Горошко Мирон Петрович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор, завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 1 березня 1949 року в с. Саранчуки Бережанського р-ну Тернопільської обл. У 1970 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) за спеціальністю «Лісове господарство», здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».
Трудову діяльність Горошко М.П. розпочав у 1971 р. інженером-таксатором Іркутської лісовпорядкувальної експедиції Східносибірського лісовпорядкувального підприємства. Служив у лавах Радянської армії.
У Львівському лісотехнічному інституті працює з кінця 1972 р., спочатку – старшим лаборантом кафедри лісової таксації. У 1974-1977 pp. навчався в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту. З 1978 р. – асистент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, з 1984 р. – доцент цієї ж кафедри, а з 2009 р. – професор.
У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію у Ленінградській лісотехнічній академії (тепер – Санкт-Петербурзька лісотехнічна академія). У 1986 р. Горошку М.П. присвоєно вчене звання доцента кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Львівського лісотехнічного інституту.
У 1988 р. обраний на посаду завідувача кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, де працює і до цього часу. Підготовку фахівців здійснює за напрямком «Лісове і садово-паркове господарство».

Основні наукові інтереси

Дослідження теорії і практики біометричної оцінки лісів, методології морфолого-таксаційної структури лісостанів України.

Дисципліни

Лісова таксація, біометрія.

Основні наукові праці

  • Сабан Я.А., Горошко М.П. и др. Строение, ход роста и динамика товарной структуры древостоев основных лесообразующих пород по типам леса и с лесоводственным районированием.– Львов, 1977. –103 с.
  • Горошко М.П. Генеза ідеї неперервного лісокористування та її використання в організації лісового господарства // Матеріали регіональної науково-практичної конференції, Ужгород, 16.12.1997 р. Ужгород, «Патент», 1998. – С.195-199.
  • Горошко М.П. Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства // Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 1998. – Вип.9.2. – С. 19-24.
  • Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. Лісова біометрія: Практикум. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 108 с.
  • Горошко М.П., Хомюк П.Г. Лісова таксація: Практикум. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 132 с.
  • Зеленський М.Н., Горошко М.П. Лісоінвентаризація: Практикум – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 44 с.
  • Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. Біометрія: Навчальний посібник. – Львів: Камула, 2004. – 236 с.
  • Миклуш С.І., Горошко М.П., Часковський О.Г. Геоінформаційні системи в лісовому господарстві: Навчальний посібник. – Львів: Камула, 2007. – 128 с.
  • Горошко М.П., Дзядевич Б.М., Ільків І.С. Лісовий кадастр: Навчальний посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – 186 с.
  • Каганяк Ю.И., Строчинський А.А., Горошко М.П. Парколісовпорядкування: Навчальний посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – 256 с.