Науковий ступінь:

Вчене звання:

Посада:
асистент кафедри лісівництва НЛТУ України
Номер(и) телефону:

Коротка біографічна довідка

Народився 26 лютого 1976 року у місті Львові.
Освіта вища. Закінчив Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) у 1998 році за спеціальністю – «лісове господарство».
Кваліфікація – інженер.
З 1999 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – старший лаборант,
молодший науковий співробітник.
З 2000 по 2004 рр. навчався у аспірантурі.
З 2003 р. займаю посаду асистента кафедри лісівництва НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Вивчення морфофізіологічних особливостей росту соснових насаджень на Розточчі та Малому Поліссі. Дослідження росту та формування старовікових деревостанів Розточчя.

Дисципліни, що викладає

Лісівництво, лісознавство.

Основні наукові праці

Навчальні посібники, підручники:

  • Тереля І.П., Ященко П.Т., Зварич Ю.В., Михайлів О.Б. Лісознавство: Курсова робота. – Львів, УкрДЛТУ, 2005. – 32 с.
  • Михайлів О.Б., Зварич Ю.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного заняття за темою: Лісівничо-таксаційні ознаки деревостану (для студентів лісогосподарського факультету спеціальності 6.130401). – Львів: НЛТУ України, 2006. – 20 с.
  • Михайлів О.Б., Зварич Ю.В., Делеган І.І. Диференціація дерев у лісі. Процеси природного зрідження. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 24 с.
  • Тереля І.П., Зварич Ю.В. Облік підросту та оцінка природного поновлення: Методичні вказівки. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 44 с.
  • Зварич Ю.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з лісознавства (екологія лісу) для студентів заочної форми навчання (спеціальність 6.090103) – Львів: НЛТУ України, 2009. – 24 с.

Наукові статті:

  • Зварич Ю.В. Лісівничо-таксаційна структура соснових і дубових насаджень Розточчя / Науковий вісник: Стан і тенденції розвитку лісової освіти і науки та лісового господарства в Україні. – Вип. 14.5. – 2004. – С. 64-67.
  • Криницький Г.Т., Зварич Ю.В. Насіннєношення та посівні якості насіння підсочених дерев сосни звичайної / Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2006, вип. 32. – С. 212-216.
  • Зварич Ю.В. Морфо-фізіологічна структура півсібсових потомств сосни звичайної на Розточчі / Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 30. – 2006. – С. 35-39.
  • Зварич О.Д., Заїка В.К., Стрямець Г.В., Зварич Ю.В., Паробій С.Б. Природне поновлення у старовікових лісостанах Природного заповідника «Розточчя» – Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 77-85.
  • Зварич О.Д., Заїка В.К., Стрямець Г.В., Зварич Ю.В., Тимочко О.І. Лісівничо-таксаційні показники та санітарний стан старовікових деревостанів Природного заповідника «Розточчя». – Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 77-85.