В практику лісового господарства широко впроваджуються наукові розробки співробітників інституту, які спрямовані на підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових насаджень, вдосконалення обліку лісових ресурсів та раціонального їх використання, екологічний моніторинг, збереження генофонду деревних та чагарникових рослин, формування комплексної зеленої зони міст та об’єктів ландшафтної архітектури, містобудування. Викладачами кафедр підготовлено та опубліковано підручники та посібники з переважної більшості навчальних дисциплін, зокрема геодезії, дендрології, зоології, біометрії, лісової таксації, геоінформаційних систем у лісовому господарстві, недеревної продукції лісу, підсочки деревних порід, генетики, лісових культур, землеробства, екології, озеленення населених місць тощо.

Наукова діяльність кафедри лісівництва
Робота в лабораторії молекулярно-генетичних маркерів
Науково-дослідна лабораторія лісової генетики
Науково-дослідна лабораторія лісової генетики