Мазепа Василь Григорович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 18 грудня 1957 року у селі Нивиці Радехівського р-ну Львівської обл. Закінчив у 1980 р. Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Кандидатську дисертацію захистив у 1986 р. в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (м. Харків). Старший науковий співробітник за спеціальністю 06.03.03 з 1991 року.

Вчене звання доцента отримав в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) в 2001 році, вчене звання професора – у 2014 році. У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Лісові насадження Західного і Малого Полісся в умовах аеротехногенного забруднення та особливості ведення господарства в них». Наукову діяльність Мазепа В.Г. розпочав в Поліській агролісомеліоративній науково-дослідній станції (м. Житомир), де з 1980 по 1990 рр. працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника. З 1990 р. наукову діяльність продовжив в Українському державному лісотехнічному університеті на посадах завідувача лабораторії, заступника директора з наукової роботи та директора Державного ботанічного саду цього ж університету, вченого секретаря Вченої Ради НЛТУ України, доцента, професора кафедри лісівництва. На цей час є професором кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України (м. Львів), членом двох спеціалізованих вчених рад: Д 35.072.02 в НЛТУ України за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво; К 64.828.01 в УкрНДІЛГА за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Викладацьку роботу професор Мазепа В.Г. здійснює за напрямом «Лісове і садово-паркове господарство» зі спеціальності «Лісове господарство». Основні навчальні дисципліни, які викладає за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» – «Лісівництво» та «Регіональне лісівництво». Його науково-педагогічний стаж роботи налічує понад 25 років.

За час наукової та науково-педагогічної діяльності професор Мазепа В.Г. опублікував понад 170 наукових і 25 науково-популярних статей, 20 навчально-методичних робіт.

Основні наукові інтереси

Екологія лісу та вплив забруднення довкілля на лісові екосистеми, вивчення впливу антропогенних чинників та глобальної зміни клімату на лісостани, вивчення стану та продуктивності гірських лісів Українських Карпат.

Дисципліни

Лісівництво, регіональне лісівництво, методологія лісівничої науки

Основні наукові праці

Навчальні посібники, підручники:

  1. Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / [Адамовський М.Г., Бакай Б.Я., Бехта П.А. та ін.]; за ред. Ю.Ю. Туниці, В.О. Богуслаєва. – Львів: Піраміда, 2014. – 967 с. (40 с. авт. Мазепа В.Г.).
  2. Бондаренко В.Д., Хоєцький П.Б., Мазепа В.Г. Мисливська кінологія: Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 160 с.
  3. Мазепа В.Г. Регіональне лісівництво. Конспект лекцій. – Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2005. – 91 с.
  4. Мазепа В.Г., Тереля І.П. Лісівництво. Нормативно-довідкові матеріали. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 66 с.
  5. Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Мазепа В.Г. Мисливські трофеї: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 104 с.
  6. Тереля І.П., Мазепа В.Г. Методичний посібник з лісознавства: задачі з лісової типології. – Львів: НЛТУ України, 2007. – 57 с.
  7. Тереля І.П., Мазепа В.Г. Михайлів О.Б. Нормативно-довідкові матеріали для проектування рубок головного користування: практичний порадник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – 30 с.

Наукові статті:

Мазепа В.Г., Тереля І.П., Коляджин І.Ф. Продуктивність ялицевих деревостанів басейну річки Бистриця Солотвинська (Передкарпаття) // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – С. 21 – 26.

Мазепа В.Г., Шишканинець І.Ф. Особливості формування радіального приросту букових деревостанів Стрийсько-Міжгірської Верховини // Наукові праці Лісівничої академії наук України: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 12 . – С. 79 – 85.

Мазепа В.Г., Криницька О.Г. Тенденції зміни екологічних факторів у відтворених природним шляхом лісостанах Львівського Розточчя // Наукові праці Лісівничої академії наук України: Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 11 . – С. 86 – 91.

Мазепа В.Г. Ведение лесного хозяйства в условиях атмосферного загрязнения. Materialele Simpozionului International: Dezvoltarea durabila a sectorului forestier – noi obiective si prioritati. – Chisinau, 17-19 noiembrie 2011. – S. 71 – 76.

Мазепа В.Г. Стан соснових насаджень Малого Полісся в зоні впливу Добротвірської ТЕС // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2008. – Вип.112. – С. 8-12.

Мазепа В.Г., Шимків О.Б. Типологічна оцінка дубових насаджень зеленої зони міста Львова // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип.18.7. – С.67-73.

Вишняк А.С., Мазепа В.Г. Лісівнича ефективність осушення сосняків Західного Полісся України // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів, 2006. – Вип. 32. – С.58-62.

Мазепа В.Г., Новак А.А. Типологічна оцінка дубових насаджень техногенної зони ВАТ „Миколаївцемент” // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУУ, 2005 – Вип.15.5. – С.34-42.

Криницький Г.Т. Мазепа В.Г. Життєвість грабових дібров Волинської височини в умовах інтенсивного антропогенного впливу // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів, 2006. – Вип. 31. – С.7-11.

Мазепа В.Г. Причинно-наслідкові чинники деградації шпилькових лісів за умов аеротехногенного забруднення // Науковий вісник. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.5. – С. 202-208.

Мазепа В.Г. Вплив техногенного забруднення атмосфери на репродуктивні особливості сосни звичайної // Укр. ботан. журнал. – 1995. – Т. 52. – № 5. – С. 654-658.

Мазепа В.Г. Діагностика стану та особливості формування соснових деревостанів за умов техногенного забруднення довкілля // Наук. вісник. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.12. – С. 17-21.