Рівень освіти – БАКАЛАВР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти

Рівень освіти – МАГІСТР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти


Рівень освіти – БАКАЛАВР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти

Рівень освіти – МАГІСТР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти


Рівень освіти – БАКАЛАВР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти

Рівень освіти – МАГІСТР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти

 • Декоративне рослинництво
 • Консерв., реставр. та реконструкція сп об’єктів
 • Лісопаркове господарство
 • Планування в садово-парковому господарстві
 • Експлуатація садово-паркових об’єктів
 • Інтегрований захист садово-паркових насаджень
 • Паркознавство
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист


Рівень освіти – БАКАЛАВР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти

 • Архітектурно-ландшафтна графіка
 • Основи архітектурного проектування
 • Рисунок, живопис, скульптура
 • Композиція
 • Ботаніка
 • Архітектурне проектування
 • Конструкції будівель та споруд
 • Історія архітектури та містобудування
 • Ґрунтознавство
 • Ландшафтна архітектура
 • Технологія будівництва
 • Дендрологія
 • Основи містобудування

 • Інформатика та комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерне програмування
 • Будівельна фізика та кліматологія
 • Міське комунальне господарство
 • Релігієзнавство
 • Етика та естетика
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Правознавство
 • Економічна теорія
 • Матеріалознавство
 • Будівельні вироби
 • Історія мистецтв
 • Мистецька спадщина України
 • Історія ландшафтної архітектури
 • Інженерне обладнання будівель
 • Технічне креслення
 • Основи економіки та організація будівництва
 • Урбоекологія
 • Інженерний благоустрій населених місць
 • Декоративна дендрологія
 • Гідротехнічні споруди парків
 • Садово-паркова композиція
 • Гідрологія
 • Квітники і газони
 • Основи ландшафтного дизайну
 • Топіарне мистецтво
 • Озеленення інтер’єрів
 • Реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів
 • Біотехнології в ландшафтній архітектурі

Рівень освіти – МАГІСТР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти

 • Ландшафтне проектування
 • Теорія ландшафтного планування
 • Реконструкція, відновлення та консервація парків

 • Галузеве законодавство
 • Управління та менеджмент в галузі
 • Ділова іноземна мова
 • Парколісовпорядкування
 • Регіональні особливості національної архітектури
 • Ландшафтознавство та краєзнавство
 • ГІС в ландшафтній архітектурі
 • Міське планування
 • Паркова фітоценологія
 • Методи досліджень
 • Рекультивація та фітомеліорація
 • Лісопаркове госп. з осн. лісознавства

Рівень освіти – БАКАЛАВР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти


Рівень освіти – БАКАЛАВР

Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовкиВибіркові компоненти