Куриляк Віктор Михайлович

 
Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер телефону:
(032) 239-27-46
 

 

Коротка біографічна довідка

У 1990 р. закінчив лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту (ЛЛТІ) за спеціальністю “Лісове господарство” . Із 1995 р. працював на посадах асистента, старшого викладача. Із 2008 р. – доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Динамічні тенденції формування букових лісів Прикарпаття» за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Основні наукові інтереси

Ретроспективний аналіз розвитку букових деревостанів, дослідження напрямків антропогенного впливу на них і перспективи ведення господарства

Дисципліни

Лісовпорядкування