Гриник Георгій Георгійович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор, старший науковий співробітник
Посада:
професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
 

Scopus   Publons   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Гриник Георгій Георгійович народився у м. Яремчі Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. У 1995 році закінчив з відзнакою Український державний лісотехнічний університет (УкрДЛТУ) за спеціальністю “Лісове і садово-паркове господарство”, здобувши кваліфікацію “Інженер лісового господарства”. Кандидатську дисертацію захистив в липні 2000 р. в спеціалізованій вченій раді Національного аграрного університету (НАУ), м. Київ. У жовтні 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Ріст та продуктивність головних лісотвірних порід Українських Карпат залежно від особливостей рельєфу” (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ). Науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування і лісова таксація отримав у 2014 р. У грудні 2019 р. Гриник Г.Г. захистив на “відмінно” кваліфікаційну роботу магістра за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій (Ужгородський національний університет).

Наукову діяльність Гриник Г.Г. розпочав у 1995 р. на посаді стажиста-дослідника в УкрДЛТУ (тепер Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України)). З листопада 1995 р. по листопад 1998 р. навчався в аспірантурі на кафедрі лісової таксації, лісовпорядкування і геодезії УкрДЛТУ. З грудня 1998 р. – молодший науковий співробітник, з червня 2000 р. – науковий співробітник, з лютого 2001 р. – старший науковий співробітник науково-дослідного сектора УкрДЛТУ. У квітні 2005 р. отримав учене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності “Лісовпорядкування і лісова таксація”. З квітня 2006 р. переведений на посаду старшого наукового співробітника Ботанічного саду НЛТУ України. Учене звання доцента кафедри лісової таксації і лісовпорядкування отримав у квітні 2011 р. У зв’язку з реорганізацією Ботанічного саду з липня 2011 р. переведений на посаду інженера відділу лісівничо-ботанічних досліджень. З січня 2013 р. призначений на посаду начальника Редакційно-видавничого центру НЛТУ України. У грудні 2013 р. за результатами конкурсу обраний на посаду доцента кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Лісогосподарського факультету НЛТУ України. З 01.07.2016 – обраний за конкурсом на посаду професора кафедри лісової таксації та лісовпорядкування ННІ лісового і садово-паркового господарства НЛТУ України.

Лауреат іменної премії Голови Львівської облдержадміністрації (2001), стипендії Голови обласної ради для молодих науковців установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівщини (2002), стипендії НАТО “Співробітництво заради миру” (2002) та стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2005). У 2014 р. відзначений подякою Державного агентства лісових ресурсів України за особистий внесок у розвиток лісівничої науки та підготовку висококваліфікованих фахівців для лісогосподарського виробництва. Як відповідальний секретар збірника науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України”, а також як заступник головного редактора наукового журналу “Український ліс” Гриник Г.Г. активно пропагує лісівничу науку. У 2019 р. обраний академіком Лісівничої академії наук України, а у 2020 р. – академіком Технічної академії наук України. Гриник Г.Г. вільно володіє українською, польською, російською та англійською мовами.

Основні наукові інтереси

Основні напрямки наукових досліджень – просторова будова деревостанів; фітомаса надземної частини стовбура; математичне моделювання процесів росту деревостанів; підвищення продуктивності гірських і рівнинних лісів; біологічний моніторинг лісових екосистем. Автор понад 215 наукових та навчально-методичних праць в галузях лісової таксації та лісовпорядкування, моніторингу стану лісів, геодезії та кадастру.

Дисципліни

Геодезія (205 Лісове господарство, мисливське господарство та 206 Садово-паркове господарство), Основи геодезії, картографії та кадастру (101 Екологія), Основи геодезії (191 Архітектура та  містобудування), Моніторинг довкілля (205 Лісове господарство).

Основні наукові праці

Монографії:

Lech P., Sierota Z., Hrynyk H. Poziom zagrożenia lasów grzybami patogenicznymi. Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2001 roku na podstawie badań monitoringowych. PIOS, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2002. S. 72-89.

Lech P., Sierota Z., Hrynyk H. Poziom zagrożenia lasów grzybami patogenicznymi. Stan zdrowotny lasów Polski w 2002. PIOS, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2003. S. 28-36.

Статті:

Sopushynskyy I., Kharyton I., Teischinger A., Mayevskyy V., Hrynyk H. Wood density and annual growth variability of Picea abies (L.) Karst. growing in the Ukrainian Carpathians. European Journal of Wood and Wood Products. 2017. 75(3) 419-428 DOI 10.1007/s00107-016-1079-1 (Scopus)

Гриник Г.Г., Задорожний А.І. Моделі компонентів надземної фітомаси дерев бука лісового залежно від їхніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України, 2017. 27(10). С. 16-25. DOI: https://doi.org/10.15421/40271002

Гриник Г.Г., Задорожний А.І. Динаміка залежності надземної фітомаси букових деревостанів від їхніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських Карпат. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 2018. Вип. 17. С. 93-104. https://doi.org/10.15421/411824

Hrytsiuk Y., Grytsyuk P., Dyak T., Hrynyk H. Software Development Risk Modeling. IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2019 – Proceeding. 2019. 134-137. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2019.8929778 (Scopus)

Гриник Г. Г., Ошако Т., Ткачик М. Дослідження впливу фосфітів як стимуляторів відпірності дерев дуба звичайного (Quercus robur L.) до збудників з роду Phytophthora на території Кротошинського плато (Польща). Науковий вісник НЛТУ України. 2019. 29(8). С. 9-24. DOI: https://doi.org/10.36930/40290801

Aleksiiuk, I., Hrynyk, H., Dyak, T. Application of the Lisovporiadnyk Software for Management of the Forest Fund of a Forestry Enterprise. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020. 1080, 864-880. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_56 (Scopus)

Часковський О. Г., Гриник Г. Г. Оцінювання втрат лісового покриву Українських Карпат дистанційними методами за матеріалами відкритих джерел супутникової інформації. Науковий вісник НЛТУ України, 2020. 30(1),  С. 66-73. https://doi.org/10.36930/40300111

Методична література:

Скробач Т.Б., Гриник Г.Г. Основи топографії : методичний посібник. Дрогобич: Ред.-видавн. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, 2011. 44 с.

Гриник Г.Г., Гаврилюк В.В.Опрацювання результатів бусольного знімання та побудова плану за румбами : методичні вказівки для виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 205 – Лісове господарство за освітньою програмою “Лісове господарство” . Львів : НЛТУ України, 2017. 16 с.

Гриник Г.Г., Гаврилюк В.В.Опрацювання результатів теодолітного знімання та обчислення площ ділянок : методичні вказівки для виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 205 – Лісове господарство за освітньою програмою “Лісове господарство”. Львів: НЛТУ України, 2017. 23 с.

Гриник Г.Г., Гаврилюк В.В. Опрацювання результатів геометричного нівелювання : методичні вказівки для виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 205 – Лісове господарство за освітньою програмою “Лісове господарство”. Львів: НЛТУ України, 2017. 22 с.

Гриник Г.Г., Гаврилюк В.В. Опрацювання результатів тахеометричного знімання: методичні вказівки для виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 205 – Лісове господарство за освітньою програмою “Лісове господарство”. Львів: НЛТУ України, 2017. – 23 с. Табл. 4, іл. 5.

Скробач Т.Б., Гриник Г.Г., Шпек М.П. Картографія з основами топографії. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 96 с.

Гриник Г.Г. Навчальна практика з геодезії : методичні вказівки для студентів спеціальності 205 – Лісове господарство за освітньою програмою “Лісове господарство”. Львів: НЛТУ України, 2017. 40 с.