Вибіркова навчальна дисципліна є складовою навчального плану окремої освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми спеціальності.

Метою введення вибіркових навчальних дисциплін є можливість для студентів вільного формування власної траєкторії навчання.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін у навчальному плані становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів. Перелік і зміст цих дисциплін затверджується рішенням науково-методичної ради ННІ ЛСПГ на підставі подання від кафедр.

Для ознайомлення зі змістом і структурою вибіркових навчальних дисциплін їх анотації (презентації) розміщуються на веб-сайті інституту.

Мінімальна кількість студентів, з яких може бути сформована група для вивчення вибіркової дисципліни становить 10 осіб для освітнього ступеня бакалавра і 5 осіб – для освітнього ступеня магістра.

Добре підібрана вибіркова частина навчального плану дає змогу студентам сформувати такі дисципліни у навчальному плані, які дадуть змогу здобути фахові знання для реалізації своєї мети.