Портах Степан Володимирович

 

Посада:
асистент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер телефону:
+38068 504 52 65
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився у Львові у 1982 р. У 1999 р. вступив до Українського державного лісотехнічного університету (тепер – НЛТУ України) на лісогосподарський факультет. У 2006 році завершив навчання і здобув кваліфікацію магістра лісового господарства з відзнакою. З 2006 до 2009 року навчався в аспірантурі на заочній формі навчання. З 2008 працює на посаді провідного інженера, а з 2013 року за сумісництвом викладає на посаді асистента кафедри лісової таксації та лісовпорядкування. У 2015-2016 році був мобілізований до ЗСУ та брав участь в АТО, після демобілізації повернувся до викладацької та наукової роботи на кафедру лісової таксації та лісовпорядкування.

Основні наукові інтереси

Дослідження товарної структури ялицевих лісів Карпатського регіону України.

Дисципліни

Лісова таксація, біометрія, ГІС в лісовому господарстві.

Основні наукові праці

  1. Горошко М.П., Портах С.В. Вікові зміни у розподілі дерев за категоріями технічної придатності у модальних ялицевих лісостанах Горган (Українські Карпати) // Наук. вісн. Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ, 2010. – Вип. 20.10. – С. 8-13.
  2. Горошко М.П., Гриник Г.Г., Портах С.В. Взаємозв’язок між товарною структурою та горизонтальною будовою ялицевих лісостанів Українських Карпат // Наук. вісн. Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ, 2011. – Вип. 21.17. – С. 27-34.
  3. Портах С.В. Якісні характеристики гірських яличників у зоні інтенсивного ведення лісового господарства // Наук. вісн. Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ, 2011. – Вип. 21.16. – С. 177-181.
  4. Горошко М.П., Портах С.В. Об’ємна структура стовбурів ялиці білої у модальних лісових насадженнях Українських Карпат: порівняльний аналіз // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 12. – С. 120-125.
  5. Портах С.В., Король М.М. Порівняння шести функцій щільності розподілу для моделювання таксаційної будови за діаметром модальних ялицевих деревостанів Українських Карпат // Науковий вісник НЛТУ України. 28(6). 2018. С. 39-42. DOI: https://doi.org/10.15421/40280607.
  6. Портах С.В. Сучасний стан ялицевих лісів Українських Карпат // Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (28 березня 2019 р., м.Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2019. – С. 169-174.
  7. Портах С.В., Горошко М.П., Гаврилюк В.В. Прогнозування діаметра без кори на різній висоті стовбурів дерев ялиці білої в Українських Карпатах // Науковий вісник НЛТУ України. 29(5). 2019. С. 56-59. DOI: https://doi.org/10.15421/40290511.