Лавний Василь Володимирович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
проректор НЛТУ України з наукової роботи, професор кафедри кафедри лісівництва НЛТУ України
 

ResearchGate   Scopus   Publons   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Народився 29 липня 1967 року в с. Нивиці Радехівського р-ну Львівської обл. У 1986 р. закінчив з відзнакою Кременецький лісотехнікум, а в 1993 р. – з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування ясеневих насаджень Західного Лісостепу України» захистив у 2000 р. в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. В 2005 р. йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України. У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво на тему “Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат”.

Трудову діяльність Лавний В.В. розпочав у 1986 р. техніком Томської аерофотолісовпорядкувальної експедиції. У 1987-1989 роках проходив службу в армії, був нагороджений медаллю “За відзнаку у військовій службі”. В 1993-1994 рр. працював стажистом-дослідником науково-дослідного сектору Українського державного лісотехнічного університету. В 1995-1999 рр. – аспірант кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, в 2000-2002 рр. – асистент кафедри лісівництва, 2002-2004 рр. старший викладач цієї ж кафедри. З 2004 р. до грудня 2016 р. працював доцентом кафедри лісівництва НЛТУ України. З грудня 2016 року по грудень 2018 р. – професор, завідувач кафедри лісівництва, з 2019 р. – проректор з наукової роботи НЛТУ України, професор кафедри лісівництва.

З 2006 р. керує аспірантами за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Член Вченої і науково-методичної ради НЛТУ України, член редколегії збірника наукових праць НЛТУ України, Лісівничої академії наук України та наукового збірника “Природа Карпат”, що випускається Карпатським біосферним заповідником та Інститутом екології Карпат НАН України.

Основні наукові інтереси

Наближене до природи лісівництво, прояв вітровалів та буреломів лісу в Українських Карпатах, особливості природного поновлення деревних порід на вітровальних ділянках, лісова політика України та європейських країн, дослідження пралісів Українських Карпат, ведення лісового господарства на природоохоронних територіях.

Член науково-технічної ради в ПЗ “Розточчя” та в Карпатському біосферному заповіднику (м. Рахів Закарпатської обл.).

Має значний міжнародний досвід роботи, проходив наукове стажування в Австрії, Бельгії, Німеччині та Швейцарії, брав участь у виконанні багатьох міжнародних проектів і виступав з доповідями на понад 50-х закордонних науково-практичних конференціях.

Керівник багатьох міжнародних наукових проектів, у рамках яких на кафедрі лісівництва створено лабораторію дендроекології та закуплено сучасне наукове обладнання.

Є гостьовим лектором в університетах Фрайбурга, Роттенбурга, Вайєнштефан-Трісдорфа та Еберсвальде. Тісно співпрацює з ректорами і професорами багатьох європейських університетів. Постійно організовує в університеті міжнародні конференції за участю науковців з багатьох країн світу.

Керував виробничою практикою багатьох німецьких студентів в Україні та організовував літні школи в університеті для студентів з понад 20 країн світу.

Академік і член Президії Лісівничої академії наук України. Є національним координатором від України в Міжнародній спілці лісових дослідницьких організацій IUFRO, членом науково-технічної ради Державного агентства лісових ресурсів України (м. Київ), членом Європейського академічного товариства лісівників, експертом Наукової ради Міністерства освіти і науки України та головою первинної організації Товариства лісівників України.

Лавний В.В. є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів) та Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ). Добре володіє англійською й німецькою мовами.

Дисципліни

Лісова політика, рекреаційне лісівництво, менеджмент сталого лісового господарства, стала біоенергетика.

За кошти німецької сторони проф. Лавний В.В. вже 13 років підряд проводить навчально-пізнавальні екскурсії для 16 магістрів ННІ ЛСПГ у федеральні землі Баден-Вюрттемберг та Баварія (Німеччина), де вони знайомляться з досвідом наближеного до природи лісівництва.

Основні наукові праці

Професор Лавний В.В. опублікував понад 140 наукових і навчально-методичних праць, серед яких дві монографії англійською мовою, три навчальних посібники, два термінологічних словники, одноосібна монографія та три наукових статті в журналах 1-го квартилю (Q1) наукометричної бази даних Scopus:

 

  1. Konnert M., Alizoti P., Lavnyy V. et al. European provenance recommendations for selected non-native tree species. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria. 2018. – 53 рp.
  2. Лавний В.В. Успішність природного поновлення деревних порід на вітровальних ділянках в Українських Карпатах / В.В. Лавний // Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29, № 10. – С. 61–65.
  3. Nicolescu,V.-N., Vor T., Lavnyy V. et al. Ecology and management of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe: A review. Forestry: An International Journal of Forest Research, Volume 93, Issue 4, July 2020, рр. 481–494, https://doi.org/10.1093/forestry/cpy032
  4. Nicolescu, V.-N., Rédei K., Lavnyy V. et al. A review of black walnut (Juglans nigra L.) ecology and management in Europe. Trees ‒ Structure and Function, 2020, 34(5), pp. 1087–1112 https://doi.org/10.1007/s00468-020-01988-7
  5. Pötzelsberger E., Lapin K., Lavnyy V. et al. Mapping the patchy legislative landscape of non-native tree species in Europe. Forestry: An International Journal of Forest Research, 2020, 93(4), pp. 567–586 https://doi.org/10.1093/forestry/cpaa009
  6. Лавний В.В. Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках в Українських Карпатах : монографія / В.В. Лавний. ‒ Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2021. ‒ 296 с.

Керівництво міжнародними науковими проєктами

“Співробітництво у галузі лісового господарства між федеральною землею Баден-Вюрттемберг та Україною (BWU-FOKO)”, який виконуєься спільно з університетом прикладних лісових наук Роттенбург і буде тривати до 31.08.2022 р., “Joint Digital Future”, що виконується спільно з університетом сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина) у 2020-2022 р. та проєкту “Transformation of pine forests to a close-to nature forest management in Ukraine and with special consideration of resilience to fire and climate extremes such as drought”, який виконується також спільно з університетом сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина) у 2020-2022 р.