Нагорняк Богдан Зіновійович

 

Посада:
асистент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування
 

 

Коротка біографічна довідка

У 2005 р. закінчив лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного університету (УкрДЛТУ) за спеціальністю “Лісове господарство” з присвоєнням кваліфікації інженера лісового господарства. Працював майстром лісу Бескидського лісництва ДП «Вигодський лісгосп». З 2006 до 2009 року навчався в аспірантурі. З 2010 року – асистент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

Основні наукові інтереси

Моніторингові дослідження лісових біоценозів ялицевих насаджень Закарпаття, лісоінвентаризація та статистичні методи збору та опрацювання відомостей про лісові ресурси.

Дисципліни

Лісова таксація, біометрія і математична статистика, дистанційні зондування в лісовому господарстві, геодезія, картографія і кадастр

Основні наукові праці

  • Нагорняк Б.З., Гриник Г.Г. Оцінка типів горизонтального розташування дерев в яличниках північно-східного мегасхилу Українських Карпат // Наук. вісн. НЛТУУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.11. – С. 151-158.
  • Нагорняк Б.З. Тенденції зміни ялицевих лісів Закарпаття // Науковий вісник НЛТУ України: Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання. – Львів : РВВ НЛЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 165-168.
  • Нагорняк Б.З., Горошко М.П. Ретроспективный анализ пихтовых лесов Закарпатья в контексте розвития лесного хозяйства в Украине // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки: Всеросийская научно-практическая конференция (с международным участием). Сборник статей студентов, аспирантов и молодых ученых. – Красноярск: СибГТУ, Том 1, 2011. – 18-22с.
  • Нагорняк Б.З., Горошко М.П. Точність вибіркових методів інвентаризації яличників північно-східного мегасхилу Українських Карпат // Тези 61-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу,тнаукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2010 році / Редкол.: С.І.Миклуш (відп. ред..) та ін. – Львів: РВВ НЛЛТУ України. – 2011. – С. 30-32.