Миклуш Юрій Степанович

 

Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер телефону:
(032) 258-42-46
 

Scopus   Orcid  

 

Коротка біографічна довідка

Миклуш Юрій Степанович закінчив з відзнакою у 2009 р. магістратуру за ОПП «магістр лісового господарства» в Національному лісотехнічному університеті України (НЛТУ України) та магістратуру за програмою «Euroforester» у Шведському аграрному університеті (диплом доступний за посиланням http://stud.epsilon.slu.se/2282/).

З 2009 р. по 2012 р. навчався в аспірантурі університету, а у березні 2013 року  захистив  дисертацію на тему: “Лісівничо-рекреаційні особливості лісів зеленої зони м. Львова та організація сталого господарства в них” в Національному університеті біоресурсів і природокористування в м. Київ.

З грудня 2011 року по березень 2012 проходив стажування в Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), яке успішно завершив провівши позитивно оцінений колективом інституту відкритий семінар англійською мовою. Також протягом наступних неодноразово стажувався в провідних університетах світу.

Юрій Степанович активно працює над актуальною і важливою проблемою для лісового господарства України, а саме оцінкою лісових ресурсів наземними та дистанційними методами з використанням сучасних геоінформаційних технологій та матеріалів дистанційного зондування Землі.

Запропоновані підходи до кількісної оцінки рекреаційно-оздоровчих лісів та рекомендації щодо організації наближеного до природи ведення лісового господарства, які сприяють соціально-економічним перетворенням у Львівській області, володіння англійською мовою та закордонний досвід організації та ведення лісового господарства дали підстави доценту Миклушу Юрію Степановичу здобути премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти.

Юрій Степанович вільно володіє українською, російською та англійською мовами.

Основні наукові інтереси

Стале лісове господарство та оцінка лісових ресурсів наземними та дистанційними методами з використанням сучасних геоінформаційних технологій та матеріалів дистанційного зондування Землі.

Дисципліни

ГІС в лісовому та мисливському господарстві, Дистанційне зондування в лісовому господарстві, Біометрія, Лісоуправління, Лісова таксація і лісовпорядкування.

Основні наукові праці

  1. Myklush, S. & Myklush, Y. 2009. Total phytomass of lowland beech stands of Ukraine. Scientific Herald: Collection of scientific papers. – Lviv: UNFU, issue 19.4. p.16-21 (abstract in English)
  2. Myklush, S. & Myklush, Y. 2009. Comparison of growth of common beech on the northern and eastern limits of its habitat. Scientific Herald: Collection of scientific papers. – Lviv: UNFU, issue 19.8. p. 25-31 (abstract in English)
  3. Myklush, Y. 2011. Forestry and taxation characteristics of suburban forests of city Lviv. Scientific Herald: Collection of scientific papers. – Lviv: UNFU, issue 21.8. p.44-49 (abstract in English)
  4. Myklush, Y. 2012. Peculiarities of recreational use of suburban forests of city Lviv. Proceedings of the International scientific and practical conference “The forest, environment, technology, science and innovation. (29 March 2012)”/NUBiP, Kyiv. -296p.
  5. Myklush, Y. 2012. Functions of suburban recreational & health improving forests and production of oxygen. Scientific Herald: Collection of scientific papers. – Lviv: UNFU, issue 22.11. p.108–114 (abstract in English)
  6. Myklush, Y. 2013. Landscape & taxation forest division and its characteristics. Scientific Herald: Collection of scientific papers. – Lviv: UNFU, issue 23.13. p. 47-54 (abstract in English)
  7. Schepaschenko D , Shvidenko A, Usoltsev VA, Lakyda P, Luo Y, Vasylyshyn R, Lakyda I, Myklush Y, et al. 2017. A database of forest biomass structure for Eurasia. Scientific Data, 4, 170070. DOI:10.1594/PANGAEA.871492