Лавний Василь Володимирович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
проректор НЛТУ України з наукової роботи, професор кафедри кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 29 липня 1967 року в с. Нивиці Радехівського р-ну Львівської обл. У 1986 р. закінчив з відзнакою Кременецький лісотехнікум, а в 1993 р. – з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування ясеневих насаджень Західного Лісостепу України» захистив у 2000 р. в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. В 2005 р. йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України. У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво на тему “Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат”.

Трудову діяльність Лавний В.В. розпочав у 1986 р. техніком Томської аерофотолісовпорядкувальної експедиції. У 1987-1989 роках проходив службу в армії, був нагороджений медаллю “За відзнаку у військовій службі”. В 1993-1994 рр. працював стажистом-дослідником науково-дослідного сектору Українського державного лісотехнічного університету. В 1995-1999 рр. – аспірант кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, в 2000-2002 рр. – асистент кафедри лісівництва, 2002-2004 рр. старший викладач цієї ж кафедри. З 2004 р. до грудня 2016 р. працював доцентом кафедри лісівництва НЛТУ України. З грудня 2016 року – професор, завідувач кафедри лісівництва.

З 2006 р. керує аспірантами за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Член Вченої і методичної ради НЛТУ України, член редколегії збірника наукових праць НЛТУ України та наукового збірника “Природа Карпат”, що випускається Карпатським біосферним заповідником та Інститутом екології Карпат НАН України.

Основні наукові інтереси

Наближене до природи лісівництво, прояв вітровалів та буреломів лісу в Українських Карпатах, особливості природного поновлення деревних порід на вітровальних ділянках, лісова політика України та європейських країн, дослідження пралісів Українських Карпат, ведення лісового господарства на природоохоронних територіях.

Член науково-технічної ради в Ужанському НПП (м. Великий Березний Закарпатської обл.) та в Карпатському біосферному заповіднику (м. Рахів Закарпатської обл.).

Має значний міжнародний досвід роботи, проходив наукове стажування в Австрії, Бельгії, Німеччині та Швейцарії, брав участь у виконанні багатьох міжнародних проектів і виступав з доповідями на понад 30-х закордонних науково-практичних конференціях.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в НЛТУ України із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 06.03.01, 06.03.02 та 06.03.03. Брав участь і був керівником держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Дисципліни

Лісова політика, рекреаційне лісівництво, менеджмент сталого лісового господарства.

За кошти німецької сторони проф. Лавний В.В. вже 12 років підряд проводить навчально-пізнавальні екскурсії для 16 магістрів ННІ ЛСПГ у федеральні землі Баден-Вюрттемберг та Баварія (Німеччина), де вони знайомляться з досвідом наближеного до природи лісівництва.

Основні наукові праці

Професор Лавний В.В. опублікував понад 110 наукових і навчально-методичних праць. Серед них:

Навчальні посібники, підручники:

 1. Соловій І.П., Іванишин О.Т., Лавний В.В., Турчин Ю.І., Часковський О.Г. Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2005. – 400 с.
 2. Бондаренко В.Д., Землинський С.М., Копій Л.І., Криницький Г.Т., Лавний В.В., Мазепа В.Г. Лісівництво. Термінологічний словник. – Львів: НЛТУУ, 2006. – 84 с.
 3. Commarmot B. Inventory of the Largest Primeval Beech Forest in Europe. A Swiss-Ukrainian Scientific Adventure. / B. Commarmot, U.-B. Brändli, F. Hamor, V. Lavnyy. – Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL; Lviv, Ukrainian National Forestry University; Rakhiv, Carpathian Biosphere Reserve. – 2013. – 69 pp.
 4. Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини / За ред. Криницького Г.Т. та Чернявського М.В. – Ужгород: ПП “Коло”, 2014. – 280 с.
 5. Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / за ред. Ю. Ю. Туниці, В. О. Богуслаєва. – Львів: Піраміда, 2014. – 967 с.

Наукові статті:

 1. Криницький Г.Т., Лавний В.В., Целень Я.П. Вибіркова система лісогосподарювання – теорія, практика, і перспективи для України / Г.Т.Криницький, В.В.Лавний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. – 2012. – Вип. 171. – С. 38-48.
 2. Лавний В.В. Досвід проведення рубок переформування в ялинових лісах Німеччини / В.В. Лавний, Г. Шніцлєр // Наукові праці Лісівничої академії наук України, 2014. – Вип. 12. – С. 73-78.
 3. Лавний В.В. Формування корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат: практичні рекомендації. Львів : РВЦ НЛТУ України, 2015. – 26 с.
 4. Lavnyy V.V. Eichenwälder in der Ukraine und in Deutschland / V.V. Lavnyy, H. Spiecker // AFZ-Der Wald 2/2016, S. 41-45.
 5. Лавний В.В. Практика наближеного до природи лісівництва у соснових лісах північно-східної Німеччини / В.В. Лавний, П. Шпатгельф // Наукові праці Лісівничої академії наук України, 2016. – Вип. 14. – С. 52-57.
 6. Valatin G., Abildtrup J., Lavnyy V. et al., 2017: “PESFOR-W: Improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water Payments for Ecosystem Services”. – In: Research Ideas and Outcomes, doi: 10.3897/rio.3.e13828.