Різун Ельвіра Миколаївна

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Вищу освіту за спеціальністю «Прикладна екологія» здобула в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер Національний лісотехнічний університет України) 1998 року. Кваліфікація – інженер-еколог. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво захищена у 2003 році в Українському державному лісотехнічному університеті. Тема дисертаційної роботи – «Оптимізація умов існування наземних хребетних у приміських і міських насадженнях». Вчене звання доцента по кафедрі лісівництва присвоєно у 2011 році.

З 2001 року в Національному лісотехнічному університеті України працювала на таких посадах – старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри лісівництва НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Особливості формування населення наземних хребетних міських і приміських насаджень; специфіка трофічних зв’язків наземних хребетних у лісових біогеоценозах. За результатами науково-дослідної роботи приймає участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях. Керує студентською науковою роботою, науково- дослідною роботою у Львівській обласній Малій академії наук учнівської молоді (наукове відділення «Екології та аграрних наук»).

Дисципліни

Лісова зоологія, зоологія, біологія лісових птахів і звірів, мисливське товарознавство, охорона тваринного світу, основи тваринництва та ветеринарії, стандартизація та сертифікація мисливської продукції.

Основні наукові праці

Методична література:

  •  Бондаренко В.Д., Різун Е.М. Лісова зоологія / Методичні вказівки для вхідного контролю та самостійної роботи. – Львів, 2004. – 26 с.
  • Різун Е.М. Зоологія / Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей напрямків «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Лісове та садово-паркове господарство». – Львів, 2006. – 26 с.
  • Бондаренко В.Д., Різун Е.М. Лісова зоологія. Посібник з препарування тварин та формування колекцій для музею лісової фауни (для практичних занять та самостійної роботи студентів лісогосподарського факультету). – Львів, 2006. – 74 с.

Наукові статті:

  • Проблема смертності земноводних на автошляхах і способи її вирішення / Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2006. – Вип. 42. – С. 70-78 (в співавторстві з Решетилом О.С., Різуном В.Б.).
  • Особливості гніздування птахів у парках центральної частини міста Львова / Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Вип.31. – Львів, 2006. – С. 282-285.
  • Вплив ропухи сірої (Bufobufo L.) на гільдії герпетобіонтних твердокрилих / Науковий вісник НЛТУУ. – Львів: РВВ НЛТУУ. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 8 – 13 (в співавторстві з Різуном В.Б.).
  • До питання про зв’язок між чисельністю дроздів чикотня і чорного (Turduspilaris L., Turdusmerula L.) та їхніх кормових об’єктів / Науковий вісник НЛТУУ. – Львів: РВВ НЛТУУ. – 2010. – Вип.20.15. – С. 42-47.
  • О необходимости использования системного подхода при изучении профильных дисциплин студентами-охотоведами / Сб. научн. статей межд. научн.-практ. конф. «Методика преподавания химических и экологических дисциплин». – Брест, 2015. – С. 278-280(в співавторстві з Бондаренком В.Д.).
  • Динамічні тенденції стану популяцій мисливської теріофауни України та пропозиції щодо вдосконалення облікових робіт / Праці Теріологічної Школи. – Т. 14. – 2016. – С. 34-40 (в співавторстві з Бондаренком В.Д.).