Хомюк Петро Григорійович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер телефону:
(032) 239 27 26
 

ResearchGate   Publons   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Народився 1967-05-10 на Волині. У 1984 р. закінчив середню школу, після чого вступив на навчання до Львівського лісотехнічного інституту. У 1991 р. з відзнакою закінчив лісогосподарський факультет ЛЛТІ за спеціальністю “Лісове господарство” з присвоєнням кваліфікації “Інженера лісового господарства“. У 1991 р. працював техніком другої категорії метеостанції ЛЛТІ. У цьому ж році вступив до аспірантури з відривом від виробництва, де навчався до 1994 року. За направленням з аспірантури у 1995 р. зарахований асистентом кафедри лісової таксації та лісовпорядкування. У 1996 р. в Українському державному лісотехнічному університеті (УкрДЛТУ) захистив кандидатську дисертацію на тему: “Динаміка типів лісу та морфолого-таксаційна структура деревостанів типологічного профілю А. Пясецького” за спеціальністю 06.03.03 лісознавство і лісівництво. Старший викладач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування з 1999 р., доцент цієї ж кафедри – з 2000 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р. Здійснює підготовку фахівців з напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство“. За результатами навчальної і наукової роботи опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові інтереси

Біометрична оцінка деревостанів, моделювання росту дерев і деревостанів, продуктивність насаджень, динаміка типів лісу та аналіз типологічної структури лісів Полісся України; дослідження динаміки деревостанів на моніторинговому лісоекологічному стаціонарі Розточчя – профілі типів лісу А. Пясецького; ландшафтно-рекреаційна оцінка та передпроектна ландшафтна таксація рекреаційно-оздоровчих лісів.

Дисципліни

Біометрія, лісова таксація, ландшафтна таксація.

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 • Горошко М.П. Біометрія: навч. посібник / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, П.Г. Хомюк. – Львів: Камула, 2004. – 236 с.

Методична література:

 • Горошко М.П. Профіль типів лісу А. Пясецького: буклет / М.П. Горошко, П.Г. Хомюк. – Львів: УкрДЛТУ, 1995. – 6 с.
 • Горошко М.П. Практикум з лісової біометрії: практикум / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, П.Г. Хомюк. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 108 с.
 • Хомюк П.Г. Довідкові матеріали для занять з біометрії: довідник / П.Г. Хомюк. –Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 112 с.
 • Горошко М.П. Практикум з лісової таксації: практикум / М.П. Горошко, П.Г. Хомюк. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 132 с.
 • Профіль типів лісу Андрія Пясецького: путівник / М.П. Горошко, П.Г. Хомюк. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 25 с.

Наукові статті:

 • Типологічні зміни на профілі А. Пясецького: Науковий вісник УкрДЛТУ: Збірник наукових праць. – Львів: УкрДЛТУ. – Вип. 3.1. – 1995. – С.41-45.
 • Внесок А. Пясецького у розвиток лісотипологічної ідеї академіка П.С. Погребняка Науковий вісник НАУ. – К.: 2000. – Вип. 27. – Лісівництво. – C. 64-68.
 • Значення типологічного профілю А. Пясецького для моніторингу лісових насаджень природного заповідника “Розточчя” Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 9 – 13.
 • Значення типологічного профілю А. Пясецького для оцінювання змін типів лісу в умовах Українського Розточчя. Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – Вип. 21.11, 2011. – С. 16–20.
 • Застосування сучасних технологій для інвентаризації зелених насаджень об’єктів природно-заповідного фонду. Науковий вісник НУБіП України. Серія “Лісівництво та декоративне садівництво“: Збірник наук. праць. – К.: ВЦ НУБіП України. – Вип. 171. Ч. 1, 2012. – С. 241–247.
 • Особливості застосування програмного забезпечення пакету SPSS для оцінювання різниці середніх значень окремих вибірок кори стовбурів смереки. Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.15. – С. 48–57.
 • Таксономічна і ландшафтно-рекреаційна характеристика парку курорту м. Моршин. Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 22.15. – С. 48–57.