Різун Ельвіра Миколаївна

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісівництва НЛТУ України
 

ResearchGate   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Вищу освіту за спеціальністю «Прикладна екологія» здобула в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер Національний лісотехнічний університет України) 1998 року. Кваліфікація – інженер-еколог. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво захищена у 2003 році в Українському державному лісотехнічному університеті. Тема дисертаційної роботи – «Оптимізація умов існування наземних хребетних у приміських і міських насадженнях». Вчене звання доцента по кафедрі лісівництва присвоєно у 2011 році.

З 2001 року в Національному лісотехнічному університеті України працювала на таких посадах – старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри лісівництва НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Особливості формування населення наземних хребетних міських і приміських насаджень; специфіка трофічних зв’язків наземних хребетних у лісових біогеоценозах, кормова база для мисливських звірів в лісових біогеоценозах, утримання і розведення мисливських тварин у напіввільних умовах.

Дисципліни

на рівні вищої освіти «Бакалавр»: Зоологія (205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, 101 Екологія), Мисливське товарознавство, Основи тваринництва, Основи ветеринарії, Охорона тваринного світу (205 Лісове господарство (ОПП Мисливське господарство));

на рівні вищої освіти «Магістр»: Вольєрне утримання диких ратичних, Стандартизація та сертифікація мисливської продукції, Реакліматизація та розселення мисливських тварин (205 Лісове господарство (ОПП Мисливське господарство)).

Основні наукові праці

Електронні курси:

 1. Основи тваринництва [Електронний ресурс] / URL: https://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=966
 2. Зоологія (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») [Електронний ресурс] / URL: https://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=1266
 3. Зоологія (для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство») [Електронний ресурс] / URL: https://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=1267
 4. Вольєрне утримання диких ратичних [Електронний ресурс] / URL: https://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=855 .

Методична література:

 1. Мисливство: програма навчальної практики та методичні рекомендації для студентів ОКР «бакалавр» / Укладачі: І.І. Делеган, Е.М. Різун. – Львів, 2017. – 50 с.
 2. Мисливське товарознавство: методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи / Укл. Е.М. Різун. – Львів, 2017. – 48 с.
 3. Основи тваринництва і ветеринарії: методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи / Укл. Різун Е.М.. – Львів, 2017. – 56 с.
 4. Рибництво. Методичні рекомендації до лабораторних робіт та самостійної роботи (для студентів освітньої програми «Мисливське господарство», спеціальності 205 – лісове господарство ОКР «бакалавр» очної і заочної форми навчання / Укл. Паламаренко О.В., Хоєцький П.Б., Різун Е.М. – Львів: НЛТУ України, 2021. – 54 с.
 5. Хоєцький П.Б., Паламаренко О. В., Різун Е. М. Знаряддя і технологія полювання : методичні вказівки до практичних робіт для студентів освітньої програми «Лісове господарство», «Мисливське господарство». – Львів, 2021. – 45 с.
 6. Зоологія. Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи (для студентів спеціальностей 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, 101 Екологія освітнього рівня «Бакалавр», очної і заочної форми навчання) / Укл. Різун Е.М., Паламаренко О.В., Хоєцький П.Б. – Львів: НЛТУ України, 2021. – 38 с.

Наукові статті:

 1. Бондаренко В.Д. Актуальні питання стану і ведення мисливського господарства в Україні та можливі напрямки їх вирішення / В.Д. Бондаренко, Е.М. Різун // Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 180-184.
 2. Різун Е.М. Динамічні тенденції стану популяцій мисливської теріофауни України та пропозиції щодо вдосконалення облікових робіт / Е.М. Різун. В.Д. Бондаренко // Праці Теріологічної школи. Том 14. – 2016. – С. 34-40. DOI: 10.15407/ptt2016.14.034
 3. Різун Е.М. Тваринне населення дендрарію ботанічного саду НЛТУ України / О.В. Паламаренко, Е.М. Різун // Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т.29, №3. – С. 44-47. DOI: 10.15421/40290309
 4. Різун Е.М. Якісна оцінка умов існування для сарни європейської (Capreolus capreolus L.) у лісостеповій (правобережній) лісомисливській зоні України // Theriologia Ucrainica, 18: 74-79 (2019). DOI: 10.15407/pts2019.18.074
 5. Різун Е.М. Облік мисливських звірів у мисливських угіддях (огляд методик) // Novitates Theriologicae, 10: 121-132 (2017).
 6. Zagorodniuk I., Rizun E. Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Ukrainian Polissia: a biogeographical analysis // Theriologia Ukrainica.2022 (24):104-119. DOI: 10.15407/TU2410