ІНФОРМАЦІЯ

про особливості вступу для здобуття освітнього ступеня магістра
за спеціальностями ННІ ЛСПГ у 2021 році

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська), який проводить УЦОЯО, а також результати  фахового вступного випробування у формі тесту з фахових предметів, яке проводить університет.
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська): з 11.05.2021р. до 18.00 год 03.06. 2021 р.
Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Український центр оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс».

Алгоритм реєстрації:

  1. Створити комплект реєстраційних документів:
  2. заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  3. документ, що посвідчує особу;
  4. облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  5. довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
  6. документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  7. фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  8. медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ).

2. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії (ilspg@nltu.edu.ua) скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).
Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірити правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

 3. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевіряє наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.
У разі успішної реєстрації на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті, буде надіслана сканована копія екзаменаційного листка. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Наявні помилки в екзаменаційному листку виправляється лише представником приймальної комісії.
Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо така необхідність була зазначена у заяві-анкеті.
Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надсилає повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.
Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.
Створення запиту на формування екзаменаційного листка є першим кроком реєстрації та здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти – сервіс ЄДЕБО.
Формування екзаменаційного листка є другим кроком реєстрації та здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови: 30.06.2021 р.

Програма єдиного вступного випробування (ЄВІ) з іноземних мов розміщена на сайті МОН України.

Складання фахового вступного випробування: з 23.07.2021 р. до 27.07.2021 р.
Мінімальна кількість балів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для участі в конкурсі: 124.
Мінімальна кількість балів фахового вступного випробування для участі в конкурсі: 124.
Конкурсний бал (КБ) розраховується за такою формулою:

КБ = К1•П1 + К2•П2 + П3

П1 ‒ оцінка єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови;
П2 ‒ оцінка фахового вступного випробування;
П3 ‒ середній бал документа про здобутий освітній ступінь (від 0 до 20 балів залежно від середнього балу додатка до диплома, Додаток 18 Правил прийому);
К1 ‒ ваговий коефіцієнт для єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (К1=0,25);
К2 ‒ ваговий коефіцієнт для фахового вступного випробування (К2=0,75).

Спеціальності та спеціалізації:

191 Архітектура та містобудування:
– спеціалізація «Ландшафтна архітектура»

передбачає спеціальну освіту та професійну підготовку у сфері проектування обʼєктів архітектури, містобудування та ландшафтної архітектури з можливістю реалізації сучасних принципів та підходів архітектурно-ландшафтної організації урбоекосистем.

205 Лісове господарство:
– спеціалізація «Лісове господарство»

передбачає спеціальну освіту та професійну підготовку у сфері природничих наук та інформаційних технологій, необхідних для організації і ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, невиснажливого використання лісових ресурсів у лісах різного функціонального призначення

– спеціалізація «Мисливське господарство»

передбачає спеціальну освіту та професійну підготовку у сфері пізнання функцій, структури біотопів, пошуку шляхів поліпшення стану популяцій мисливських тварин, використання мисливських ресурсів у біогеоценозах різного функціонального призначення

206 Садово-паркове господарство:
– спеціалізація «Садово-паркове господарство»

передбачає спеціальну освіту та професійну підготовку у сфері ведення садово-паркового господарства з можливістю реалізації сучасних принципів і підходів до формування об’єктів зеленого господарства, вирощування декоративних рослин, ефективного управління міськими екологічними системами.

Тривалість навчання: денна форма – 1 рік 4 місяці; заочна форма – 1 рік 6 місяців.

Прийом заяв і документів:  з 15.07.2021р. до 23.07.2021р. (900 – 1800 год)

Перелік документів для вступу:

• диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) і додаток до нього;
• екзаменаційний листок з результатами ЄВІ; 
• 4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
• копії документів, які дають право на пільги; 
• копія 1, 2 і 12 сторінок паспорта;
• копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
• копія приписного посвідчення (або військового квитка (для денної форми навчання));
• папка-швидкозшивач, 2 конверти з марками, 1 конверт формату А-5. 

Прийом заяв і документів проводиться у дирекції ННІ ЛСПГ: корп. 6, вул. Природна, 19. каб. 32

Довідки за тел. +38 (032) 258-42-26

Більш повна інформація наведена у «Правилах прийому на навчання до Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» в 2021 році»


РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕЄСТРАЦІЇ НА ЄВІ У 2021 РОЦІ

  1. Наказ МОН України № 1/11-3045 від 30.04.2021

2. ЗАЯВА-АНКЕТА для оформлення екзаменаційного листка (Додаток 1 до Наказу)

3. ДОВІДКА щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома (Додаток 2 до Наказу)

4. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (Додаток 3 до Наказу)

5. ЖУРНАЛ видачі екзаменаційних листків (Додаток 4 до Наказу)

6. Тимчасові рекомендації до проведення у 2021 році реєстрації вступників для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні