Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

Посада:

Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 14 березня 1959 року в селі Торунь Міжгірського району Закарпатської області. У 1981 році закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України − НЛТУ України), отримавши кваліфікацію “Інженер лісового господарства”.
Трудову діяльність Тереля І.П. за фахом розпочав після закінчення вищогог навчального закладу в 1981 році на посаді техніка-лісівника Свічівського лісництва Вигодського лісокомбінату Івано-Франківської області.
Впродовж періоду 1982-1984 рр. – аспірант кафедри біології, лісівництва і захисту рослин Львівського сільськогосподарського інституту (науковий керівник професор М.Т. Гончар), а в 1985-1987 рр. – молодший науковий співробітник цього ж інституту. З лютого 1987 по серпень 1993 року працював у науково-дослідному секторі Львівського лісотехнічного інституті на посадах молодшого наукового, наукового і старшого наукового співробітника.

Основні наукові інтереси

Рекультивація земель, порушених добування сірки, використання аерокосмічної інформації у сільському господарстві, технологія плантаційного вирощування фундука, технологія екстенсивного та інтенсивного культивування гливи, застосування інформаційних технологій у навчальному процесі, оптимізація лісистості агроландшафтів західного регіону України, екологія ялицевих лісів, раціональне використання земель лісогосподарського призначення Українських Карпат, типологічні засади підвищення продуктивності лісів та організація лісового господарства.

Дисципліни, що викладає

Лісознавство, лісівництво, регіональне лісівництво, історія лісівництва

Основні наукові праці

  • Швиденко А.И., Тереля И.П., Зарубенко Р.Г. Структура пихтовых лесов и их распространение в Закарпатье ⁄⁄ География и природные ресурсы – 1983. – № 3. – С.147 – 150.
  • Билонога В.М., Тереля И.П. Особенности деструкции органического материала в техногенных условиях Прикарпатских месторождений серы ⁄⁄ Экология. – 1989. – № 5. – С.85-87.
  • Guz M., Terelja I. Znaczenie jodly pospolity dla lasu w Ukrainskich Karpatach ⁄⁄ Ocena zmiennosti genetycznej oraz program zagosрodarowania seleksyjnego drzewostanow jodlowych w RDLP Krosno (Zeszyty Naukowe Academie Rolniczey w Krakowe/ Sesja naukowa/ Ztszyt 61). – Krakow, 1999. – S. 97- 201.
  • Тереля І.П., Мазепа В.Г. Лісівництво. Нормативно-довідкові матеріали – Львів: УкрДЛТУ, 2005. – 66 с.
  • Тереля І.П., Кий В.В., Кий А.В. Особливості технологічного освоєння гірських лісів ⁄⁄ Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2007. – Вип. 17.1. – С. 62-68.
  • Тереля І.П., Мазепа В.Г., Матеріали до кадастрової оцінки лісів Покутсько-Буковинських Карпат ⁄⁄ Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Вип. 34. – Львів, 2008. – С.118-121.
  • Тереля І.П., Мазепа М.Й. Особливості лісової політики Швеції ⁄ Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.5. – С.42- 45.