Гаврилюк Сергій Анатолійович

 
Гаврилюк Сергій
Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер телефону:
(032) 239-27-26
 

ResearchGate   Scopus   Publons   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Народився 14 травня 1981 р. у м. Ківерці Волинської області. У 2003 р. закінчив лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного університету (УкрДЛТУ) за спеціальністю “Лісове господарство” з присвоєнням кваліфікації інженера лісового господарства. Працював інженером-таксатором у Львівській державній лісовпорядній експедиції. Аспірант УкрДЛТУ з 2004 р., асистент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування з 2008 р., науковий співробітник науково-дослідного сектору, заступник декана лісогосподарського факультету, а після реорганізації – заступник директора Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства. У 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.02 “Лісовпорядкування та лісова таксація”. З травня 2012 р. – старший викладач, а з березня 2013 р. – доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування. 26 червня 2014 року Рішенням Атестаційної Колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

Неодноразово стажувався за кордоном, зокрема у Вільному університеті Берліна, Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде, Жешувському університеті, Швейцарському науково-дослідному інституті досліджень снігу, лісу і ландшафтів та ін. Працює над виконанням різних науково-дослідних робіт, зокрема і в рамках програми Європейського Союзу “Horizon-2020” проект DIABOLO, QUARSU.

Основні наукові інтереси

Використання матеріалів дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій для інвентаризації лісових насаджень.

Дисципліни

Дистанційне зондування в лісовому господарстві, Лісоуправління, Інженерна геодезія, Геодезія, Лісовпорядкування.

Основні наукові праці

 • Миклуш С.І. Дистанційне зондування Землі в лісовому господарстві : навч. посіб. / С.І. Миклуш, С.А. Гаврилюк, О.Г. Часковський. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 324 с. (18,8 др.арк.).
 • Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / за ред. Ю.Ю. Туниці, В.О. Богуслаєва. – Л.: Піраміда, 2014. – 967 с.
 • Tokar O., Gusti M., Vovk O., Havryliuk S., Korol M., Tobilevych H. Geoinformation Technology for the Determination of Carbon Stocks in the Dead Organic Matter of Forest Ecosystems in the Ukrainian Carpathians. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham. 2020. P. 792-803.
 • Tokar O., Gusti M., Vovk O., Havryliuk S., Korol M. Geoinformation technology for the determination of carbon stocks in the dead organic matter of forest ecosystems. IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT): Proceeding (Lviv, 17-19 September 2019). Vol.1. P. 96-99.
 • Korol M., Gusti M., Havryliuk S., Chaskovskyy O. Spatial structure and productivity of unevenaged old-growth forests of Skole Beskydes. Temperate and boreal primeval forests in the face of global change: Program and Abstract (Lviv, 2-4 September 2019). p. 19.
 • Миклуш С.І., Миклуш Ю.С., Гаврилюк С.А., Савчин В.М. Аналіз типів лісу та запасів встановлених під час лісовпорядкування рівнинних букових деревостанів України. Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. Львів: Видавництво «Манускрипт», 2019. Вип. 18. С.109-117. https://doi.org/10.15421/411911
 • Tokar, O., Havryliuk, S., Korol, M., Vovk, O., Kolyasa, L. (2019) Using Multitemporal and Multisensoral Images for Land Cover Interpretation with Random Forest Algorithm in the Prykarpattya Region of Ukraine // Advances in Intelligent Systems and Computing, 871, p. 48-64.
 • Olha Tokar, Olena Vovk, Lubov Kolyasa, Serhii Havryliuk, Мykola Korol (2018) Using the Random Forest classification for land cover interpretation of Landsat images in the Prykarpattya region of Ukraine // 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT) (September 11 – 14, 2018) – Volume1. – Lviv, 2018 –P. 241-244.
 • Tokar О., Korol M., Havryliuk S., Cunjak A. (2018) Application of satellite images for estimation of forest inventory indices. // Geodesy, cartography and aerial photography – Volume 2017, N 85, p. 84-93.
 • Jan Ziobro, Andrzej Bobiec, Serhiy Havrylyuk, Mykola Korol, Magdalena Koziarz, Bernadetta Ortyl, Paweł Wolański (2016) Spring grass burning : an alleged driver of successful oak regeneration in sub-carpathian marginal woods. A case study. – Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 67–88.
 • Havrylyuk S.A. Realization of statistical inventory of the virgin beech forest in Uholsko-Shyrokoluzhanskyi massif // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість (Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry) : міжвідомчий науково-технічний збірник / Havrylyuk S.A., Khomyuk A.P. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.2. – С.38-41.
 • Myklush S.I., Chaskovskyy O.H., Havrylyuk S.A.,Karabchuk D.Y. Data classification of multisensoral remote sensing images in forest type evaluation // FORUMCARPATICUM 2014 “LocalResponsestoGlobalChallenges”: Conferenceabstract. September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. – P. 105.
 • Миклуш С.І.,Часковський О.Г., Гаврилюк С.А. Дешифрування різнопланових космічних знімків для оцінки груп порід // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 11. – С.144-150.
 • Часковський О.Г., Гаврилюк С.А., Щадило Я.С. Дешифрування вкритих лісовою рослинністю земель за групами порід з використанням різнопланових космічних знімків // Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військових і спеціальних задачах: Збірка матеріалів науково-технічного семінару. – Львів: Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного : Львів, 28 січня 2014 р. – С. 207-217.
 • Миклуш С.І., Гаврилюк С.А., Часковський О.Г., Король М.М. Дослідження рослинності на основі сканерних космічних знімків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.8. – С. 7-11.
 • Миклуш С.І., Гаврилюк С.А. Виділення „лісової маски” для Західного Лісостепу України // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2006. – Вип. 110. – С. 60-66.
 • Гаврилюк С.А., Миклуш С.І. Класифікація земель лісового фонду Західного Лісостепу України за матеріалами дистанційного знімання // Наук. вісн. НЛТУУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУУ. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 26-35.
 • Миклуш С.І., Гаврилюк С.А. Інформативність каналів космічних знімків Landsat-7 ETM+ для дешифрування рослинності // Наук. вісн. НЛТУУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 16.7. – С. 8-13.