Крамарець Володимир Олександрович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 7 січня 1958 року в смт. Дубляни Самбірського р-ну, що на Львівщині. У 1980 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Кандидат сільськогосподарських наук з 1992 р. за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст. Дисертація захищена у Львівському лісотехнічному інституті ім. академіка П.С.Погребняка. Вчене звання доцента присвоєне в 2000 р. по кафедрі лісівництва Українського державного лісотехнічного університету (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів).

Трудову діяльність Крамарець В.О. розпочав у 1980 р. в Радянському РК ЛКСМУ м. Львова на посаді заступника секретаря комітету комсомолу Львівського лісотехнічного інституту. З 1984 по 1985 рр. – інженер Страдчанського заказника ЛЛТІ; у 1985-1988 рр. – інженер кафедри лісівництва, а після реорганізації кафедр – інженер кафедри екології та ландшафтної архітектури ЛЛТІ. З 1988 до 1990 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії дистанційних методів вивчення природних ресурсів Землі науково-дослідного сектору ЛЛТІ. В період 1990-1992 рр. – асистент кафедри екології та ландшафтної архітектури ЛЛТІ, у 1992-1994 рр. – старший викладач кафедри екології та ландшафтної архітектури ЛЛТІ (з 1993 р. – Український державний лісотехнічний університет – УкрДЛТУ). У 1994 р. після реорганізації кафедр переведений на посаду старшого викладача кафедри лісівництва УкрДЛТУ. З 1997 р. і по цей час працює на посаді доцента кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України (м. Львів).

Основні наукові інтереси

Фітоценологія, стан міського середовища, формування деревних фітоценозів комплексних зелених зон міст; охорона та захист лісових насаджень від хвороб і потенційних шкідників; особливості формування та функціонування лісостанів в умовах заповідного режиму

Дисципліни

Лісова фітопатологія, лісова ентомологія

Основні наукові праці

Навчальні посібники, підручники:

  • Національний природний парк “Сколівські Бескиди”. Рослинний світ // Соломаха В.А., Якушенко Д.М., Крамарець В.О., Мілкіна Л.І. та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.
  • Криницький Г.Т., Попадинець І.М., Бондаренко В.Д., Крамарець В.О. Букові ліси Західного Поділля. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 167 с.
  • Дейнека А.М., Бандерич В.Я., Крамарець В.О. Рідкісні види рослин і тварин. – Львів: Сполом, 2007. – 192 с.
  • Стратегія і тактика природоохоронної діяльності лісового заповідника (на прикладі природного заповідника “Медобори”) // Бондаренко В.Д., Криницький Г.Т., Крамарець В.О., Музика М.Я., Попадинець І.М. та ін. – Львів: Сполом, 2006. – 408 с.
  • Крамарець В.О. Лісові патології в насадженнях ПЗ “Медобори” // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття: Зб. наук. праць. – Гримайлів, 2003. – 285-290.
  • Крамарец В.А., Третяк П.Р., Петруса С.И. Санитарное состояние насаждений в зоне деятельности туристического комплекса “Буковель” // Aspecte ştiinţa dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova (17-18 noiembrir 2006) Chişinău: Centrul Ed. al UASM, 2006 – P. 196-202.