leave no one behind”. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Springer Netherlands 2022, 761–792, (Scopus).
 5. Maria Nijnik, Tatiana Kluvánková, Mariana Melnykovych, Albert Nijnik, Serhiy Kopiy, Stanislava Brnkaľáková, Simo Sarkki, Leonid Kopiy, Igor Fizyk, Carla Barlagne, David Miller. An Institutional Analysis and Reconfiguration Framework for Sustainability Research on Post-Transition Forestry—A Focus on Ukraine Sustainability (Switzerland), 2021, 13(8), стр. 4360, (Scopus).
 6. Viktoriia Oliferchuk1, , Dariya Fedorovych , Leonid Kopiy , Dmytro Kravtsov , Nataliia Kendzora , Hryhoriy Krynytskyy , Nataliya Hotsii , Vitalii Suhovich , Maria Kopiy , Mariya Samarska , Serhiy Kopiy , Ihor Fizyk , Anatoliy Novak and Vasyl Ahiy. Structure of Microscopic Fungal Species in Soils at Amber Mining Territories before and during the use of New Technology of Pine Plantation Formation. The Open Agriculture Journal, 2023, 17, 1.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Гончар В.М., Копій Л.І., Клименко О.М., Копій С.Л. Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся : монографія.- Рівне : НУВГП, 2018.- 202 с.
 2. Копій М.Л., Копій С.Л., Гончар В.М., Копій Л.І., Клименко О.М., В.Р.Крупський Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтвореннідевастованих земель в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу: монографія.- Рівне : НУВГП, 2019.- 230 с.
 3. Копій C.Л., Фізик І.В., Копій Л.І., Іващишин М.М., Копій Л.І., Клименко О.М., В.Р.Крупський , Агій В.О Природне відтворення корінних деревостанів у грабових дібровах Західного регіону України: монографія.- Рівне : НУВГП, 2020.- 151 с.
 4. Хоєцький П.Б., Копій С.Л., Мелещук О.О., Сухович В.М., Агій В.О. Ведення мисливського господарства: підручник.- Львів: СПОЛОМ, 2022.-144 с.
 5. Хоєцький П.Б., Копій С.Л., Мелещук О.О., Сухович В.М., Фізик І.В..Агій В.О. Лісомисливське господарства: підручник.- Львів: СПОЛОМ, 2022.-256 с.

6. Копій С.Л., Ванівська О.М., Преснер Р.Б., Фізик І.В., Лентяков В.В., Копій М.Л., Крупський В.Р. Екологія лісу/Forest ecology: навчюпосібник для студ. ВНЗ. Львів: Вид-во РВВ НЛТУУ, 2021.184 с.

 1. Копій С.Л., Ванівська О.М., Преснер Р.Б., Чаплик О.А, Клименко О.М, Лентяков В.В., Мелещук О.О., Сухович В.М., Агій В.О., Іващишин М.М. Екологія лісу/Forest ecology: навчюпосібник для студ. ВНЗ. Львів: Вид-во РВВ НЛТУУ, 2021. Ч.2. 260 с.

Навчально-методичні посібники:

1) Копій С.Л., Михайлів О.Б. Методичні вказівки для проведення практичних та лабораторних занять № 19 з екології лісу (друге видання).Методичнірекомендації. Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. 112 с.

2) Копій С.Л.,Кондратюк Л.М.,Павлюк Н.В.,Агій В.О. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з eкології лісу.Методичнірекомендації. Львів: РВВ НЛТУ України, 2018. 52 с.

3) Копій С.Л.,Зварич Ю.В., Павлюк Н.В., АгійВ.О.Навчально-методичний порадник:для виконання курсової роботи з дисципліни «Екологія лісу» Методичні рекомендації. Львів: РВВ НЛТУ України, 2018. 172 с.