Паламаренко Ольга Вікторівна

 

Нуковий ступінь:
кандидат біологічних наук
Посада:
старший викладач кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народилася 16 жовтня 1982 року у Львові. Навчалася в СШ №32. Після завершення школи у 1999 році вступила на біологічний факультет (кафедру зоології) Львівського національного університету ім. І.Франка. У 2004 році завершила навчання й отримала диплом з відзнакою. Отримала фах магістра біології, викладача біології та хімії. Працювала вчителем біології у гімназії ім. В.Симоненка. З грудня 2004 року зарахована до аспірантури НЛТУ України. З грудня 2007 по вересень 2008 року працювала науковим співробітником кафедри лісівництва. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Земноводні та плазуни в лісах Львівщини». З 2008 року по 2015 рік працювала асистентом на кафедрі лісівництва. З 2015 року і до тепер працює на посаді старшого викладача кафедри лісівництва.

Основні наукові інтереси

О.В. Паламаренко – фахівець в галузі лісової зоології. Основними науковими інтересами є фауністичний компонент лісових екосистем. Вивчає вплив лісокористування на земноводних та плазунів, проводить орнітологічні та інші дослідження.

Дисципліни

Біологія та етологія мисливських тварин, лісомисливське господарство, зоологія, біотехнія та інші.

Основні наукові праці

Книги, монографії, статті у наукових фахових виданнях:

 1. Федонюк О. В. Земноводні та плазуни заходу України. – Львів: Сполом, 2006. – 32 с.
 2. Федонюк О. В. Рекомендації з охорони та збереження середовищ існування земноводних і плазунів в лісах Львівщини. – Львів: НЛТУУ, 2007. – 14 с.
 3. Федонюк О. В. До методики і мети батрахогерпетологічних досліджень у лісових екосистемах // Наук. вісн. НЛУУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛУУ. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 93-97.
 4. Федонюк О. В. Загибель земноводних та плазунів на дорогах // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту: серія біологічна. – 2007. – Вип. 21. – С. 247-248.
 5. Федонюк О. В. Земноводные и пресмыкающиеся как показатели состояния лесных экосистем // Проблемы лесоведения и лесоводства (Институт леса Беларуси – 75 лет): Сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси. – 2005. – Вып. 63. – С. 308-310.
 6. Федонюк О. В. Земноводні та плазуни лісів Львівщини // Науковий Вісник: Заповідна справа в Галичині на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 386-392.
 7. Федонюк О. В. Вплив рубок лісу на стан популяцій земноводних і плазунів // Вісн. Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника: серія біологічна. – Івано-Франківськ: Гостинець. – 2007. – Вип. VII-VII. – С. 154-155.
 8. Федонюк О. В. Проблема охраны карпатского и альпийского тритонов на Украине // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. – Тольятти. – 2005. – Вып. 8. – С. 188-191.
 9. Федонюк О. В. Морфологічні аномалії та нетипові явища у земноводних (Amphibia) та плазунів (Reptilia) як один із наслідків антропогенного навантаження на лісові екосистеми Львівщини // Міжвідомчий наук.-техн. зб.: Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ Укр. – 2006. – Вип. 32. – С. 355-360.
 10. Федонюк О. В. Состояние популяций амфибий и рептилий в лесных экосистемах Львовской области (Западная Украина) // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. – Тольятти. – 2007. – Вып. 10. – С.165-168.
 11. Гринчишин Т. Ю., Федонюк О. В. Нова знахідка полоза лісового, Elaphe longissima (Reptilia, Colubridae), на Львівщині (Україна) // Вестник зоологии. – 2007. – Вып. 41, № 3. – С. 226.
 12. Федонюк О. В. Проблема охорони фауни земноводних та плазунів у Яворівському національному природному парку та природному заповіднику «Розточчя» // Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи. Навчальний посібник. По матеріалам конференції «Національні природні парки в системі екомережі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», присвяченої 10-річчю від дня створення Яворівського національного природного парку. – К., 2009. – С. 89-92.
 13. Федонюк О.В., Шовган Ю.А. Ротан (Perccottus glenii Dybowski, 1877). – Броди, НПП Північне Поділля, 2013. – 35 с.
 14. Федонюк О.В., Горбань Л.І. та ін. Шацьке поозер’я. Тваринний світ: Монографія / за ред. Кілочицького П. Я. – Луцьк: РВВ Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2013. – С. 419-434.
 15. Федонюк О.В. Особливості мінімізації антропогенного впливу на фауну земноводних та плазунів в умовах Західної України // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 63, Львів, 2013. – С.115-118.
 16. Паламаренко О.В. Методичні вказівки до практичних занять з біології та етології мисливських тварин. – Львів, НЛТУ Укр., 2015. – 104 с.
 17. Паламаренко О.В. Кіт лісовий (Felis silvestris) і рись (Lynx linx) в Україні // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015, вип. 25.4. – С.49-52.
  20. Паламаренко О.В., Галич Г.М. Методичні рекомендації для проведення екскурсій та занять у музеї лісової фауни. – Львів, НЛТУ Укр., 2017. – 19 с.

Паламаренко О.В. – учасниця 37 наукових конференцій в Україні, Молдові та Білорусії.