Зварич Юрій Володимирович

 

Посада:
асистент кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 26 лютого 1976 року у місті Львові.

Освіта вища. Закінчив Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) у 1998 році за спеціальністю – «лісове господарство».

Кваліфікація – інженер.

З 1999 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – старший лаборант,

молодший науковий співробітник.

З 2000 по 2004 рр. навчався у аспірантурі.

З 2003 р. займаю посаду асистента кафедри лісівництва НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Вивчення морфо-фізіологічних особливостей росту соснових насаджень на Розточчі та Малому Поліссі. Дослідження росту та формування старовікових деревостанів Розточчя.

Дисципліни

Основні навчальні дисципліни – лісівництво, лісознавство – бакалаврський рівень.

Основні наукові праці

Методична література:

  • Тереля І.П., Ященко П.Т., Зварич Ю.В., Михайлів О.Б. Лісознавство: Курсова робота. – Львів, УкрДЛТУ, 2005. – 32 с.
  • Михайлів О.Б., Зварич Ю.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного заняття за темою: Лісівничо-таксаційні ознаки деревостану (для студентів лісогосподарського факультету спеціальності 6.130401). – Львів: НЛТУ України, 2006. – 20 с.
  • Михайлів О.Б., Зварич Ю.В., Делеган І.І. Диференціація дерев у лісі. Процеси природного зрідження. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 24 с.
  • Тереля І.П., Зварич Ю.В. Облік підросту та оцінка природного поновлення: Методичні вказівки. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 44 с.
  • Зварич Ю.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з лісознавства (екологія лісу) для студентів заочної форми навчання (спеціальність 6.090103) – Львів: НЛТУ України, 2009. – 24 с.

Наукові статті:

  • Зварич Ю.В. Лісівничо-таксаційна структура соснових і дубових насаджень Розточчя / Науковий вісник: Стан і тенденції розвитку лісової освіти і науки та лісового господарства в Україні. – Вип. 14.5. – 2004. – С.64-67.
  • Криницький Г.Т., Зварич Ю.В. Насіннєношення та посівні якості насіння підсочених дерев сосни звичайної / Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2006, вип. 32. – С. 212-216.
  • Зварич Ю.В. Морфо-фізіологічна структура півсібсових потомств сосни звичайної на Розточчі / Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 30. – 2006. – С. 35-39.
  • Зварич О.Д., Заїка В.К., Стрямець Г.В., Зварич Ю.В., Паробій С.Б. Природне поновлення у старовікових лісостанах Природного заповідника «Розточчя» – Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 77-85.;
  • Зварич О.Д., Заїка В.К., Стрямець Г.В., Зварич Ю.В., Тимочко О.І. Лісівничо-таксаційні показники та санітарний стан старовікових деревостанів Природного заповідника «Розточчя». – Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 77-85.